Кредитирането в България нараства с 1.3%

Кредитирането в България нараства с 1.3%

Публикувано на: 2011-12-12 09:52:22

Кредитирането в България нараства с 1.3%


Въпреки че ръстът на кредитирането в Централна и Източна Европа няма да повтори това, което се случи през последното десетилетие, средносрочната и дългосрочната перспектива за растежа на банковия пазар остават много благоприятни за най-малко шест пазара в ЦИЕ, чиито общи активи представляват 80% от активите на банковия сектор в региона.
Тези изводи са от годишния анализ на банковия сектор в Централна и Източна Европа на анализаторите на Райфайзен банк интернешънъл в Централна Европа, Югоизточна Европа и страните от ОНД.

Темпът на кредитиране - различен на отделните пазари
Очакванията за по-ограничен достъп до външно финансиране за банковите пазари в Централна и Източна Европа предполага, че депозитите ще запазят привлекателността си, която имаха през последните няколко години. Устойчивият ръст на кредитирането ще бъде по-тясно обвързан с ръста на депозитите за разлика от преди.
В някои страни се очаква по-продължителен период на относително нисък ръст на кредитирането. Показателят кредити към брутен вътрешен продукт (БВП) е на относително високи нива в някои от икономиките в ЦИЕ с ниски доходи.
Някои пазарни сегменти като кредитиране на домакинствата вече не изглеждат непокрити в нито една от страните в региона.
Като цяло обаче ръстът на кредитирането в ЦИЕ няма да бъде такъв, какъвто бе през последното десетилетие.
Средносрочната и дългосрочната перспектива за ръст на банковия пазар остават много благоприятни за Русия, Полша, Чехия, Румъния, Словакия и Албания. Тези шест страни, които заедно представляват 80% от общите активи на банковия сектор в ЦИЕ, се очаква да останат пазари с висок растеж, в които номиналният ръст на кредитите и активите несъмнено изпреварва ръста на номиналния БВП.
Може да се очаква постепенно намаляване на показателя кредити към БВП в някои икономики в Югоизточна Европа и страните от ОНД в дългосрочна перспектива. Номиналният ръст в кредитирането в региона ще остане малко под нивата на устойчивия номинален растеж на БВП и отново може да се върне до високи едноцифрени или дори ниски двуцифрени нива.

Макроикономическата среда в региона
започна да се влошава през втората половина на 2011 г. поради очакваното забавяне на световната икономика и най-вече на икономиката в еврозоната. Затова е необходимо внимание по отношение на краткосрочната перспектива за банковия пазар в Централна и Източна Европа. Последното негативно развитие на регулацията в някои страни в региона също трябва да се вземе под внимание, тъй като нарушава стандартите и може да подкопае атрактивността на конкретните банкови сектори.
Постигнатото в края на октомври споразумение за дълговата криза в еврозоната може индиректно да доведе до потенциално забавяне на кредитната активност в региона през следващите 6 - 12 месеца, тъй като базираните в ЕС банки, които са активни в региона, са поставени под съществено напрежение поради преструктурирането на гръцкия дълг и мерките за рекапитализация. Точността на каквито и да било краткосрочни прогнози е затруднена от несигурността в гръцката вътрешна политика.

Руският и полският пазар предлагат най-големи възможности за растеж
Русия и Полша, които заедно представляват 60% от банковите активи в Централна и Източна Европа, ще предложат най-големи възможности за растеж, което отразява както абсолютните размери на двата пазара, така и очаквания устойчив двуцифрен растеж на номиналните кредити и активи на годишна база за периода 2011 – 2015 г.
В Централна Европа освен Полша Чехия също може да предостави атрактивни възможности на база на устойчивите ниски двуцифрени нива на растеж на номиналните кредити и активи. Словашкият пазар се очаква да отбележи здравословна експанзия с високи едноцифрени нива на растеж за прогнозирания хоризонт. С изключение на Албания високи нива не се очакват за почти нито един от банковите пазари в Югоизточна Европа. Румънският пазар се очаква да бъде най-атрактивният, тъй като е най-големият и се очаква експанзия - номинален ръст на кредитите и активите от 8-11% годишно в еврово измерение за периода 2011 - 2015 г.

