Роберт Бош - рекордни резултати за 2011г.

Роберт Бош - рекордни резултати за 2011г.

Публикувано на: 2012-02-23 15:50:06

Роберт Бош - рекордни резултати за 2011г.

 
 
 
 
Предварителни резултати за финансовата 2011 г.
Бош надхвърли планирания растеж
През 2012 г. се очаква нов ръст на продажбите

  • Продажбите отбелязаха ръст от близо 9%, достигнаха 51,4 млрд. евро
  • За пръв път броят на служителите в Бош надхвърли 300 000
  • Заради извънредни разходи печалбата преди облагане е по-ниска, приблизително 5% от оборота
  • Още по-силно международно присъствие
  • Ръст във всички бизнес направления
 
Щутгарт – Група Бош надхвърли планирания за 2011 г. растеж. Според предварителните резултати през изминалата година компанията генерира продажби в размер на 51,4 млрд. евро. Това е с 8,8% повече в сравнение с 2010 г. "Успяхме да реализираме мощен растеж през нашата юбилейна година и то въпреки такива мрачни събития като кризата със суверенния дълг и еврото и природното бедствие в Япония, с неговите драматични последици", обяви Франц Ференбах, председател на Управителния съвет на Бош. На практика компанията реализира една от най-високите стойности на растеж от 2000 г. насам.

Поради извънредни разходи печалбата преди данъчно облагане възлиза на приблизително 5% от оборота и не можа да достигне целевия диапазон от 7 до 8%. "В голяма степен сме доволни от този резултат. Без тези извънредни разходи щяхме да достигнем планираните стойности," каза Ференбах. Като пример Ференбах посочи повишените разходи за суровини и материали и значителните първоначални инвестиции на компанията в сектори с голям потенциал като електромобилите и възобновяемата енергия. Отрицателно въздействие върху печалбата оказва и негативната преоценка на активи на подразделението за слънчева енергия.

За пръв път броят на служителите в Бош надхвърли 300 000
В резултат на доброто развитие на бизнеса глобалният брой на служителите на Бош се увеличи с почти 20 000 и надхвърли 303 000 към 1 януари 2012 г. Най-голямото увеличение на персонала е в Европа, с повече от 10 300 души. Само в Германия тази цифра достигна 5 200, в Унгария – 1 700, в Турция – 1 600. Освен това, значително увеличение на персонала има и в развиващия се Азиатско-тихоокеански регион, където Бош има с 8 200 сътрудници повече в сравнение с предходната година. В Северна и Южна Америка служителите на Бош се увеличиха с общо 1 200.

Още по-силно международно присъствие
През 2011 г. продажбите на Група Бош отбелязаха растеж във всички икономически региони: в Европа Бош отбеляза ръст от 9,5% с над 30 млрд. евро. Това се дължи в особено голяма степен на отличното развитие на бизнеса в Германия, където продажбите се увеличиха с 10% и достигнаха 12 млрд. евро. В Азиатско-тихоокеанския регион компанията успя да увеличи продажбите си с почти 9% до около 12 млрд. евро, а в Северна и Южна Америка – с 7% до над 9 млрд. евро. В същото време през изминалата година Бош разшири международното си присъствие: например в Китай компанията увеличи производството на спирачни системи в Суджоу. Във Виетнам Бош разположи производствени мощности за ремъци за безстепенна трансмисия и отвори първия си център за разработка на софтуер в Югоизточна Азия.

Ръст във всички направления
И трите направления на компанията допринесоха за растежа.
„Автомобилно оборудване” за първи път достигна продажби от над 30 млрд. евро и съответно отбеляза ръст от около 8% на годишна база. Най-значимото увеличение беше на направление „Индустриална техника”, което нарасна с 20% и достигна 8 млрд. евро. „Потребителски стоки и сградна техника” продължи да се разраства стабилно, като продажбите му се увеличиха с 4,3% до 13 млрд. евро.

Не се очаква глобална рецесия – Бош залага на ръст и през 2012 г.
През 2012 г. Бош очаква световната икономика да отслабне още, но не и да се стигне до глобална рецесия. След предвиждането й за световен икономически растеж от 3,2% през 2011 г., за 2012 г. компанията залага на растеж от около 2,5%. По отношение на Европа Ференбах каза: "Дали ще сме свидетели на стагнация или дори на рецесия, зависи в голяма степен от това, колко бързо ще се извършат необходимите реформи в Еврозоната." При тези обстоятелства Група Бош планира ръст на продажбите от между 3 и 5%. Компанията очаква силно представяне в Азиатско-тихоокеанския регион, но смята, че и Северна и Южна Америка могат да предложат нови възможности за растеж. Очаква се броят на служителите в световен мащаб да се увеличи още, а в Германия да остане без съществена промяна.

