Умни електромери ще пестят ток

Умни електромери ще пестят ток

Публикувано на: 2012-09-14 09:08:24

Умни електромери ще пестят ток

Нови електромери и други измервателни уреди, които могат да предлагат интелигентни планове за икономии на ток, ще бъдат въведени с директивата за енергийна ефективност, която беше гласувана от Европейския парламент и се очаква да влезе в сила от 2015 г. Според първоначалните оценки на експертите те ще струват около 20 евро и ще позволяват на потребителите по-точно да планират разходите си, използвайки различни програми за по-икономично отопление, осветление и готвене.

Програми за намаляване на сметките за ток

Електромерите ще вървят с програми, които електроразпределителните дружества и търговците на енергия на дребно ще бъдат задължени да предложат на потребителите. Те ще са свързани с подобряване ефективността на отоплителните системи, поставяне на двойни прозорци и покривна изолация. Тези програми ще са в размер на 1,5% от годишните продажби на ток на тези фирми за крайните потребители.

Държавата също ще трябва да се раздвижи и да предлага различни механизми за спестяване на енергия под формата на програми за финансиране или доброволни споразумения. Такива са нисколихвени или безлихвени кредити за поставяне на фотоволтични панели, подмяна на дограма и др.

Промяна ще има и при фактурирането, като сметките ще се издават само за реално консумирана енергия, а не въз основа на очаквано потребление, последвано от изравнителни сметки. Клиентите на енергодружествата ще получат лесен и безплатен достъп до данните за текущото и миналото потребление, ако желаят да проверят как могат да си намалят още сметките.

Европейският съюз харчи почти 4% от БВП (около 480 млрд. евро) годишно за внос на енергия. Освен, че тези пари могат да се използват по-удачно, намаляването на разходите за ток, би позволило да се насърчат усилията за ограничаване на климатичните промени. Целта на ЕС е до 2020 г. да ограничи енергопотреблението си с 20 на сто, което ще позволи да се спестяват около 50 милиарда евро годишно. Наполовина ще падне нуждата от строителство на нови централи, а до 2030 г. с една трета ще намалее необходимостта от изграждането на нови електро- и тръбопроводи.

Изчисленията показват, че конкуренцията между различните доставчици и производители на енергия няма да е достатъчна и че цените ще продължат да растат.

Тъй като сградният фонд поглъща около 40% от потребяваната енергия, директивата се занимава предимно с начините за подобряване на тяхната енергийна ефективност. Тя предвижда въвеждането на задължителни мерки за спестяване на енергия, като ремонти на обществени сгради, схеми за спестяване на енергия от енергийните компании и енергийни одити за всички големи предприятия.

Обновяване на обществени сгради

Поне три процента от площта на обществените сгради ще се ремонтира годишно, за да се подобри енергийната ефективност. Мярката се отнася до всички отоплявани или климатизирани помещения, използвани от централната или местна администрация, военни поделения, полицейски участъци, до селските кметства. Независимо дали те са държавна собственост или са наети. Първоначално новите правила ще се отнасят само до по-големите, с обща използваема разгъната площ от повече от 500 м?, а три години след влизането в сила на директивата и тези с с площ над 250 м?.

Добавя се изискването при обявяването на обществени поръчки да се купуват високоефективни сгради, продукти и услуги.

Новото строителство

също ще бъде включено в усилията, като новопостроените сгради ще могат да се ползват само с енергийни паспорти, в които според предназначението им трябва да отговарят на определени стандарти.

Ще се разшири

санирането на частни сгради,

като за целта ще бъдат разпределени между 120 и 200 млрд. евро чрез структурните фондове на ЕС за 2014-2020 г. Препоръчва се поне с 2 на сто да се вдигне процентът на реновираните сгради като се заложи не само на подмяната на дограма, но на т.нар. “дълбоко саниране”, което обхваща цялата енергийна инфраструктура на една сграда.

Енергийни одити

От всички големи предприятия ще се изисква да преминат енергиен одит. Тези одити ще трябва да започнат в рамките на три години от влизането на директивата в сила и ще трябва да се провеждат на всеки четири години от квалифицирани и акредитирани експерти. Малките и средни предприятия ще бъдат изключени от това задължение.

За да подпомогне властите в това усилие, ЕС е предвидил между 120 и 200 милиарда евро между 2014-2020 г. от съюзния бюджет, които ще бъдат разпределени чрез структурните фондове за енергийна ефективност. Намаляването на потреблението ще бъде приоритет за разходването на тези средства като правителствата ще трябва да разработят програми, за да ги използват.Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.greentech.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Паркет и довършителни материали
Паркет и довършителни материали             Решили сте да сложите паркет в дома си? ...

29

 Календар