Европа ще спестява милиарди от енергийна ефективност

Европа ще спестява милиарди ...

Публикувано на: 2012-09-14 09:11:24

Европа ще спестява милиарди от енергийна ефективност

Новата директива за енергийна ефективност, одобрена в пленарната зала на Европейския парламент във вторник, въвежда задължителни мерки за спестяване на енергия, като ремонти на обществени сгради, схеми за спестяване на енергия от енергийните компании и енергийни одити за всички големи предприятия.

Намаляването на потреблението на енергия с 20% може да доведе до спестявания в ЕС в размер на 50 млрд. евро годишно. Директивата беше приета с 632 гласа „за“, 25 „против“ и 19 „въздържал се“.

Обновяване на обществени сгради

Директивата за енергийна ефективност ще наложи изисквания към държавите членки да реновират годишно 3% от площта на „отоплените и/или климатизирани сгради, които са собственост на или са обитавани от правителството“ (всички административни отдели, чиито отговорности покриват цялата територия на държавата членка).

Новите правила ще обхващат сградите с „обща използваема разгъната площ“ от повече от 500 кв. м, а от юли 2015 г. — и тези с площ от над 250 кв. м. Въпреки това, държавите членки ще могат да използват алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

Схеми за спестяване за енергийните предприятия

Енергийните компании, които попадат в обхвата на директивата, ще трябва да постигнат „кумулативни спестявания от крайното потребление на енергия“ до 2020 г. Спестяванията следва да са най‑малкото равностойни на постигането на спестявания в размер от 1.5% върху размера на годишните продажби към крайни клиенти за всяка година от 2014 г. до 2020 г.

Енергията, използвана в сектора на транспорта, може да бъде изключена, при условие че бъдат създадени алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

Енергийни одити

От всички големи предприятия ще се изисква да преминат енергиен одит. Тези одити ще трябва да започнат в рамките на три години от влизането на директивата в сила и ще трябва да се провеждат на всеки четири години от квалифицирани и акредитирани експерти. Малки и средни предприятия (МСП) ще бъдат изключени от това задължение.

Финансови инструменти

Директивата включва и специални разпоредби за създаване на инструменти за финансиране на мерките за енергийна ефективност. Държавите членки ще трябва да подпомогнат създаването на подобни инструменти или да използват вече съществуващите.

Следващи стъпки

Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспонират в националното си законодателство.Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://profit.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Матраци от ново поколение
Мемори пяната на Дормео е различна Подобно на майстор готвач, въоръжен със своите малки тайни, специалистите ...

14

 Календар