До 2015 г. модернизират градската пречиствателна станция на Казанлък | Проектът се финансира с 23 млн. лв. по "Околна среда"

До 2015 г. модернизират градската ...

Публикувано на: 2013-03-04 00:05:00

До 2015 г. модернизират градската пречиствателна станция на Казанлък | Проектът се финансира с 23 млн. лв. по "Околна среда"

Община Казанлък стартира втория етап от интегрирания воден проект - реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. "Това е най-мащабният инфраструктурен проект, който ще подобри качеството на ВиК услугите за 49 557 жители от града и прилежащите населени места", посочи зам.-кметът Лилия Цонкова. Проектът за 22 974 967,80 лв. се финансира с 21 587 602,55 лв. по "Околна среда".

Проектираната през 80-те години станция не отговаря на съвременните норми. При сегашното състояние на приемника показателите са близко до границата на допустимите норми. В момента към ПСОВ - Казанлък се отвеждат отпадъчните води на Казанлък и с. Овощник. Изградената канализация е от смесен тип – битовите, промишлените и дъждовните води се отвеждат заедно в обща канализационна мрежа до ГПСОВ. Оборудването е амортизирано и няма техническа възможност за отстраняване на биогенните елементи.

Приключването на проекта през 2015 г. ще доведе до решаването на тези проблеми. Основните цели са опазване на околната среда от негативни ефекти, свързани със заустването на отпадъчни води, пречистването им според европейските норми, устойчиво ползване на водните ресурси и осигуряване на необходимото количество и качество на водата за населението. Модернизирането на станцията включва подмяна на основното електро-механично оборудване, монтиране на инсталации за отстраняване на азот и фосфор, електрообзавеждане, система СКАДА, подобряване на експлоатационните съоръжения. Предвижда се към 2015 г. в капацитета на пречиствателната станция да бъде включен и гр. Крън.

СМР ще бъдат извършени при непрекъсната работа на ГПСОВ и съгласно договор по ФИДИК, съобщи ръководителят на проекта инж. Кънчо Христов.

Оператор на ГПСОВ е "Водоснабдяване и канализация" ООД – Стара Загора, която ще управлява изградената инфраструктура след въвеждането й в експлоатация до 2021 г.
През следващия програмен период община Казанлък има инвестиционни намерения за изграждане на ВиК мрежи в агломерации Копринка и Енина, чиито отпадъчни води ще се включат в ГПСОВ. На по-късен етап се предвижда още реконструкция на довеждащия колектор Шипка– Казанлък. Той събира водите от четири населени места – Шипка, Крън, с. Шейново и с. Хаджидимитрово, които също ще бъдат включени към ГПСОВ.

За проекта

Приключили дейности:
-Финансов анализ разходи/ползи
-Инженерно-геоложко проучване
- План за управление на утайките
-Подготовка на възлагане на обществена поръчка за инженеринг
-Изготвяне на прединвестиционно проучване
-Идеен и технически проект

Дейностите в изпълнение:
- Сформиране на звено за изпълнение на проект
- Строителен надзор
- Одит на изпълнението


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове боя за дома
            Решавате сами да се справите с боядисването на вашето жилище. Това не е ...

14

 Календар