Семинар за кандидатстване по грантова схема “Енергийна ефективност и зелена икономика”

Семинар за кандидатстване по ...

Публикувано на: 2013-02-18 14:56:00

Семинар за кандидатстване по грантова схема “Енергийна ефективност и зелена икономика”

Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез ОП “Конкурентоспособност” – грантова схема “Енергийна ефективност и зелена икономика” – това е темата на целодневен семинар, който ще се проведе утре, 19 февруари 2013 г., от 10:00 до 16:30 ч., в зала “А” на Българската търговско-промишлена палата. БТПП е организатор на форума заедно с Аксент Консултинг ЕООД.

На семинара ще бъдат изяснени критериите за допустимост по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, чиято грантова схема: “Енергийна ефективност и зелена икономика” е отворена за прием на проектни предложения до 31 октомври 2013 година. По време на семинара ще бъдат подробно разгледани условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване, тесните места при подготовка на проектното предложение, механизмите за изпълнение.

Максималната финансова помощ по тази схема ще бъде 50% за микро, малки и средни предприятия.

Минимален размер на финансирането няма, а максималният е 2 000 000 лв.

По схемата ще се предоставя съфинансиране за инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.

Допустими за участие по грантовата схема за енергийна ефективност са всички микро, малки и средни предприятия със седалище в Република България, които са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта по проекта, а не действат в качеството на посредник.

Допустими за участие по грантовата схема са фирми, които развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

 • Сектор B “Добивна промишленост”;
 • Сектор C “Преработваща промишленост”;
 • Сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
 • Сектор E “Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
 • Сектор G “Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”;
 • Сектор H “Транспорт, складиране и пощи”;
 • Сектор I “Хотелиерство и ресторантьорство”;
 • Сектор J “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”;
 • Сектор M “Професионални дейности и научни изследвания”;
 • Сектор N “Административни и спомагателни дейности”;
 • Сектор P “Образование”;
 • Сектор Q “Хуманно здравеопазване и социална работа”;
 • Сектор R “Култура, спорт и развлечения”, или
 • Сектор S “Други дейности”.

Лектор на форума ще е Адиле Кунгю, експерт Европейско финансиране в Аксент Консултинг ЕООД. Тя има опит в областта на европейското финансиране и международно признатите стандарти, работила е основно в следните направления:

ОП “Конкурентоспособност” – грантова схема “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и “Покриване на международно признати стандарти”;

ОП “Развитие на човешките ресурси” – грантова схема “Социални услуги за социално включване”.

Програма

10:00 – 13:00 Модул 1: Оперативна програма “Конкурентоспособност”

 1. “Енергийна ефективност и зелена икономика” (МСП)
 2.  Обща информация за процедурата – цели, приоритети, типове проекти
 3.  Допустими кандидати – общи и специфични критерии
 4.  Допустими дейности – компонент 1, компонент 2, компонент 3
 5.  Списък на допустимите за финансиране материали и оборудване (СДМО)
 6.  Бюджет на процедурата
 7.  Дискусия

13:00 – 14:00 Обедна почивка

14:00 – 16:00 Модул 2: Подготовка на проект и енергиен одит

 Енергиен одит (“обследване за енергийна ефективност”)

 Механизъм за изпълнение на проект – етапи на реализиране на проектния цикъл при двата типа проект

16:00 – 16:30 ДискусияОбратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.greentech.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Озеленяване - стилове и новости
Озеляняването на градината има своите тънкости и особености. Ако сте решили да проектирате, създадете и ...

12

 Календар