Стара Загора с модерен централен площад и спортна зала до 2020 г

Стара Загора с модерен централен ...

Публикувано на: 2012-10-01 10:10:03

Стара Загора с модерен централен площад и спортна зала до 2020 г

В интегрирания план се залага на обновяване на западната част на града и индустриалната зона

 Арх. Иван Кирчев, главен архитект на Стара Загора:
Фокусираме се и върху подобряване на градската среда, и върху терени с неизползван потенциал
 
Арх. Кирчев, кои основни проблеми се надявате да решите с така определените зони?
- Считаме, че трите зони съчетават, както проблеми на жилищната среда, транспортните комуникации и инженерната и социалната инфраструктура, така и големи потенциални възможности за развитие, които са заложени и в актуализирания през 2010-2011 г. Общ устройствен план на Стара Загора. При определянето на техния обхват работната група трябваше да съблюдава не само градоустройствените предвиждания за обновяване на градската структура и физическата среда, но и конкретни приоритетни действия в сферата на социално-икономическото развитие: повишаване квалификацията на кадрите, социални и образователни мерки, насърчаване на публично-частното партньорство и т.н.
 
Каква е общата ви оценка за всяка от зоните?
Стара Загора има нужда от доразвитие на централната си част и особено на централния градски площад пред операта – обединяване в едно на съвременни функции за връзка между културните институции, историческото наследство на града и развитието на туризма.
В зоната с публични функции е включен и емблематичният за старозагорци парк "Аязмото", който е национален паметник на парковото изкуство, но изисква основна рехабилитация на зелените площи, на поливната система, на парковото обзавеждане. Станционната градина до гарата също се насища с много обществени функции – игрища, детски площадки, кътове за отдих – превръща се в едно естествено разширение на градския център. Предвиждаме модернизиране и реконструкция на централните градски артерии - бул. „Патр. Евтимий“, бул. „Авг. Траяна“ и бул. „Славянски“, и пробиви съответно в източна и западна посока; увеличаване възможностите за паркиране – както на открито, така и в закрити многоетажни паркинги.
Жп линията, пресичаща града, се оказва един естествен разделител на градските територии. На юг от нея трайно се настаняват производствени и складови бази, които имат удобни връзки с автомагистрала „Тракия”. Съществуващите Западна и Източна индустриални зони са в процес на реконструкция – раздробяване на старите производствени площадки, на мястото на които възникват по-малки, но по-модерни предприятия, с променен профил на работещите в тях компании. За оформянето им в съвременна бизнес зона те се нуждаят от подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура, обществено обслужване, паркиране.
Западните части на града, оформяме в зона с преобладаващо социален характер, защото там се намира най-големият панелен жилищен фонд, който се нуждае от енергийно обновяване, там е Студентският град, района на болницата, също с нерешени проблеми на жизнената среда, на транспорта, замразено строителство на културни, образователни и здравни сгради. Създаване на повече възможности и удобства за пешеходци и велосипедисти – велоалеи до Студентския град и нова зеленина.
В социалната зона е включен и теренът на бившите казарми в кв. „Казански”, където общината възнамерява чрез публично-частно партньорство да изгради модерна многофункционална спортна зала със 7000 места.
Светла Добрева.

Общинските съветници в Стара Загора единодушно подкрепиха зоните за въздействие в бъдещия интегриран план за развитие на града.
Кметът Живко Тодоров определи решението като "едно от най-важните в дневния ред на местната власт", тъй като в тези приоритетно избрани градски територии ще се фокусират усилията за привличане на средства от оперативните програми през следващия програмен период на ЕС. Градоначалникът изрази задоволство от работата на изпълнителя на проекта -  обединението "Трейс проект" ДЗЗД, в което участват "Инжпроект" ООД и "Геоарх" ЕООД. Ръководител на консултантския екип е арх. Константин Косев, който е роден и работил дълги години в Стара Загора.

За определяне на най-подходящите градски зони за въздействие беше направено широко обществено допитване и беше сформирана работна група с председател главният архитект на Стара Загора арх. Иван Кирчев, в която участваха общински съветници, представители на РИОСВ, ВиК, на браншовите организации и бизнеса. В хода на обсъжданията най-дискусионен беше въпросът дали да се формират една зона с публични функции и две социални зони за сметка на зоната с потенциал за икономическо развитие.
Като основен довод арх. Иван Иванов, председател на САБ – Стара Загора, изтъкна необходимостта от по-целенасочени действия за обновяване на жилищния фонд и инфраструктурата в западната и източната част на града, които обаче нямат обща граница и не могат да бъдат обединени в една зона. В крайна сметка се реши, че за да може бъдещите интервенции да донесат оптимален ефект и устойчиви ползи за обществото, трябва да се приоритетизират по една от трите типа зони.   

Зоната на публични функции

с висока обществена значимост обхваща централната градска част, обособена между булевардите "Славянски" и "Партриарх Евтимий", улиците "Августа Траяна" и "Отец Паисий", включително парк "М. М. Кусев" ("Аязмото"), спортен комплекс "Берое" и Станционната градина.

Зоната с потенциал за икономическо развитие

е територията на юг от жп линията, Западната и Източната индустриална зона, кв. АПК, до кв. "К. Ганчев", с площ от 150 ха.

Зоната с преобладаващо социален характер

включва западната част на града, ограничена от изток с ул. "Д. Стаев", вкл. ул. "Д-р Т. Стоянович", от север - бул. "Ген. Столетов", вкл. ул. "Армейска", бул. "Кап. Петко войвода" и по регулационната граница на кв. "Три чучура-север", и застроената част на кв."Железник", от юг - по бул. "Славянски" включително и по регулационната граница на кв. "Казански", кв. "Три чучура-юг" и бул. "Европа" включително, от запад – регулационната граница на кв. "Железник" и Студентски град. Зоната включва кварталите:  "Три чучура-север",  "Три чучура",  "Три чучура- юг",  "Казански", застроената част на "Железник" и района на болницата.Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сглобяеми къщи: метална или дървена конструкция?
Сглобяемата къща е възможност за все повече хора да си имат дом бързо и на достъпна цена. Разбира се, това не е ...

06

 Календар