Корпоративното кредитиране движи растежа
Общият обем на кредитите в Централна и Източна Европа възлиза на 1.120 млрд. евро, което представлява 7.5% от общите кредити в еврозоната. За разлика от това обаче номиналният БВП на ЦИЕ представлява около 24% от БВП на еврозоната. Показателите кредити спрямо БВП също предполагат значителен потенциал за наваксване. Трудно е да се обвързва дългосрочната перспектива за ръст на кредитите с подобни фактори, които отразяват дела на кредитите и средното за еврозоната.
Активите на банковия сектор в Централна и Източна Европа възлизат на около 1.940 млрд. евро към юни 2011 г., което е 5.5% от общото число за еврозоната. При номинален БВП на Централна и Източна Европа от 24% от БВП на еврозоната показателят активи към БВП в ЦИЕ е далеч под настоящото средно ниво в еврозоната от 330% от БВП.
Ръстът на кредитите в ЦИЕ през 2010 г. се ускори, като това се отрази в данните на банковите сектори в региона и на водещите банки. "Уникредит", "Ерсте", Райфайзенбанк, "Сосиете женерал" и "Интеза Санпаоло" отбелязаха ръст, но данните за първите шест месеца на 2011 г. показват слаб растеж на кредитната активност в ЦИЕ, което се отнася най-вече за тези страни, за които 2010 бе трудна година - Унгария, Словения и Украйна. Предвид настоящите тенденции, които могат да бъдат малко или повече устойчиви, ръстът на кредитите в еврово измерение за цялата 2011 г. се очаква да бъде 9.5% в Централна Европа, 7% в Югоизточна Европа и 13% в страните от ОНД.
Настоящата кредитна активност се съсредоточава в сегмента корпоративно кредитиране. Корпоративният сектор все още се възползва от цикличното възстановяване в еврозоната и световната икономика през 2010 г. и първото полугодие на 2011 г., вътрешното търсене остава по-ниско в повечето икономики. Изглежда, е останал достатъчно потенциал за корпоративното кредитиране в ЦИЕ, което е значително под значението на този сегмент за финансовия сектор в еврозоната - 50 - 70% от БВП.

Необслужваните кредити отбелязват връх
Има голямо подобрение в устойчивостта на банковия сектор в ЦИЕ, което се дължи на стабилизирането на икономическата среда през 2010 г. и през първата половина на 2011 г. Предвид възстановяващия се ръст на кредитирането необслужваните кредити почти достигат своя връх или вече са го преодолели във всички основни банки в ЦИЕ, което се потвърждава и от банковата статистика. Унгария и някои пазари в Югоизточна Европа продължават да бъдат предизвикателство по отношение на качеството на кредитите.
Данни за първите шест месеца на 2011 г. показват, че необслужваните кредити може би вече са достигнали своя връх в някои икономики в ЦИЕ като Чехия, Словакия, Русия и Украйна и са близо до своя пик в Полша и Сърбия и 2011 г. може да отбележи връх за необслужваните кредити в тези икономики. Съотношенията на необслужваните кредити в някои икономики в ЦИЕ може също да достигнат сравнително нисък едноцифрен връх - цифри, сравними с тези в по-развити банкови пазари като Германия или Великобритания, където необслужваните кредити достигнаха нива до 5.5-6% през 2010-2011 г.
В други икономики от региона ръстът на необслужваните кредити се забави значително през първите шест месеца и те може да продължат да растат и през 2012 г., но техният връх вероятно ще остане близо до нивата през първата половина на 2011 г.
В зависимост от икономическия и кредитния ръст, който страните в ЦИЕ ще отчетат през 2012 и 2013 г., и от готовността за справяне с дела на необслужваните кредити показателите за ноебслужваните кредити може да се понижат през следващите 3-4 години до една трета от сегашните им нива при оптимистичен сценарий или до около две трети от сегашните им нива при песимистичен сценарий.

