Водната инфраструктура вече е приоритетна | Завършиха изостанали проекти, започват новите - и малки, и големи

Водната инфраструктура вече ...

Публикувано на: 2012-01-09 04:07:00

Водната инфраструктура вече е приоритетна | Завършиха изостанали проекти, започват новите - и малки, и големи


След дълги години изоставане водната инфраструктура е на ред за инвестиции. През 2012 г. трябва да бъде завършена новата водна стратегия, очаква се пилотен ПЧП проект за ВиК дружество, подготвят се промени в Закона за водите и окрупняване на ВиК компаниите в страната, а за тези задачи в МРРБ отговаря нов зам.-министър с единствен ресор ВиК - инж. Добромир Симидчиев.
МОСВ вече отвори всички процедури за пречиствателни станции по програма "Околна среда" - главният и най-голям източник на финансиране за такива проекти. Успешно завършват проектите по програма ИСПА, много от тях с удължени меморандуми.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

избра ВиК Плевен за пилотен проект за ПЧП
и възложи на Международната финансова корпорация МФК от групата на Световна банка да изготви правен, технически и финансово-икономически анализи на фирмата и проучване на общественото мнение за възможностите за решаване на проблемите чрез привличане на частен оператор.
Най-добрата възможност за подобряване нивата на предоставените услуги е договор за концесия и инвестиране на значителни средства във ВиК системата чрез участие на частния сектор. Изследвахме една от възможните форми за осигуряване на средства, а именно чрез публично-частно партньорство, съобщава Ивайло Колев, съветник към МФК и ръководител на проекта.
Само три форми на ПЧП са приложими в България – договор за управление, предоставяне на инфраструктурата на частен оператор или концесия. Според направените технически анализи близо 400 млн. лв. са необходимите инвестиции за региона. Вложенията от частния партньор са в размер на около 280 млн. лв., останалите трябва да дойдат като грант и инвестиции от общините и държавата. Проучване на общественото мнение показва, че плановете се приемат положително.
Плевен бе избран за пилотен проект след анализ на шест най-подходящи ВиК оператора и къса листа от три дружества - в Пловдив, Плевен и Добрич.
С цел извършване на

реформа и цялостна промяна в управлението на водния сектор
през септември 2010 г. започна разработването на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор. Със стратегията ще се създаде модел за управление на сектора по отношение на собствеността и управление на водната инфраструктура, възможностите за финансиране. Вече е пред финализиране изработването на стратегията, включително и в частта за управлението на ВиК инфраструктурата, за която отговаря министерството на регионалното развитие.
За пръв път е създадена нормативна възможност общините да управляват някои от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, по тяхно искане. В резултат на това 37 общини вече разполагат с 57 находища на минерални води, предоставени им безвъзмездно за срок от 25 години.

Регионалните генерални планове
ще очертаят реалното състояние на водния сектор. В средата на декември бяха подписани договорите за тяхното изработване на стойност 12.3 млн. евро. Средствата ще бъдат вложени в изготвянето на планове, чрез които ще бъде направен детайлен анализ на състоянието и нуждите на системите и съоръженията във ВиК сектора.
288 компании в 87 консорциума се включиха в процедурата.
Държавата прави първата важна стъпка във водния сектор, заяви при подписването зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Чрез регионалните генерални планове ще се улесни и опрости процесът на планиране. Резултатите от труда на изпълнителите ще бъде ползвани години наред. Чрез регионалните генерални планове ще бъде направена прогноза за развитието на сектора и осигуряването на добро качество на ВиК услугите.
Изготвянето на регионалните планове ще продължи 18 месеца. 80% от средствата се осигуряват със заем от Международната банка за възстановяване и развитие, а 20 на сто - от държавния бюджет. Трите консорциума трябва да изготвят 51 регионални генерални плана за общо 28 обособени територии в цялата страна.
ДЗЗД "Ежис Инфраструктура България" (Egis Infrastructure Bulgaria DZZD) ще работи по ЛОТ 1. Той включва обособени територии в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол и Стара Загора.
Анализите за ЛОТ 2, който обхваща обособени територии в областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Смолян), ще прави консорциум с лидер "Сюрека", Франция (Seureca, France) и партньори ЕсЦЕ, Франция (SCE, France), "Аркадия Инженеринг" ООД, България (Arcadia Engineering Ltd, Bulgaria), "Хидропроект София" ООД (Hidroproekt- Sofia Ltd, Bulgaria).
Регионалният генерален план за ЛОТ 3, включващ обособените територии в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, ще бъде изготвен от консорциум с лидер "Нирас", Дания (Niras, Denmark), и партньори "Нирас България" ООД (Niras Bulgaria EOOD), "Рамбол", Дания (Ramboll,Denmark), "София Консултинг груп" (Sofia Consulting Group, Bulgaria) и Ди Ейч Ай, Чехия (DHI a.s.,Czech Republic).

