Решиха проблема с отпадните води на кв. Аспарухово във Варна | Балчик и Велики Преслав с нови пречиствателни станции

Решиха проблема с отпадните ...

Публикувано на: 2011-10-02 22:14:00

Решиха проблема с отпадните води на кв. Аспарухово във Варна | Балчик и Велики Преслав с нови пречиствателни станции


С официалното откриване на обект "Трансформация на ПСОВ Аспарухово в Помпена станция и конструиране на транспортиращ тръбопровод" Варна реши един основен проблем, свързан със замърсяването на Варненското езеро.
Проектът касае събирането и отвеждането до ПСОВ - Варна, на отпадните води на района, включващ кв. Аспарухово, Галата и околните вилни зони. Старото съоръжение, което бе в експлоатация от 1964 г., и технологията, по която работеше, бе за механично пречистване на отпадните води без допълнителна биологична обработка. Те бяха зауствани във Варненското езеро и това се отразяваше на качеството на водите му, а оттам и на целия залив. С извършената реконструкция отпадните води се пречистват само от едрите отпадъци и пясъка, след което по изградения напорен тръбопровод под езерото с дължина 2.5 км се отвеждат до пречиствателна станция Варна, където се извършва тяхната биологична обработка. Изпълненият обект е част от интегрирания проект за подобряване на водния цикъл на Варна, финансиран по програма ИСПА. Изпълнител на проекта е "Сфелинос" СА, Гърция, с подизпълнител "Струма Имоти" ООД, Благоевград. Стойността на съфинансирането от страна на ЕС (към момента на завършване) е 75%, или 3 710 731.96 евро, а националното съфинансиране 1 236 910.65 евро.

"Интегриран проект за подобряване на водния цикъл на Варна",
включващ реконструкция на ПСОВ - Варна, и ПС Аспарухово, е сред 36-те ПСОВ, включени в Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалент жители и е на стойност 50 млн. лв, 38 млн. лв. от които са осигурени от ЕС. В рамките на поректа е завършен и вторият компонент, включващ подмяната на 15 км водопроводна мрежа и главния водопровод. До края на годината се очаква да завърши и реконструкцията на пречиствателна станция Варна.
Пред финализиране са оценките на два големи проекта във водния сектор в града на обща стойност 95 млн. лв., съобщи министърът на околната среда и водите Нона Караджова при откриването на обекта. Първият е за изграждане на канализационна инфраструктура в кв. "Акациите" и инсталация за отстраняване на фосфора в ПСОВ - Варна. Вторият предвижда ремонт, рехабилитация и модернизация на ПСОВ - Златни пясъци. В рамките на този проект е включено и изграждане на канализацията на вилна зона "Ален мак".

И Балчик е с нова пречиствателна станция
Проектът "Строителство на ГПСОВ - Балчик, и дълбоководно заустване"
е на стойност 3.9 млн. евро, финансиран по програма ИСПА. Пречиствателната станция ще поема натоварванията от 22 200 еквивалент жители. Технологично е предвидено станцията да пречиства около 6000 кубически метра отпадъчни води на ден. Изпълнител на обекта е консорциум "Приморие – Хидроинженеринг – Балканстрой", а консултант-инженер по строителния надзор е фирма "Пури енвайърмент". Обектът бе официално открит на 29 септември.

По-чисти води на р. Камчия
Изградената пречиствателна станция във гр. Велики Преслав осигурява биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор, след което пречистените отпадъчни води се заустват във водоприемник - чувствителна зона в поречието на р. Камчия. ГПСОВ - Велики Преслав, е биологична пречиствателна станция с капацитет 15 000 жители при 95% изграденост и ползваемост на канализационната мрежа. Общата стойност на обекта е 5 756 000 лв., от които 4 756 000 лв. са от държавния бюджет, а 1 млн. лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сайдинг
Сайдингът замества стандартните строителни мазилки и външни изолации като се използва не само при новите сгради, ...

20

 Календар