Стартира пилотна схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"

Стартира пилотна схема "Енергийна ...

Публикувано на: 2012-03-27 09:03:31

Стартира пилотна схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"

Безвъзмездна финансова помощ от 150 млн. евро се комбинира с кредитна линия от още 150 млн. евро, предоставена от ЕБВР.

До края на март се очаква да стартира новата иновативна схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност". Нейни бенефициенти са малките и средните предприятия, които ще получат подкрепа за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на производствените процеси, свързани с енергийния мениджмънт. Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване до края на настоящия програмен период – 2013 г.  
 
Финансов инженеринг
Пилотната схема ще се реализира със 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ и заемен компонент от 150 млн. евро, предоставен от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) чрез банки партньори. Кредитната линия ще бъде използвана за осигуряване на необходимото финансиране на българските предприятия за успешното изпълнение на техните проекти. С цел създаване на механизъм за ефективно сътрудничество за изпълнение на процедурата между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ЕВБР е подписан меморандум за разбирателство.
 
Нов механизъм на оценка и изпълнение на проектите
Предвидено е избраните от ЕБВР банки партньори да предоставят становище относно кредитоспособността на съответното предприятие за получаване на кредит като начин да осигури финансирането за изпълнението на проекта си. В допълнение за предприятия, които изпълняват проектите си със собствени ресурси, е предвидено банките партньори да потвърждават наличието на необходимите за целта ресурси.
Механизмът за изпълнение на процедурата предвижда и включването на асистент по проекта и асистент по верификация. Те ще са външни консултанти, за чийто избор в момента тече обществена поръчка с краен срок 3 април. Асистентът по проекта ще проверява и ще дава становище относно съответствието с техническите изисквания за допустимите категории проекти. Той ще проверява също и съответствието на проведените процедури за избор на доставчици от кандидат-бенефициентите и ще предоставя информационни услуги на потенциалните бенефициенти. Асистентът по верификацията ще следи техническото изпълнение на дейностите по сключените договори и ще издава съответното писмено становище, въз основа на което управляващият орган на ОП "Конкурентноспособност" изплаща безвъзмездните средства на бенефициентите.
Настоящата процедура предвижда и облекчаване на условията за изпълнение на сключените договори, като предоставя възможност дейностите, свързани с избора на изпълнители по проектите (процедури по поддоговаряне), както и дейностите за енергиен одит да бъдат извършени преди сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ. Като част от насоките за кандидатстване ще бъде публикуван списък на допустимите категории материали и оборудване.
 
Интензитет на безвъзмездната финансова помощ
От 30 до 50% от общата стойност на проекта може да достига делът на безвъзмездното финансиране.
За проекти, основаващи се на препоръките от извършен енергиен одит, ще се предоставят 40%. За достигане на максималния интензитет от 50% е предвидена възможност за предоставяне на надбавки от 10%, ако проектът се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определени като приоритетни
за развитието на българската икономика, и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност, ако предвижда купуване на когенерационни инсталации за собствени нужди, въвеждане на системи за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи, оползотворяване на вторична биомаса), смяна на горивна база, въвеждане на система за енергиен мениджмънт.
Максималният размер на помощта може да достигне 2 000 000 лв., а срокът за реализация на проектите е 12 месеца.Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове водомери
Водомерите се класифицират по два начина: според това дали измервателният им механизъм има контакт с водата ...

17

 Календар