Изграждането на втори метродиаметър от бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Джеймс Баучер" - доказателство за силата на добрия мениджмънт | Акценти от публичната лекция

Изграждането на втори метродиаметър ...

Публикувано на: 2012-02-27 08:06:04

Изграждането на втори метродиаметър от бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Джеймс Баучер" - доказателство за силата на добрия мениджмънт | Акценти от публичната лекция


Когато един проект касае голям и сложен строителен обект – инфраструктурен или високо строителство, който се финансира с публични средства (национални, общински, европейски), управлението му придобива изключителна важност на всички равнища: европейски и държавни институции, общинските администрации, обществото.

Управлението на един проект
има като основна цел :
- спазване на срока за изпълнение
- намаляване на разходите спрямо предварително обявената цена
- точно изпълнение на проекта и на техническата спесификация
- избягване или минимализиране на евентуални рискове.
Когато избраната форма на възлагане е "строителство с инженеринг", изпълнителят допълнително е отговорен и за решението на една много сложна инженерна задача: изготвяне на точен работен проект и избор на адекватна технология за изпълнение на строителството. Това изисква богат професионален опит, но също така владеене на методите на управление на проекти както на макро-, така и на микроравнище и умение за интегрираното им обвързване.
Точно такъв проект се оказа за обединение "МЕТРО ТРЕЙС" участъкът от Втори метродиаметър от бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Джеймс Баучер".
-----
Новите реалности на транспортните връзки в централната градска част на София налагаха създаване на нова концепция за организацията на строителството и преразглеждане на конструктивните решения от 80-те години, заложени в идейния проект.

Как се подходи:
1) Определиха се необходимите технологични зони на база на следните критерии: обезпечаване на постоянен пропускателен режим на въпросните булеварди и кръстовището между тях; минимализация на влиянието на строителния обект върху парковия площад и зелените системи в него; най-подходяща технология за условията в зоната.
2) Оптимизира се броят на технологичните зони, като подучастъците с наличие на инженерна инфраструктура за изместване се обособиха в самостоятелна зона.
3) Определи се последователността на усвояване на всяка технологична зона.
Данните от проучването показаха, че е целесъобразно участъкът да бъде разделен на следните подобекти:
(1) Тунелен участък пред Метростанция (МС) 9 - 60 м
(2) МС 9 " НДК " - 266 м, в т.ч. 114 м перон (частично изграден през 80-те години)
(3) Тунелен участъкa от МС 9 до МС 10 (изграден 80-те години)
(4) Разширение на МС 10 "Свети Наум" - 260 м в т.ч. 100 м перон (основната част на МС е изградена през 80-те години)
(5) Тунелен участък МС 10 – МС 11 - 820 м
(6) Оборудване и архитектура на МС 11 "Лозенец" и бретел - перон 190 м, прилежащ тунел 276 м и паркинг на 2 нива
(7) Изместване на инженерна инфраструктура при МС 11.

Фиг. 7 Схема на разширението на втори метродиаметър с граници на подобектите в участъка на "МЕТРО ТРЕЙС"

За всеки подобект бяха определени технологията и организацията на изпълнението, а също и обемът и предметът на допълнителното проектиране.

Нeтрадиционните решения
Зоната на Метростанция "НДК" (МС 9) – подобекти 1 и 2
Разположена е в сърцето на градската част. Тя започва от парковото пространство до Националиня дворец на културата, преминава под най-натоварената търговска улица в града - бул. "Витоша", и под кръстовището му с бул. "Патриарх Евтимий".
В идейния проект на възложителя конструктивно и технологично бе предвидено:
-Тунелна част под бул. "Витоша" до кръстовището с бул. П.Евтимий" (подобект 1) по милански метод на изпълнение, с дълбоко спрямо терена разположена покривна милано-плоча.
-Северен вестибюл на МС 9(НДК) – подобект 2 - комбинация от два метода:
     -Милански метод до кота вестибюлна плоча (половината от конструкцията по височина)
     -Стандартно монолитно изпълнение на вестибюла в неукрепен котлован (втората половина от конструкцията по височина)
-Пешеходният тунел трябваше да бъде изграден по стандартния монолитен способ в открит котлован. 

На 14 февруари д-р инж. Николай Михайлов изнесе първата си публична лекция като професор. Това всъщност е част от процедурата за присъждане на званието според правилата на новата нормативна уредба. Председател на журито е проф. д-р инж. Иван Трифонов, доайенът в катедра "Пътища", чийто ръководител пък инж. Петър Стефанов също изнесе лекция за професорско звание – по асфалтовите покрития. В зала 816 на Университета по архитектура, строителство и геодезия се събраха студенти, приятели на участниците в публичното представяне. УАСГ се намира на едно от най-хубавите места в София – в близост до парка и в централната част на квартал "Лозенец". Има два големи корпуса, разполага и със старата си сграда, в която се помещава ректоратът. В неговите зали се говори за комбинация от сложни методи за изпълнение на метрото, за нови смеси за асфалтови покрития, за нови технологии, но самият той вече е изгубил интериорната си модерност. Интересното при церемонията от миналата седмица е в това, че представители на две големи компании застанаха зад преподавателската катедра, за да защитят академичните си звания. Бъдещият професор Михайлов е председател на борда на директорите на "Трейс груп холд", а бъдещият професор Петър Стефанов – на "Рутекс". Всеки студент би мечтал да работи в някой от тях.
Проф. Николай Михайлов разказа на студентите своята студентска мечта да учи как се строи метро в тогавашния Съветски съюз. Но по редица причини това не се случва. Трийсет години по-късно неговата "Трейс груп холд" става първата българска фирма, която печели търга за строителството на метрото. Човек сбъдва мечтите си и получава отговорите, когато е готов за тях.
През март процедурата за даване на професорско звание ще бъде завършена. По това време министърът на образованието, младежта и науката ще връчи на кандидатите това, което са заслужили.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Вътрешни щори, хоризонтални щори, вертикални щори
Вътрешни щори  Вътрешните щори са отличен избор за слънцезащита. Удобни и лесни за експлоатация и поддръжка ...

06

 Календар