Програма "Околна среда" - основен финансов източник

По приоритетна ос 1 на програма "Околна среда" за развитие на водната инфраструктура общият размер на договорените средства е 1 287 687 926 лв., или 51.2% от предвидените. Изплатени са 294 млн. лв., или 12%.
39 проекта са в оценка, изпълняват се 104 договора на обща стойност 1 185 592 077 лв. Приключени са 51 проекта за техническа помощ и 3 за изграждане на инфраструктура.
Изпълняват се 2 големи проекта - "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца" (подписан на 21 декември 2009 г.) и "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово" (подписан на 23 февруари 2010 г.), на обща стойност близо 241 млн. лева.
През годината бяха пуснати в експлоатация обекти в Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград, Хисаря, Бургас, Столичната община, Казанлък, Каварна, Троян, Перник за 165 млн. лв.
По процедурата за техническа помощ и изграждане на водна инфраструктура стартира изпълнението на 8 договора за общини Разлог, Айтос, Дряново, Чирпан, Радомир, Левски, Попово и Елин Пелин на обща стойност 298 млн. лв.
По процедурата за развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води са подадени над 22 проектни предложения за повече от 645 млн. лв., в оценка са 14 проектни предложения - на общините Кнежа, Тервел, Столична, Козлодуй, Трявна, Средец, Пирдоп, Хисаря, Кричим, Пещера, Ловеч, Монтана, Велики Преслав и Провадия на стойност 355.6 млн. лв.
До май 2012 г. най-големият бургаски квартал, "Меден рудник", ще бъде с модернизирана водоснабдителна и канализационна мрежа. Това е вторият мащабен проект в града с европейски средства, след като през март успешно приключи проектът за нова канализация в кв. Долно Езерово. Дейностите се финансират по програма "Околна среда". Бюджетът е 16 млн. лв. Проектът предвижда подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи, рехабилитация на помпена станция "Победа", подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови колектори, две нови канално-помпени станции. Изпълнител е ДЗЗД "Пиргос хидро", а крайният срок е 1 май 2012 г.
В края на годината бяха подписани три договора за 100 млн. лв. за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води на Златни пясъци, Балчик и Албена. За модернизация на пречиствателната станция в кк Златни пясъци се предвиждат 48 млн. лв. С 32 млн. лв. община Балчик ще реконструира съоръжението в кк Албена за 22 хил. жители и 32 млн. лева с изпълнител консорциум "Приморие – Хидроинженеринг – Балканстрой".
През изминалата година беше обявена и процедурата за пречиствателни станции в населени места между 2000 и 10000 е.ж.
Към 31 октомври 2011 г. по оперативната програма са сключени договори за 1 726 млрд. лв., или 49.01% от общия размер на средствата по програмата. Плащанията по вече сключените договори са в размер на 368 млн. лева, или 10.46% от общия ресурс.

