Годишна пресконференция 2012 Бош: Силните позиции в ключовите за компанията сектори са базата на бъдещото развитие

Годишна пресконференция 2012 ...

Публикувано на: 2012-06-15 17:07:38

Годишна пресконференция 2012 Бош: Силните позиции в ключовите за компанията сектори са базата на бъдещото развитие

Дългогодишната корпоративна стратегия показва резултати

  • Засилват се позициите във всички бизнес направления и региони.
  • рупата Бош реализира 5,1% възвращаемост на продажбите през 2011г.
  • Оборотът се увеличава с 5% през първото тримесечие на 2012г.
  • През 2012г. се очаква ръст на продажбите с между 3 и 5% и повишаване на печалбата.
  • Бош продължава да се разраства с нови сфери на развитие.

Щутгарт – Групата Бош очаква забавяне на световния икономически растеж. Поради това компанията за технологии и услуги предвижда през тази година ръст на продажбите с около 3-5%. Това обяви Франц Ференбах, председателят на Борда на директорите на Бош на годишната пресконференция, проведена в седалището на компанията в Щутгарт.

“Все още съществува известна степен на несигурност по отношение на бъдещото икономическо развитие, въпреки че кризата със суверенния дълг в Еврозоната започна да отшумява”, отбеляза Ференбах. През първото тримесечие на 2012г. оборотът нарасна с около 5% спрямо 2011г., независимо от спада в световната икономика и затруднения растеж на редица европейски пазари. Най-голям относителен ръст отбеляза направлението „Индустриална техника”, следвано от „Автомобилни технологии”. Умерен растеж се наблюдава в „Потребителски стоки и сградна техника”.

През настоящата година Бош възнамерява отново да повиши печалбата си преди данъчно облагане чрез иновативни продукти и оптимизация на разходите. “Имайки предвид обаче трайно високите цени на суровините и значителните първоначални инвестиции в нови бизнес сфери, постигането на заложената цел от 7-8% тази година ще бъде трудно”, отбеляза Ференбах.

С ръст от 9,0% през 2011г. оборотът изпревари прогнозите

През финансовата 2011г. Бош изпревари очаквания растеж въпреки слабата световна икономика – оборотът се увеличи с 9,0% до 51,5 млрд. евро. Печалбата преди данъчното облагане достигна 2,6 млрд. евро в сравнение с 3,5 млрд. за изминалата година. Поради това нормата на печалба (ROS), възлизаща на 5,1%, остана под целевите стойности. На представянето на предварителните резултати през м. януари компанията вече изтъкна като причини за този резултат допълнителната тежест от повишените цени на суровините и влиянието на промените във валутните курсове. За това допринесоха и значителните първоначални инвестиции на компанията в сектори с голям потенциал като електромобилите и възобновяемата енергия, както и преоценката на активи на подразделението за слънчева енергия на стойност 560 млн. евро.

Броят на служителите нарасна до 302 500

В резултат на доброто развитие на бизнеса броят на служителите на Бош в световен мащаб се увеличи c 19 000 и към 1 януари 2012г. достигна 302 500. Най-голямото увеличение на персонала е в Европа, където 9 800 сътрудници се присъединиха към компанията, 5 200 от които само в Германия. 8 000 служители бяха наети в Азиатско-тихоокеанския регион, 1 200 – в Северна и Южна Америка. Прогнозираният по-нисък ръст през тази година ще се отрази и на разрастването на персонала. В зависимост от развитието на бизнеса, включително и на компаниите, които предстои да бъдат консолидирани, се очаква през 2012 г. броят на служителите в световен мащаб да се увеличи на около 315 000. Бош възнамерява да разкрие повечето нови работни места в развиващия се Азиатско-тихоокеански регион. В Германия също се очаква леко увеличение на персонала.

