Избират консултант на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Избират консултант на регионалната ...

Публикувано на: 2013-03-04 11:10:00

Избират консултант на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Обявена е процедура за консултантска услуга по строителен надзор на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Проектът се финансира с 52 млн. лв. по "Околна среда" с конкретен бенефициент община Стара Загора. От него ще се възползват 347 000 жители общо и от общините Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица.
Ще бъдат изградени четири обекта: Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора (регионално депо и инсталация за сепариране и закрито компостиране в землището на с. Ракитница), претоварна станция (ПС) – Казанлък, ПС – Гурково, и ПС - Гълъбово. За всички съоръжения има работни проекти, а за довеждащата инфраструктура – технически. В процес на изготвяне са ПУП и парцеларни планове.
В община Стара Загора е сформирано Звено за изпълнение на проекта, към което ще се назначат и експерти от общините. Избрана е външна техническа помощ - ДЗЗД "Обединение ТП Стара Загора" - София.
Предмет на обявената поръчка е консултантски услуги по строителен надзор по ЗУТ и инженер съгласно FIDIC – Червена книга, за четирите обекта в Стара Загора, Гурково, Гълъбово и Казанлък. Срокът за изпълнение е 30.04.2015 г., вкл. 5 месеца за дефекти. Обществените поръчки за СМР на четирите обекта ще бъдат обявявани поотделно от съответните общини Стара Загора, Казанлък, Гурково и Гълъбово.


Строителен надзор и инженер по FIDIC на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Възложител        Община Стара Загора
Получаване на документация       25.03.2013 г.
Подаване на оферти    4.04.2013 г.
Отваряне на офертите    5.04.2013 г., 11:00 ч.
Прогнозна стойност         1 200 000 лв. без ДДС
ОБЕКТ 1 – РЦУО - Стара Загора
ОБЕКТ 2 - ПС - Казанлък
ОБЕКТ 3 - ПС - Гурково 
ОБЕКТ 4 – ПС - Гълъбово


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Фасада
Дизайнерски фасади REYNOBOND от композитни алуминиеви панели Материалът Reynobond е композитен алуминиев панел ...

17

 Календар