Въвеждат европейските изисквания в енергетиката

Въвеждат европейските изисквания в енергетиката

Публикувано на: 2011-11-10 09:35:00

Въвеждат европейските изисквания в енергетиката


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма стартира обществено обсъждане на промените в Закона за енергетиката за въвеждане в българското законодателство на изискванията наДиректива 2009/72/ЕС за общите правила за вътрешния пазар наелектрическа енергия и Директива 2009/73/ЕС за общите правила завътрешния пазар на природен газ.

Основните предложения са отделяне на дейностите попроизводство, доставки и снабдяване от преносните мрежи и опериранетоим, засилване правомощията на националния енергиен регулатор,улесняване на трансграничната търговия с енергия, защита интересите на потребителите.

Разширява се обхватът на договоритемежду потребители и енергийните предприятия с цел по-голямаинформираност на клиентите относно техните права. В договорите ще се съдържа информация за условията заедностранно прекратяване на отношенията от потребителя бездопълнително плащане, възможноститеза замяна надоставчика на енергия. Дава севъзможност за всеки битов клиент да излезе на свободния пазар, аконамери оферта с по-изгодна цена от регулираната.

Прави се стъпка към по-ясно разграничаване напотребителите, които купуват енергия по регулирана цена – така наречените "защитенипотребители" - всички битовиклиенти и най-малките фирми.

Предвидено е въвеждане на нова Глава 8 А, в която е описанизбраният модел на отделяне на оператора на преносна мрежа - "независим преносен оператор". Той предвижда преносният оператор да бъде собственик на активите, необходими за дейността, и да бъде напълно независим като форма и структура на управление, финансови и технически възможности.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сглобяеми къщи, сглобяеми дървени къщи
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ КЪЩИ  Според сегашните европейски стандарти под наименованието „Сглобяема сграда” ...

18

 Календар