По програма ИСПА
през годината бяха официално открити няколко големи и знакови проекти в сектора, управлявани от МРРБ - за пречиствателни станции по поречието на р. Марица в Стара Загора, Димитровград и Хасково, пред откриване е и ПСОВ в Русе (виж карето).
През юли беше официално открита рехабилитацията на съществуващите съоръжения и внедряването на технология за пречистване на азот и фосфор на ПСОВ "Кубратово" на стойност около 22 219 971 евро. Това е третият завършен обект от интегрирания проект за водния сектор на София заедно с колектора "Банкя-Какач" и помпената станция в Нови Искър. "Кубратово" е най-голямото подобно съоръжение на Балканския полуостров върху 600 декара.
Завърши реконструкцията на ПСОВ - Варна, с трансформация на ПСОВ - кв. Аспарухово, в пречиствателна станция и транспортиращ тръбопровод. Новата пречиствателна станция за отпадни води във Варна обслужва кварталите "Аспарухово" и "Галата". Към съоръжението е изградена и нова помпена станция и 2250 метра мрежа под водата на Варненското езеро. Съоръженията са част от големия проект за подобряване водния цикъл на Варна на обща стойност 50 млн. лева.
Миналата седмица беше открита новоизградената пречиствателна станция за отпадни води в Търговище за 6 258 000 евро и 62 460 жители. Договорът бе подписан на 10 декември 2002 г. с консорциум "Униланд-Сиконко".
През годината бяха удължени 7 финансови меморандума до края на 2011 г. за 380 млн. лв.за 5 инфраструктурни проекта в сектора - София, Варна, Смолян, Кюстендил и Шумен.

През 2012 г.
предстои започване на изпълнението на проекти за подобряване на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в 35 агломерации.
По "Околна среда" се планира строителството на 22 обекта на обща стойност 502.440 млн. лв. с одобрено финансиране. За 8 обекта предстои избор на изпълнител. Очаква се одобряване на финансирането на 25 проекта с общ размер на разходите за строителство - 654.676 млн. лв.
До юли 2012 г. трябва да бъдат завършени канализация във Вълчи дол, Главиница, кв. "Меден рудник" в Бургас, Попово, Търговище, ПСОВ - Вършец, лот 3 и 4 на канализационни колектори в столичния квартал "Овча купел", канализация и ПСОВ в Лозница.
Плановете са договорените средства да достигнат 2.45 млрд. лв. до юли, а плащанията - 377 млн. лв.
По ИСПА се очаква завършването на ВиК мрежата на София – етап 1 и 2, в Шумен, Сливен и Смолян.

Обекти в експлоатация през 2011 г. по програма "Околна среда"

1. "Изграждане на канализация на северни, южни територии и селищно образувание Узунджата, II етап - Канална ПС №1А, Канална ПС №2А с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, Приморско"
Обща стойност - 21 млн.лв.
2. "Комплексно пречистване водите на Сопот и строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори - Етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот"
Обща стойност 18 млн. лв.
3. "Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ГПСОВ и водоснабдителна мрежа гр. Белослав"
Обща стойност 21.6 млн. лв.
4. "Реконструкция и модернизация на ВиК мрежа в кварталите "Струмско", "Грамада" и "Баларбаши" на гр. Благоевград"
Обща стойност на проекта - 10 млн. лв.
5. "Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. "Христо Ботев" и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с. Овощник"
Обща стойност - 6.1 млн.лв.
6. "Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря: Компонент 1. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря"
Обща стойност 22.2 млн. лв.
7. "Изграждане на канализация на кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ", община Бургас
Обща стойност 5.4 млн. лв.
8. "Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян"
Обща стойност 7.9 млн. лв.
9. "Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район "Овча купел" (Столична община)
Обща стойност 10.56 млн. лв.
10. "Канализация на гр. Перник"
Обща стойност 33.56 млн. лв.
11. "Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна – Изграждане на главен колектор VI и прилежащата канализационна мрежа"
Обща стойност 8.19 млн. лв.
12. "Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница"
Обща стойност 9.5 млн. лв.
 