Без промяна в най-големите 5 банки
През 2010 г. и през първите шест месеца на 2011 г. няма промени в подреждането на най-големите 5 банкови групи по активи в Централна и Източна Европа. Това са "Уникредит", "Ерсте", Райфайзен банк интернешънъл, "Сосиете женерал" и Кей Би Си. Испанската "Сантандер" влезе в топ 11-20, след като купи значителен допълнителен пазарен дял в Полша, гръцките банки Юробанк И Еф Джи и Алфабанк обявиха планове за сливане, а Фолксбанк интернешънъл продаде банковите си подразделение в ЦИЕ с изключение на румънското на руската Сбербанк, която щеше да бъде най-голямата банкова група в региона благодарение на силната си вътрешна позиция в Русия, ако класацията включваше банкови групи извън Европейския съюз.

България: Следващият кредитен цикъл няма да бъде като предходния
Възстановяването на българската икономика остава слабо. Независимо от отличните резултати за износа вътрешното търсене е в застой заради ниските доходи и растящата безработица. Влошаването на външната среда ще доведе до забавяне на ръста на износа, а потреблението и инвестициите ще се подобрят незначително.
През първото шестмесечие банковият сектор продължи да се променя в съответствие с икономиката. След нарастване на кредитите от 2.7% през 2010 г. при понижение от 0.5% на кредитите за домакинства и увеличение от 4.4% на корпоративните кредити през първата половина на 2011 г. увеличението на кредитите остана слабо - ръст от 1.3% за отчетния период.
Динамиката в промишлеността и износа беше по-благосклонна към корпоративното кредитиране с ръст от 2% за отчетния период срещу 0.1% при кредитирането на домакинства. Ниската активност при потребителското кредитиране отразява високата безработица и задържането на заплатите. Сравнително голямата склонност към спестяване при домакинствата доведе до ръст на депозитната база с 5.6% и понижаване на съотношението кредити/депозити (2010: 114%, първо полугодие на 2011 г.: 110%). Тази тенденция помогна на банките с чуждестранен капитал да намалят зависимостта си от финансиране от банките майки.
В същото време необслужваните кредити продължиха да растат през първите шест месеца на 2011 г. (13.5%), макар и с по-бавно темпо, отколкото през 2010 г. Според Българската народна банка нивата на необслужваните кредити ще достигнат връх в края на 2011 г., когато вероятно бавно ще започнат да се понижават.
Затегнатите условия за кредитиране и сериозният ръст при депозитите също спомогна за поддържане на стабилна ликвидност в сектора. Банковата система остава свръхкапитализирана (първо полугодие на 2011: средно 17.7%, като всички банки са с капиталова адекватност от над 12%). Показателите за ефективност продължиха да се понижават през първата половина на 2011 г. поради по-ниски финансови резултати и по-голямо провизиране. Делът на кредитите в чужда валута остава голям, но рисковете, свързани с кредитирането в чужда валута, са смекчени както от високите нива на депозитите в чужда валута, така и от стабилността на валутния борд и възстановяването на доверието във възможностите на пазара. Благодарение на сериозната регулация е избегнато по-неблагоприятно развитие. Възможно е някои регулаторни облекчения по време на кризата да бъдат предпазливо отменени. Освен това българският банков сектор остава уязвим за напреженията в периферията на еврозоната, тъй като банките от тези страни държат 28% от активите и 25% от депозитите.
През 2011 г. активността в областта на сливанията и придобиванията включваше продажбата на НЛБ банка София от словенския собственик Нова Люблянска Банка на TBIF Financial Services BV. Също така най-голямата турска частна банка Тюркие Иш Банкасъ А.С. откри клон в България чрез германското си подразделение. Турската Актиф банк, част от "Джалък груп", с фокус върху корпоративното банкиране, също планира да открие офис.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Напоителни системи
Каква е ползата от напоителните системи? Видове напоителни системи. Основната цел на напоителните системи ...

18

 Календар