Опазването на околната среда означава ръст в автомобилните технологии

През 2011г. Бош засили пазарните си позиции и в трите си бизнес направления. Финансовият директор, д-р Щефан Азенкершбаумер, коментира резултатите така: “Положихме значителни усилия да засилим своите пазарни позиции въпреки финансовата и икономическа криза и резултатите се виждат.” През 2011г. ”Автомобилни технологии”, най-голямото направление, генерира продажби в размер на 30,4 млрд. Евро и така отбеляза годишен ръст от 8,2%. Въпреки увеличените цени на суровините и значителните първоначални инвестиции в сферата на електромобилите, направлението отбеляза печалба преди олихвяване и данъчно облагане (EBIT) от 2,3 млрд. евро, с което се запазва нивото от предходната година. Възвръщаемостта на продажбите е 7,7%.

Много добри тенденции се забелязват при търсенето на продукти, които допринасят за повишаване на енергийната ефективност, сигурността и комфорта на превозните средства. Това включва системите за директно впръскване на бензина, икономичните дизелови системи или разработената от Бош електронна стабилизираща програма ESP®. За периода 2011г. – 2014г. компанията планира значителен ръст в продажбите на тези продукти: от 7,2 на 9,6 млн. при дизеловите commonrail системи и от 4 на 8,6 млн. при системите с директно впръскване на бензин. “Бош има значителен принос в опазването на околната среда. Ето защо опазването на природата означава и ръст за Бош”, отбеляза д-р Бернд Бор, председател на направление „Автомобилни технологии”. В световен мащаб се увеличава и търсенето на продукти в помощ на водача като видео системи или системи за аварийно спиране. Делът на превозните средства, произвеждани с вградени радарни сензори, ще се увеличи четирикратно между 2011г. и 2016г. и ще достигне 16%. Като цяло Бор продължава да вижда добри възможности за бъдещото развитие на „Автомобилни технологии”: „Тази година приходите от продажби на всяко произведено МПС ще достигнат близо 400 евро. В дългосрочен план с напредъка в областта на електромобилите тези стойности ще продължават да нарастват.” В този важен сектор Бош има годишни разходи от около 400 млн. евро. Компанията вече е изградила богато портфолио в областта на електромобилите с пет модела електромотори, три варианта на инвертори за управление на енергията, както и литиево-йонни акумулаторни системи. “Тази широка основа е предпоставка за нашето решително предимство: компетенциите ни на ниво системи,” отбеляза Бор. “Само компания, която знае как да свърже в мрежа системите, може например да осъществи интеграцията на електрониката в трансмисията.”

Силен ръст в „Индустриална техника”, затруднения при фотоволтаиката

През 2011г. направление „Индустриална техника” показа най-силен растеж с 21,0%, достигайки оборот от 8,0 млрд. евро. Подразделението „Технологии за задвижване и управление” отбеляза ръст над средния. При опаковъчните технологии също имаше положително развитие. В противовес на това, при соларните системи постигнатите резултати не са задоволителни. Въпреки че броят продадени клетки и модули нарасна с над 10%, оборотът отбеляза значително намаление. Това се дължи на стремглавия спад в цените на фотоволтаичния пазар, който достигна до 40%. Както Бош, така и целият бранш, не успяха да компенсират този ценови срив от гледна точка на разходите си.

Тежкото положение при фотоволтаиката и свързаната с това негативна преоценка на активите принудиха направление „Индустриална техника” да приключи финансовата 2011г. с отрицателна стойност на EBIT от -364 млн. евро. “При фотоволтаиците работим в посока значително намаляване на разходите в кристалиновия сегмент чрез иновативни технологии и оптимизация на производствените процеси,” каза Ференбах. Той подчерта, че с всяко свое действие Бош се стреми към устойчива рентабилност и конкурентоспособност.

