Нови евростандарти въвеждат енергоефективни решения в осветлението

Нови евростандарти въвеждат ...

Публикувано на: 2011-12-06 08:00:08

Нови евростандарти въвеждат енергоефективни решения в осветлението

Осветлението представлява 19% от световната консумация на електрическа енергия. С внедряването на нови високоефективни светлинни източници и осветителни тела и на интелигентни системи за тяхното управление ще могат да се намалят наполовина енергийните разходи и да се редуцират десетки милиони тонове парникови емисии.

Съвременното развитие на осветлението на сгради и публични пространства изисква подчиняване на проектирането, изграждането и експлоатацията му на новите европейски стандарти, които непрекъснато се усъвършенстват в посока енергийна ефективност.
Това е изразеното общо мнение на представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на техническите университети в страната на състоялия се в Пловдив двудневен семинар на тема "Качеството на инвестиционното проектиране на осветителни уредби и стандартизационната система в България", чийто организатор бе Българският институт по стандартизация (БИС) в рамките на проект, финансиран по ОП "Конкурентоспособност".  

"Въвеждането на европейските стандарти е необходимо изискване не само за експортноориентираните български фирми, но и като цяло за подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес", посочи инж. Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС.
През последните три години, след като БИС стана активен член в европейските организации по стандартизация CEN и CENELEG и има задължение да въвежда всички европейски стандарти EN като БДС приоритет на Технически комитет (ТК) 54 "Осветителна техника и електроинсталационни изделия", стана преводът на стандарти от областта на европейския технически комитет CEN/TC-169 "Приложна осветителна техника", посочи д-р инж. Мони Монев, председател на ТК 54. Регламентите са свързани с осветление на работните места на закрито и открито; уличното осветление; аварийно и евакуационно осветление; осветление на спортни съоръжения; осветление, вградено в машини; енергийни изисквания за осветлението на сгради. 

Основният проблем пред въвеждане на стандартите за качествено осветление е липсата на ефективен контрол върху процеса на инвестиционното проектиране и изграждане, алармира инж. Марин Младенов, главен секретар на КИИП.
 
Качеството на осветление в сградите
 – особено промишлени, офисни и търговски, е изключително лошо и ненадеждно, с много големи енергийни разходи, заяви проф. д-р инж. Христо Василев от ТУ – София. Той представи актуализирания стандарт БДС EN 12464-1 "Осветление на работни места на закрито", който влиза в сила от 1 януари 2012 г. В новата редакция на регламента особено внимание е отделено на законодателните инициативи, обвързани с намаляването на енергийните разходи за осветление в помещенията. В преработения стандарт се въвежда следното правило: "Осветителната уредба трябва да реализира необходимите осветености в даден обект, без непродуктивно изразходване на енергия. При това е важно да не се допуска влошаване на зрителните (количествени и качествени) функции единствено с цел икономия на енергия. Това изисква подходящи системи за осветление и управление и използване на естествената светлина."
Проф. Христо Василев посочи, че намаляването на консумацията на ел. енергия може да се осъществи чрез приложение на светлинни източници с висок светлинен добив (Т5, LED) и осветители с висок к.п.д.(ɱ ≥0.8); повишаване стойността на експлоатационния фактор MF (MF≥0.8); приложение на интелигентни системи за управление.
Процедурата за оценяване на енергийните изисквания на осветителните уредби е разписана в евродирективата БДС EN15193:2009 (2011) "Енергийна ефективност на сгради. Енергийни изисквания за осветлението". Този стандарт дава методология за изчисляването на цифровия показател на енергията за осветление (LENI), който представя енергийната характеристика на осветлението на сгради. В него е посочено, че новите осветителни уредби трябва да удовлетворяват стандарта БДС EN 12464-1. Винаги трябва да се прави кръстосана проверка на качеството на осветлението и неговата енергийна ефективност, посочи проф. Хр. Василев.
С цел повишаване качеството на осветлението се въвежда изискване за минимална осветеност на стените и тавана в затворени помещения: Еm >50 lx с Uo ≥ 0.1 върху стените;
Еm >30 lx с Uo ≥ 0.1 върху тавана. В зали за обучение, здравеопазване, офиси и главни зони на входове, коридори и стълби: Еm > 75 lx с Uo ≥ 0.1 върху стените; Еm > 50 lx с Uo ≥ 1 върху тавана.
 
Уличното осветление e ключово за устойчиви градове
В процес на подготовка е нов стандарт EN 13201-5 "Изисквания за енергийна ефективност в уличното осветление". Предлага се уличните осветителни уредби да бъдат оценени по отношение на енергийната ефективност в седем класа (А, B, C, D, E, F, G). При условие че е въведена система за управление на уличното осветление в нощните часове, т.е. редуцира се осветеността (яркостта) и чрез получената икономия на ел. енергия се преизчислява енергийният клас на уличната осветителна уредба.
Към момента в България са монтирани 1 милион улични осветители с инсталирана мощност 100 МВт, които генерират 420 хил. МВт годишен разход на електричество на цена 60-80 млн. лв., посочи доц. д-р инж. Красимир Велинов от Минно-геоложкия университет. Инвестирането в енергийно ефективно осветление спестява между 30 и 50%. Според специалистите бъдещето е на LED технологиите – т.нар. светодиодно осветление, което е особено приложимо за улици от по-нисък клас, пътни тунели и художествено осветление, тъй като е два пъти по-икономично от конвенционалното с натриеви лампи с високо налягане. Според направени проучвания в София потенциалните възможности за икономия в уличното осветление са 3 млн. лв. при годишен разход от 7-8 млн. лв. за 2010 г., посочи доц. Велинов и разясни, че необходимата инвестиция за въвеждане на високотехнологични осветителни уредби е 4.5 млн. лв. при срок на откупуване 1.5 г. В Германия 5% от новото улично осветление вече е светодиодно. Основните предимства на светодиодите са: висок светлинен добив 70-90 Lm/W, дълготрайност – 26 000 - 60 000 h, лесно и безинерционно регулиране на светлинния поток, компактност, лесно обслужване и др. Очаква се тяхното широко навлизане през следващите 3-4 години, когато с усъвършенстване на технологиите цените им ще паднат драстично.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мозайка
Възродена от дълбините на времето, мозайката намери безброй нови лица и в ръцете на изкусните италиански майстори ...

18

 Календар