Осем обединения и фирми в надпревара за водния цикъл на Пловдив | Възлагането е по FIDIC – червена книга, с прогнозна стойност 31.841 млн. лв.

Осем обединения и фирми в надпревара ...

Публикувано на: 2012-05-07 06:04:00

Осем обединения и фирми в надпревара за водния цикъл на Пловдив | Възлагането е по FIDIC – червена книга, с прогнозна стойност 31.841 млн. лв.

Шест консорциума и обединения и две компании с изцяло българско участие се съревновават в обявената от община Пловдив обществена поръчка "Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Пловдив – етап 1". Това е първата от стартиралите открити процедури по изпълнението на "Интегриран проект за водите на град Пловдив" на стойност 145 млн. лв. по ОП "Околна среда".

За проекта има подписано споразумение с МОСВ и се чака оценката на Европейската комисия. Заложеното съфинансиране от община Пловдив е 16.7 млн. лв.

Поръчката включва подмяната на 16.1 км второстепенна канализационна мрежа и 14 км водопроводи с 800 сградни отклонения, рехабилитацията на 2.8 км от съществуващия колектор VII и изграждане на негов дубльор. Реконструкцията на ВиК мрежата ще обхване четири квартала на север от река Марица. Процедурата е разделена на три обособени позиции, за които кандидатите могат да подават самостоятелни оферти. Възлагането е по FIDIC – червена книга, с обща прогнозна стойност 31.841 млн. лв. без ДДС.

На 4 май осемчленна комисия с председател зам.-кметът инж. Димитър Кацарски отвори тръжните документи на 8-те участника. Най-много оферти – 7, са подадени за обособена позиция 3 – "Реконструкция на ВиК мрежи в квартали (части) 2 и 3", с прогнозна стойност 8.550 млн. лв. и продължителност 23 месеца. Шест предложения има за обособена позиция 2 – "Реконструкция на ВиК мрежи в квартали (части) 1-1 и 1-2", с прогнозна стойност 7.287 млн. лв. и срок за изпълнение на СМР 23 месеца.

Пет оферти се съревновават по особена позиция 1 – "Реконструкция на ВиК мрежата и главен колектор VIIпо бул. "Дунав" от бул. "В. Априлов" до "Брезовско шосе" (включително проектно решение), с прогнозна стойност 16 млн. лв. и срок 15 месеца.

Гаранцията за участие по трите обособени позиции е съответно: 160 000 лв., 72 000 лв. и 85 000. Критерият за възлагане е най-ниска цена.

На 9 май ще бъдат отворени офертите по втората обявена обществена поръчка по водния цикъл. Тя е за реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води за изграждане на инсталация за отстраняване на азота и фосфора, рехабилитация на механичното стъпало за пречистване и въвеждане на екологосъобразно третиране на утайките.
Възлагането е за инженеринг по FIDIC (Жълта книга) – включва допълнителни проучвания и проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на експлоатационния персонал. Прогнозната стойност на обекта е 53.5 млн. лв. (без ДДС), а срокът за изпълнение - 21 месеца. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 530 000 лв., оферти могат да се подават до 8 май. Критерий за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта с оглед на показатели: техническа оценка (консумация на ел. енергия - тежест 50; консумация на реагенти - тежест 10; предложение за проектиране и строителство - 40; тежест: 70; финансова оценка: 30.

Участниците

Консорциум "Воден цикъл Пловдив" с участници "Драгиев и Ко" ООД – Пловдив, и "Сиенит" ООД – Пловдив (об. позиции 1, 2, 3)
 
Обединение "Геоводканалстрой" с участници: "Геострой" АД – София, и "Водоканалстрой" – Бургас (об. позиция 1)
 
Обединение "Станилов - Трейс" с участници "Станилов" ЕООД – София, и "Трейс груп холд" АД - София (об. позиции 2, 3)
 
Консорциум "Райкомерс – Пътстрой 2012" с участници "Райкомерс кънстракшън" – София, и "Пътстрой" ООД – София (об. позиция 1)
 
"ПСТ холдинг" АД (об. позиция 1, 2, 3)
 
Консорциум "Понс - Джи Пи аква проджект" с участници "Понсстрой инженеринг" АД – Бургас, и "Джи Пи груп" ООД – София (об. позиции 1, 2, 3)
 
"Пътинженеринг" ООД – Пловдив (об. позиции 2,3)
 
Консорциум "СПХ - Водстрой" с участници "СП холдинг" – София, и "Водстрой" АД – Пловдив (об. позиции 2, 3)


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да почистим системата за отопление и вентилация?
            Колкото повече грижи полагате за отоплителната и вентилационна система,  толкова по-дълго време ...

14

 Календар