Наредба № Із-2377 – нови противопожарни изисквания към вратите и прозорците на обектите в експлоатация

Наредба № Із-2377 – нови противопожарни ...

Публикувано на: 2012-09-24 11:00:09

Наредба № Із-2377 – нови противопожарни изисквания към вратите и прозорците на обектите в експлоатация

Чл. 14 от Наредба № Із-2377 (от 15.09.2011) регламентира новите изисквания към вратите и прозорците в съществуващите сгради. Съгласно него всички сгради в експлоатация (с изключение на жилищните), трябва да бъдат осигурени с врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, както и с димозащитни врати.  В същото време, Раздел Преходни и заключителни разпоредби § 3 гласи: „Изискванията на чл. 14 се изпълняват в двегодишен срок от влизането в сила на наредбата”. Това поставя краен срок – 15.09.2013 г. за привеждане на всички врати, прозорци, капаци и клапи в съответствие със съвременните противопожарни правила и норми, изведени в Наредба № Із-1971 (в сила от 05.06.2010) за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Това означава, че голяма част от изискванията към вратите и прозорците на Наредба № Із-1971, трябва да бъдат приложени и в сградите в експлоатация, получили разрешение за строеж преди нейното влизане в сила (05.06.2010). Ето и някои конкретни изисквания към вратите:

  • Изисквания към вратите в пожарозащитни стени – Чл. 22 (3): „Вратите и затварящите устройства за защита на отвори в пожарозащитни стени се предвиждат с огнеустойчивост EI 60, пригодени за самозатваряне и изпълнени от продукти с минимален клас по реакция на огън В”. 
  • Изисквания към вратите в брандмауерите: Чл. 20. (1) “... Вратите се оборудват с устройства за самозатваряне, а прозорците се предвиждат неотваряеми.” 
  • Изисквания към вратите на пожарозащитните преддверия: Чл. 25 (2) “Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60 (EI 60). Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димо- и газоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60.”
В отговор на „новите изисквания към старите сгради”, ГЕЦЕ предлага богата гама механизми за привеждане на вратите в съответствие с Наредба Із-2377, т.е. да бъдат самозатварящи се на необходимите места. Всеки автомат за врата GEZE притежават CE маркировка, в съответствие със стандарта EN 1154 “механизми за контролирано затваряне на врати”. От маркировката е видно, че на база на резултатите от тестването по стандарт EN 1634, вратата ще остане затворена при температура, която може да надвиши 1000оС. Това се гарантра от всеки GEZЕ автомат, предназначен за пожароустойчива врата, а именно:

 

  • GEZE TS 2000 NV и GEZE TS 3000 V – за врати с ширина на крилото до 1100 мм, с регулируеми сила и скорост на затваряне, възможност за застопоряване в отворено положение;   
 GEZE TS 2000 NV

 

 GEZE TS 3000 V
       
  • GEZE TS 4000 и GEZE TS 5000 във всички техни разновидности – за врати с ширина на крилото до 1400-1600 мм, с регулируеми сила и скорост на затваряне, възможност за застопоряване в отворено положение, с функции за синхонизирано затваряне и др. в зависимост от конкретния модел;
 


Повечето автомати GEZE са налични във варианти с рамо, и с водеща шина. Освен това много от автоматите, предназначени за противопожарни врати, притежават функция за детекция на дим и превключвател, който затваря вратата автоматично в случай на задимяване. Тази функция е подходяща за врати, които през по-голямата част от времето са застопорени в отворено положение и в случай на пожар трябва да се затворят и да останат затворени.

 

При друкрили врати, ГЕЦЕ предлага специални варианти със синхронизиране последователността на затваряне.

 

С богатата си гама технологии за врати и прозорци и с професионалния си консултантски опит, ГЕЦЕ осигурява не само продукт, а правилното решение, което да съответства на всички нормативни изисквания и да отговаря на специфичните нужди на потребителя.

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.geze.de/index.php?id=117&L=1


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Индустриални настилки
С какво да съобразим избора на индустриална настилка?             Вече писахме за ...

06

 Календар