Една година по-късно: същите загуби на вода

Една година по-късно: същите загуби на вода

Публикувано на: 2011-11-16 07:48:13

Една година по-късно: същите загуби на вода


ВиК дружествата не намаляват загубите на вода, които си остават около 60% от повече от 10 години. "Софийска вода" например е може би най-компетентното дружество в този сектор, което прилага подхода на Международната водна асоциация още от самото начало, казва д-р инж. Атанас Паскалев, заместник-председател на Българската асоциация по водите.

В Закона за регулиране на ВиК сектора е казано, че до 2014 г. загубите на вода трябва да бъдат намалени на 25% без пречиствателни станции за питейни води. Десет години се считат в периода 2004-2014 г., процентът и сега продължава да бъде 60%, което означава, че в наредбата за нивото на услугите целите не са реалистично поставени.

Четвъртата международна среща за намаляване на загубите на вода се провежда на 14 и 15 ноември в хотел "Родина".
За участие в нея идват изтъкнати международни специалисти и практици от целия регион като ръководителя на отдела за намаляване на загубите на водния оператор в Атина - София Канелопулос, Бамбос Хараламбос - консултант от Кипър, Стюарт Хамилтън - консултант от Великобритания.

Причините за загубите на вода са остарялата водопроводна мрежа, но пък и за операторите това не е първостепенна задача. Около 400 млн. лева могат да бъдат спестени чрез оптимизиране на загубите. Инфраструктурният индекс на течовете е от порядъка на 20, 30, 50, 100 и повече в България, при липса на загуби той е 1. Няколко ВиК дружества имат индекс по-малък от 50 - Русе, Бургас и Стара Загора, за което роля има доброто управление.

Такива големи обеми са недопустими. Освен всичко друго толкова инфилтрация в канализационните мрежи, където в момента е пълно със странични води, увеличава количеството на използваните реагенти в пречиствателните станции за отпадъчни води.

Необходимо е да се прави мониторинг на загубите. Държавата, като налага нива за намаляване на загубите на вода, да намери респективните средства за това. Българската асоциация по водите работи по осъществяване на адекватно обучение чрез сертификация на център за обучение на изпълнителски кадри.

За решаването на проблема със загубите е необходима всеобхватна стратегия и глобален подход, което явно не е в дневния ред - нито на държавата, нито на на водните оператори.
Използваните подходи са свързани с намаляване на налягането, както прави "Софийска вода" в момента, чрез активен контрол - да търсиш къде са загубите и да ги отстраняваш, чрез модернизация и подмяна на водопроводната мрежа и чрез бърза реакция при поява на теч и неговото отстраняване.
Част съм от екипа, който подготвя водната стратегия за отделните елементи от водния сектор - хидроенергетика, напояване, водни ресурси и ВиК дейност, и скоро очакваме да имаме яснота за предложението сценарии. Ще предложим да бъде създаден отделен Закон за ВиК.
Когато бъде направена стратегията за ВиК сектора, поне ще се знае какво трябва да се прави.

МРРБ определя политиката във ВиК услугите. Всяко отлагане на капиталови вложения днес води до много повече разходи утре, защото тази система се влошава с всеки ден поради корозия. Във водния сектор направените разходи няма как да бъдат проверени дали са реализирани. До момента асоциациите на общините по ВиК не са заработили, така че още сме само в началото.

България е по-бедна на водни ресурси в сравнение с останалите европейски страни. Средното годишно количество на глава от населението е около 2300-2500 куб. м, с което страната се нарежда сред петте най-бедни на вода в Европа заедно с Полша, Чехия, Белгия и Кипър. Само 8-10% от ресурсите обаче се оползотворяват за питейни и битови нужди, канализационните системи в населените места са строени през 60-те и 70-те години на 20 век и повечето имат нужда от разширяване и подмяна.
Това е причината за големите загуби на вода, като неотчетените водни количества остават в рамките на 50-60% в продължение на години. ВиК секторът остава най-нереформираният и с най-малко инвестиции в годините на прехода като цената на водата се задържа ниска със социална цел, което не дава възможност за инвестиции. Кръгът се затваря - високите експлоатационни разходи и големите количества подадена, но незаплатена вода, продължават да гарантират финансови затруднения на водните оператори.
Поради икономическите затруднения през последните петнадесет години ВиК дружествата не бяха способни да отделят ресурси за експлоатация и поддръжка, които се очаква да достигнат 0.70 евро/ куб. м през 2014 г.
В Западна Европа 2 - 4% от мрежата се подменя всяка година. В България числото е по-малко от 1%, а неотчетената вода се оценява на около 60% от подадените количества. Общата дължина на водоснабдителната и водоразпределителната мрежа е 70 620 км, а азбестово-циментовите тръби са 70% и са в много лошо състояние.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Как да изберем подходящите щори?
Няма човек, който да не е забелязвал промяната, която внасят в стаята щорите и завесите. Уют и практичност, това ...

27

 Календар