ЕК излезе с пакет за разширяване на енергийната инфраструктура

ЕК излезе с пакет за разширяване ...

Публикувано на: 2011-10-21 08:41:51

ЕК излезе с пакет за разширяване на енергийната инфраструктура

Европа се нуждае от по-интегрирана и по-мощна енергийна инфраструктура – тръбопроводи и електропреносни мрежи – от сега съществуващата. Това се налага от целта за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайно потребление на енергия на 20% към 2020 г. Генерираната енергия от ветроенергийни паркове и централи за слънчева енергия трябва да бъде пренасяна до потребителите.

Отчитайки това, Европейската комисия излезе с пакет от предложения за разширяване на енергийната инфраструктура. За спестяване по технологичен път на 20% от очакваното енергопотребление към 2020 г. са необходими интелигентни измервателни уреди и интелигентни електропреносни мрежи, които да дават възможност на потребителите точно да контролират своята консумация на енергия и да икономисват пари и енергия чрез промяна на своите навици.

За гарантиране на газовите доставки и в случай на криза трябва да се разнообразят източници и да бъдат изградени нови тръбопроводи, пренасящи газ от нови региони пряко към Европа.

За функциониращ вътрешен пазар с конкуренция, справедливи и конкурентни цени пък е необходима взаимосвързаност между държавите-членки, която позволява на дружествата да предлагат своята енергия във всички държави-членки.

През следващите десет години ще трябват около 200 милиарда EUR за изграждане на газопроводи и електропреносни мрежи. По-конкретно: 140 млрд. EUR за електропреносни системи с високо напрежение, акумулиране и интелигентни мрежови приложения, 70 млрд. EUR за газопроводи, съхранение, терминали за втечнен природен газ (LNG) и инфраструктура за обратни потоци (позволяваща движение на газа в двете посоки) и 2,5 млрд. EUR за инфраструктура за пренасяне на въглероден диоксид (CO2).

Екологичните стандарти и по-специално тези, зададени от Директивата за „Натура 2000“, изцяло ще бъдат зачитани и по-конкретно нуждата от извършване на подходящи оценки на въздействието и от свеждане до минимум на въздействието върху защитени местообитания.

Освен това новата система ще допринесе за подобряване на качеството на въпросните оценки, тъй като екологичните проблеми ще бъдат установявани и отчитани на по-ранен етап на процеса, благодарение на по-активното участие на обществеността и на заинтересовани страни.

По отношение на опазването на биоразнообразието и на околната среда, действащите стандарти ще останат в сила. За особено важни проекти, които трябва да бъдат осъществени независимо от неблагоприятното въздействие върху даден обект, ще се гарантира, че е разрешено най-безвредното трасе, че няма други алтернативни трасета и че са взети необходимите компенсационни мерки съгласно предвиденото в Директивата за „Натура 2000“.

Регламентът следва да бъде приет от Европейския парламент и от Съвета до края на 2012 г. и да влезе в сила в началото на 2013 г. Така ще остане достатъчно време за изготвяне на първия списък за целия ЕС на проекти от общ интерес предвид на евентуалното им финансиране по „Механизъм за свързване на Европа“, който ще влезе в сила през 2014 г.Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.greentech.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Предимства на цялостното саниране
         Под саниране на сграда, специалистите обикновено имат предвид нейното обновяване, заздравяне, предпазване ...

20

 Календар