Хармонизирането на пространствени данни с европейските ще продължи 5-6 години | До края на 2011 г. ще бъде осигурен достъп до услуги за намиране и разглеждане, през 2012 г. - за изтегляне и трансформиране

Хармонизирането на пространствени ...

Публикувано на: 2011-11-21 08:02:00

Хармонизирането на пространствени данни с европейските ще продължи 5-6 години | До края на 2011 г. ще бъде осигурен достъп до услуги за намиране и разглеждане, през 2012 г. - за изтегляне и трансформиране

Пространствените данни, предоставени чрез модерните информационни технологии, играят ключова роля в икономическото развитие на страната: подобряване управлението на природните ресурси, защита на околната среда, управление на рисковете от природни бедствия и защита на населението, транспорта, земеделието, териториалното планиране.

Част от масивите от пространствени данни се поддържат и актуализират чрез ГИС, настроени за услуги в зависимост от ведомствените нужди.
Друга част от пространствените данни са в различни формати и таблици. Изискванията на директивата и регламентите към нея с директно прилагане независимо от националното законодателство е да се хармонизират всички данни, които съответстват на темите от анексите към закона.

Задължително изискване на регламентите е прилагането на ISO стандартите за пространствената информация.

Съгласно директивата ще се изгради европейски геопортал, всяка страна ще осигури достъп до националния си портал и чрез него ще предоставя услуги с пространствените си данни по единни правила и стандарти.
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни технологии" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговаря за създаването на националния портал, връзката с европейския геопортал и неговото поддържане.

В указания на ЕК са дефинирани архитектурата и съдържанието на портала, които са препоръчителни. Всяка страна има свободата да определи структурата на портала, основното задължение е да се спазят параметрите и скоростите на обмен, дефинирани в регламента.

Директивата INSPIRE за инфраструктура на пространствената информация има пътна карта със срокове за прилагане. До декември 2010 г. трябваше да бъдат създадени метаданни (описание на наличните данни). На този етап са създадени описания на част от масивите пространствени данни, но не са валидирани през европейския валидатор. До края на годината трябва да бъдат достъпни и работещи услугите за намиране и разглеждане, следващата година още две услуги - за изтегляне и трансформиране.

Хармонизирането на съществуващите пространствени данни и услугите с тях ще продължи около 5-6 години, съпроводено с дефинирана политика, експертен капацитет и финансови средства. Всички данни, създадени след 2007 г., трябва да отговарят на изискваните спецификации и да бъдат оперативно съвместими. Съществен етап ще бъде и поддържането на инфраструктурата, за което в момента се обсъждат правила в ЕК.

Със създаването на Междуведомствения съвет по пространствени данни, подпомагащ министъра в тази дейност, се получи широка осведоменост на държавните структури за необходимите действия, които трябва да се предприемат и резултатите, които се търсят.

Ангажиментите на всяка страна от Европейския съюз са дефинирани в директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа за изграждане на инфраструктура на пространствената информация, транспонирана в нашето законодателство със Закона за достъп до пространствени данни, в сила от март 2010 г.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Фиксатори за арматура
Линейните фиксатори  за арматура са предназначени за осигуряване на бетоново покритие върху арматурата ...

19

 Календар