Стратегията се доказа
За Бош тези положителни регионални и браншови процеси са ясен показател за това, че избраната корпоративна стратегия е правилна. "Ще продължим да следваме стратегията си. Нашето мащабно портфолио, глобално присъствие и иновативен потенциал ще ни помогнат да се възползваме от благоприятните за нашата компания възможности, които остават значителни," каза Ференбах. Съответно Бош ще продължи да разширява дейността си в районите, отбелязали растеж, и най-вече в Азиатско-тихоокеанския регион. Компанията възнамерява да насочи около 30% от глобалните си капиталови разходи към този регион през 2012 г. Най-голям дял от тях ще се падне на Китай и Индия, най-вече в направление „Автомобилно оборудване”. Присъствието на Бош в Източна Европа също ще бъде разширено с нова производствена база за чистачки за автомобили, която ще бъде изградена в Сърбия.

В същото време Бош цели и разрастването на отделните направления на компанията. Пример за това е секторът на възобновяемата енергетика. "Нашата цел е да бъдем водещ играч на пазара на възобновяема енергия в дългосрочен план, въпреки трудната в момента пазарна среда," каза Ференбах. Той вижда отлични възможности в тази насока. За да могат те да се реализират, политиците трябва да предоставят надеждна база за планиране, както и цялостна концепция с ясно заложени отправни точки за реализацията й. "Преминаването към възобновяеми енергийни източници е дългосрочна задача за всички нас. Ефект ще има, само ако всички заинтересовани страни – бизнеса, политиката и обществото – работят заедно за реализирането й."

Все така силни в иновациите
През 2011 г. Бош похарчи повече от 4 млрд. евро за изследователска и развойна дейност. Към 1 януари 2012 г. компанията има около 39 000 сътрудници в тази сфера. Това представлява увеличение с около 4 500 спрямо предходната година. Само в Азиатско-тихоокеанския регион към Бош се присъединиха повече от 2 500 нови служители в изследователската и развойна дейност. Броят на заявените патенти скочи със забележителните 260 и надхвърли 4 100, или 16 патентни заявления за всеки работен ден.

Група Бош работи все по-интензивно в най-значимите за бъдещето на компанията области, като електромобилите и засилването на присъствието на нейните стоки и услуги в интернет. Компанията влага около 400 млн. евро годишно в сектора на електромобилите. До 2013 г. се очаква в серийно производство да влязат 21 проекта за хибридни и изцяло електрически двигатели за 13 автомобилопроизводители. Бош също така доставя системи за електрическо задвижване на велосипеди, а в бъдеще – и на електро-скутери. С повече от 70 000 продадени двигателни системи за 30 различни производители на велосипеди, през 2011 г. компанията може да се похвали с успешен старт и в този сектор.

По-добра интернет свързаност
Ференбах е убеден, че интернет ще промени радикално конкурентната среда. Класическият хардуерен и софтуерен бизнес ще остане основен двигател на растежа още много години и Бош възнамерява да се възползва от техническия потенциал на интернет свързаността още по-интензивно. С придобиването на компания inubit AG през изминалата година, Бош вече разполага с около 450 специалисти в тази област. Пример за такава свързаност чрез интернет е платформата за енергийно управление, върху която работи Бош. Задачата й е да наблюдава и контролира всички енергийни потоци в една сграда. В бъдеще услугата ще се предлага от компанията на Бош Energy and Building Solutions GmbH, която беше учредена през 2011 г. Тя е специализирана в предоставянето на услуги, свързани с енергийна ефективност на промишлени предприятия, болници или компании за управление на сгради и съоръжения.

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. По предварителни данни през финансовата 2011 г. повече от 300 000 служители реализират продажби в размер на 51,4 млрд. евро в направленията „Автомобилно оборудване”, „Индустриална техника”, както и „Потребителски стоки и сградна техника”. Група Бош включва Robert Bosch GmbH и неговите повече от 350 дъщерни и регионални дружества в над 60 страни. Заедно с търговските и сервизни партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази световна развойна, производствена и търговска мрежа е основата за растежа на компанията. През 2011 г. Бош инвестира над 4 млрд. евро в изследвания и разработки и регистрира над 4 100 патента в цял свят. Всички продукти и услуги на Бош повишават качеството на живота, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.
Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942) като “Работилница за фина механика и електротехника“. Специфичната правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Групата Бош, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.com .


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.bosch.com/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Декоративни мазилки - видове
Декоративните мазилки са важни за топлоизолацията на сградата. Външните мазилки защитават фасадата от промените ...

13

 Календар