Три кооперации в центъра на София са реновирани по демонстрационен проект

Три кооперации в центъра на ...

Публикувано на: 2011-10-20 09:13:42

Три кооперации в центъра на София са реновирани по демонстрационен проект


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова откри вчера три жилищни сгради в центъра на София, реновирани по проекта "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" на МРРБ и Програмата на ООН за развитие и по проект "Стакато" на Европейската комисия.

"Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" е проект на Министерство на регионалното развие и благоустройството, изпълняван с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) в партньорство с доброволно сдружили се собственици на сгради в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на центровете на 36 агломерационни ареали в България, припомнят от пресцентъра на регионалното министерство.

В първите две фази на изпълнение на проекта бяха обновени 27 многофамилни жилищни сгради и околоблоковите им пространства на територията на страната, с обща стойност на обновителните работи приблизително 7 млн. лв.
В ход е обновяването на още 23 сгради и публичните пространства около тях (към момента строителните работи на 16 сгради от тях са приключили).

Проектът получи награда на Европейската комисия в конкурса "Устойчивата енергия на Европа – 2011 г.", категория "Жилищни сгради".

Столична община участва в демонстрационния проект от самото му начало през 2007 г.
На територията на София са обновени общо 11 многофамилни жилищни сгради, а още 2 са в процес на обновяване. На територията на район Оборище се намират общо 5 от обновените до момента сгради, както и 1 от двете, които са в процес на обновяване.

През 2010 г. демонстрационният проект стартира партньорство с районната администрация на район Оборище, която е изпълнител на проект STACCATO (в рамките на европейска програма CONCERTO, финансирана от ЕС).
Реализацията на пилотния проект STACCATO до момента е съфинансирана от Националната програма за обновяване на жилищни сгради на МРРБ, чрез която се намалиха разходите от индивидуалните домакинства за обновяването на сградите до около 25%.

В следствие на партньорството, на три сгради (на улиците "Чаталджа"- 54, "Асен Златаров"- 11 и "Алеко Константинов"- 2) в район Оборище бяха изпълнени комплексни мерки за повишаване на енергийната ефективност.
По проекта "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" на МРРБ/ПРООН бяха изпълнени предписаните от енергийните одити мерки за постигане на изискуемите съгласно нормативната уредба енергийни параметри (постигнат клас С на енергопотребление на сградата след прилагане на мерките), а по проект STACCATO - изграждане на соларна система за подгряване на вода за битови нужди.
Чрез съвместните действия на двата проекта беше тестван модел за комплексно енергийно обновяване на жилищни сгради с внедряване на възобновяеми енергийни източници.

Основни моменти:
- Обновени са 3 сгради на обща стойност 615 хил. лв., от които 134 хил. лв. са платени от собствениците на жилищните сгради.
- Реновирани 48 домакинства.
- Средната сума, платена от собственик на самостоятелен обект, е 2800 лева, като за отделните жилища сумата се определя от съответната квадратура на жилището.
- Средно 60% намаление на разхода на енергия за осигуряване на гореща вода за битови нужди.
- Средно планирано намаляване на енергопотреблението за отопление и охлаждане на сградата с 60%.
- Намаление на емисиите на парникови газове с 143 тона годишно общо за трите сгради.
- Проектът не само подобрява условията на живот в жилищните сгради, но и показва, че включването на ВЕИ при обновяване на сградите повишава значително тяхната енергийна ефективност.
По проекта са инсталирани общо 44 слънчеви колектора на покривите на трите сгради, предназначени за отопление на топла вода за 48 апартамента. Предвидена е средна колекторна площ от 2.6 кв.м на апартамент. Предимство на системата е, че тя функционира целогодишно. Когато няма достатъчно слънцегреене, водата се подгрява от Топлофикация по напълно автоматизиран начин.
- Собствениците на обновените сгради на основание на енергийното обследване реализират икономии и чрез освобождаване от данък сгради за период от 3 до 7 г.
- Голям напредък е промяната в отношението на обществеността към санирането и ВЕИ. Като цяло собствениците в обновените сгради активно сътрудничиха на проекта.
- Продължава интересът за участие на нови сгради в проекта.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://gradat.bg/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Строителство и ремонт
СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ Когато става дума за ремонт на строителни машини един от основните фактори за добра работа ...

20

 Календар