По-големи завършени проекти по ИСПА

* На 11 януари бе открита пречиствателната станция в Димитровград на стойност 8 027 696 евро с главен изпълнител консорциум Heitkamp (Германия) - MASS (Турция). През август 2010 г. фирма "Станилов" ЕООД пое доизграждането на канализацията от първоначално избрания през 2007 г. изпълнител Heitkamp Ingenieur und Kraftwerksbau GmbH (Германия) след прекратяване на договора от МРРБ с германската фирма.
* На 21 април стартира експлоатация на пречиствателната станция в Стара Загора на стойност 14 226 818 евро. Договорът за проектиране, строителство и експлоатация бе с консорциум Heitkamp (Германия) - MASS (Турция), през май 2005 г. бе първата копка.
* Пречиствателната станция в Хасково на стойност 16 091 361 евро бе открита на 22 юни. Изпълнител е консорциум "Байуотър" (Великобритания) - "Строително предприемачески холдинг".
* Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в Русе е завършило на 99.8%. Договорът за 22 857 429 евро е с "Хохтийф Канстръкшън" АГ, "Сивил Енджинийринг енд Енвайрънментал". В рамките на "Интегриран воден проект за Русе" бяха завършени лот 1 - "Разширение и рехабилитация на водоснабдителната мрежа (Лот 1) и канализационната мрежа (лот 2) в Русе" с изпълнител "Строително-предприемачески холдинг".
Стартирали проекти през 2011 г. по програма "Околна среда"

- Велико Търново - "Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново"
Обща стойност: 45 млн. лв.
Първа копка: 8 октомври 2011 г.

- Ябланица - "Рехабилитация и доизграждане на канализационна и водопреносна мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица - І етап - изграждане на пречиствателна станция за отпадни води"
Обща стойност: 9.8 млн. лв.
Първа копка: 12 ноември 2011 г.

- Бургас - "Меден рудник" - "Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационна мрежа на Бургас - "Меден рудник"
Обща стойност: 16,3 млн. лв.
Първа копка: 19 юли 2011 г.

- Попово - "Подобряване на ВиК мрежата на Попово"
Обща стойност: 11.2 млн. лв.
Първа копка: 15 януари 2011 г.
До 10 февруари се подават оферти в търга за избор на изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни в Габрово - част от проекта за интегрирания воден цикъл.
В търга от интегрирания воден цикъл на Враца за изпълнител на реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа - етап 1, се очакват резултати, той беше обявен на 8 август.
Не е приключила и процедурата за инженеринг за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в града със срок на получаване на офертите 17 юни м.г.
В началото на януари т.г. МОСВ изпрати за оценка в ЕК два "големи" проекта, с които ще се изгражда ВиК инфраструктура в Пловдив и Добрич. Общата им стойност е 260 млн. лв. Очаква се Брюксел да оцени проектите до края на 2012 г. Те са изготвени със средства по програма ИСПА, а строителството им ще се финансира от ОП "Околна среда" и от двете общини.
Миналата седмица община Пловдив подаде проект в Управляващия орган на ОПОС за 145 млн. лв. Става дума за реконструкция на градската пречиствателна станция, подмяна на 16,1 км. второстепенна канализационна мрежа, 14 км водопроводи и 800 сградни отклонения в четири квартала, на север от р. Марица, и др.
За разглеждане беше изпратен и проектът на община Добрич за 115 млн. лв. за пълна рехабилитация на водоснабдителната система с реконструкцията на 77 км водопровод, 4 км канализационни колектори и пречиствателната станция.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

За нас
Zonacomfort.eu e специализиран интернет портал . Порталът предоставя изчерпателна и актуална информация за всички ...

19

 Календар