До края на 2014 г. седем града ще бъдат с модернизиран градски транспорт

До края на 2014 г. седем града ще ...

Публикувано на: 2012-04-02 09:45:45

До края на 2014 г. седем града ще бъдат с модернизиран градски транспорт

Седемте големи града в страната - София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен, ще модернизират градския си транспорт благодарение на средствата, осигурени по оперативна програма "Регионално развитие".
Общата стойност на операция 1.5 "Системи за устойчив градски транспорт" е приблизително 411 млн. лева, или 210 млн. евро, а основната и цел – изграждане на ефикасни, достъпни и устойчиви градски транспортни системи.

Първият голям проект, който бе одобрен от Европейската комисия през август 2011 г. и може да бъде наречен пилотен, е за интегриран градски транспорт на Бургас.
Общата му стойност е 67 млн. евро, от които 56 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по линия на ОПРР.

На 20 юли 2011 г. управляващия орган на ОПРР одобри и втория голям проект, насочен към подкрепа за интегриран градски транспорт в Столичната община. Проектът е на стойност 62.624 млн. евро, от които 50 млн. евро безвъзмездно финансиране. Очаква се всеки момент проектът да бъде одобрен и от Брюксел.

На 15 ноември 2011 г. бе отворена схемата BG161РО001/1.5 – 03/2011 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" към приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.5. "Системи за устойчив градски транспорт".
Пет общини - Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Русе, получиха покана да предоставят проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Общият размер на схемата влиза на 203 655 639.43 лева. До 15 март, когато изтече срокът за подаване на документите и петте общини подадоха своите проекти. Четири от тях ще се одобряват от управляващия орган на ОПРР, а петият – на Варна, ще чака одобрение и от Брюксел.

Всички проекти са изготвени на базата на предпроектни проучвания за всеки град с външни консултанти (виж таблицата) и в съответствие с изискванията на Европейската комисия.
Проектите на градовете съдържат различни компоненти, съобразени с допустимите дейности за финансиране и особеностите и условията във всяка община. Но всички са с една цел – подобряване на достъпността, повишаване на привлекателността на градския транспорт, създаване на алтернативни модели на придвижване и подобряване на качеството на живот в градовете. Което се надяваме да бъде факт до края на 2014 г. за седемте големи града в България.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сухо строителство - облицовки, тавани. Предимства.
Отдавна никой не оспорва предимствата на сухото строителство, но тепърва специалистите се убеждават във възможностите, ...

14

 Календар