Големи успехи при домакинските електроуреди и електроинструментите

През 2011г. направление „Потребителски стоки и сградна техника” генерира продажби в размер на 13,1 млрд. евро, което представлява увеличение с 4,4%. Бяха достигнати стойностите на EBIT от предходната година: 730 млн. евро. Бош отбеляза голям успех с новите енергоспестяващи домакински електроуреди и иновативни електроинструменти. В сектора „Системи за сигурност” компанията бележи ръст в цял свят, особено при системите за видеонаблюдение, най-бързо растящия сегмент в бранша. По друг начин стоят нещата в „Термотехника”, където бизнесът показа доста скромно развитие. Тук силно негативно влияние оказа продължаващата стагнация на пазара, особено в Южна Европа.

Разширено световно присъствие – ръст на продажбите във всички региони

През изминалата финансова година Бош още веднъж значително разрасна международното си присъствие. В последните три години бяха основани седем нови регионални дружества: в Египет, Грузия, Ирландия, Камбоджа, Мароко, Панама и Перу. До 2013г. се планира учредяването на нови компании в Бангладеш и Лаос. Страните, в които Бош присъства, произвеждат към настоящия момент 97% от световния брутен продукт. В регионален план ръстът в продажбите през 2011г. е относително равномерно разпределен.

В Европа продажбите на Бош се увеличиха с 9,6% на 30,4 млрд. евро. Това се дължи основно на отличните резултати в Германия, където продажбите нараснаха с 11,0% на 12,0 млрд. евро. През 2011г. в региона бяха инвестирани 2,1 млрд. евро, от които 1,2 млрд. – в Германия. В Източна Европа също се инвестира интензивно: в Румъния компанията разширява производствените си мощности в Блаж. В Унгария Бош увеличи екипа си за проучване и развитие на 700 души. В Сърбия през 2013г. е планирано да започне производство на чистачки за автомобили.

В Азиатско-тихоокеанския регион продажбите на Бош се увеличиха с 8,9% на 12,0 млрд. евро. Предвижда се този регион да продължи да се развива много динамично. Само за последната година Бош инвестира там 800 млн. евро. Във Виетнам беше изграден производствен обект за ремъци за безстепенни автоматични скоростни кутии. Беше открит и първият софтуерен център на компанията в Югоизточна Азия. До 2015г. броят на служителите във Виетнам ще се увеличи над три пъти, достигайки 1 600 души.

В Америка 2011г. също беше силна за Бош. Въпреки икономическия спад в региона, в Северна Америка оборотът достигна 7,0 млрд. евро, което представлява ръст от 5,7%. В Южна Америка продажбите се увеличиха с 11,0% на 2,2 млрд. евро. Като цяло Бош вижда добри перспективи за развитие в Америка. В САЩ например до 2015г. броят на автомобилите с дизелови двигатели ще се увеличи повече от два пъти. Със своите дизелови системи Бош възнамерява активно да участва в този процес.

Силните позиции в ключовите за компанията сектори създават здрава основа за динамично развитие

Ференбах смята доброто регионално и браншово развитие през 2011г., за потвърждение на стратегията на компанията: “Бош е компания, ориентирана в дългосрочен план. Трите опорни стълба на стратегията ни – широкото международно присъствие, концентрираната диверсификация и силната иновативност – определят добрата перспектива на нашето бъдеще.” Ференбах допълни, че динамиката в развитието на Бош се основава на силните позиции в най-важните за Бош сектори.

По този начин компанията продължава да разраства утвърдените си бизнес направления, като в същото време разширява ключовите си компетенции чрез целенасочени придобивания. Пример за това е разширяването на сектора „Автомобилно оборудване” посредством обявеното през януари закупуване на американската компания SPX Service Solutions, работеща във важната за Бош област на автомобилната диагностика. Компанията сама създава нови перспективи, като например производството на системи за електрическо задвижване на велосипеди – към момента Бош доставя такива на близо 40 производителя. След стартирането на серийното производство през 2011г. целта е да бъде достигнат пазарен дял от 20% в Европа в близките няколко години.

Очакван ръст на световния пазар за енергийни услуги

Освен в традиционния бизнес на компанията, Ференбах вижда допълнителни възможности в областта на енергийната ефективност. Основаното през 2011г. дъщерно дружество Bosch Energy and Building Solutions е специализирано в предоставянето на услуги, свързани с енергийната ефективност на промишлени предприятия, болници или компании за управление на сгради и съоръжения. “Чрез услугите, предлагани от Bosch Energy and Building Solutions, във вече построени сгради се постига икономия на енергия от средно 20%”, заяви Ференбах. Този ефект се гарантира чрез комбинация от индивидуални енергийни концепции и услуги, както и чрез модерни технологии, напр. когенерацията. Предлаганите услуги включват също така и платформа за управление и контрол на всички енергийни потоци в сградата. Според оценката на компанията, световният пазарен обем на такива енергийни услуги ще нараства с 12% годишно и през 2020г. ще достигне 40 млрд. евро.

Планираните инвестиции отново са над 7 млрд. евро

През 2012г. Група Бош ще продължи да прави големи инвестиции: компанията отново ще вложи над 4 млрд. евро в изследователска и развойна дейност и капиталовите й разходи отново ще бъдат над 3 млрд. евро. Към края на 2012г. се очаква в Бош да работят 43 000 учени и изследователи или с 4 500 повече в сравнение с началото на годината. От тези служители към момента всеки четвърти е зает в сферата на софтуерното инженерство. Бош системно работи за засилване на тази област с оглед разработването на нови бизнес модели като тези, възникващи благодарение на web 3.0. “До сега софтуерът се вграждаше директно в продуктите ни. От сега нататък, с масовото навлизане на интернет в продуктите и услугите, предстои всички технически устройства и уреди да „комуникират” със своята средата посредством IP интерфейс” каза д-р Фолкмар Денер, член на Борда на директорите на Бош, отговорен за изследователската и развойната дейност. Г-н Денер, който от 1 юли 2012г. ще наследи Франц Ференбах в качеството му на председател на Борда на директорите на Бош, допълва: “В технически аспект това изисква нашите продукти да са уеб-базирани. В момента работим по необходимите за това условия.” Съществена роля в този процес имат софтуерните и системни звена на Група Бош, които ще се разрастват в следващите години. До 2015г. служителите, които работят там, ще се увеличат от 450 на 1 000.

Иновационните клъстери имат свързваща роля за бизнеса

За да се осигури тясна връзка между екипите по развойна дейност в направленията от една страна и софтуерните и системни звена от друга страна, Бош създаде т. нар. “иновационни клъстери” с фокус върху мрежовата мобилност и свързаните в мрежи енергия и сгради. Във всеки един такъв клъстер софтуерните и системни звена имат ролята на инкубатор, който експериментира с идеи, необременени от ежедневните

и утвърдени стандарти. Това доведе до максимално интензивен обмен на знания, който от своя страна засили конкурентните предимства на компанията, отбеляза Денер. “И в бъдеще Бош ще развива ключовите си компетенции на комбиниране на прецизна механика и електроника, същевременно повишавайки софтуерната си компетентност. По този начин гарантираме бъдещия си потенциал.”

Допълнителна информация, снимки и видео материал можете да намерите на www.bosch-press.com

 

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. През финансовата 2011г. повече от 300 000 служители реализират продажби в размер на 51,5 млрд. Евро в направленията „Автомобилни технологии”, „Индустриална техника”, както и „Потребителски стоки и сградна техника”. Група Бош включва Robert Bosch GmbH и неговите повече от 350 дъщерни и регионални дружества в над 60 страни. Заедно с търговските и сервизни партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази световна развойна, производствена и търговска мрежа е основата за растежа на компанията. През 2011г. Бош инвестира над 4,2 млрд. евро в изследвания и разработки и регистрира над 4 100 патента в цял свят. Всички продукти и услуги на Бош повишават качеството на живота, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.

Компанията е основана през 1886г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за фина механика и електротехника“. Специфичната правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Групата Бош, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управлява от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

 

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Спортни настилки - видове
Видове спортни настилки             Спортните настилки се делят на няколко вида ...

14

 Календар