Чака се хармонизиран стандарт за външни топлоизолационни комбинирани системи

Чака се хармонизиран стандарт ...

Публикувано на: 2011-10-03 09:31:25

Чака се хармонизиран стандарт за външни топлоизолационни комбинирани системи


Необходимо е въвеждане на единни критерии при възлагане на обществени поръчки за енергийно саниране.

Европа се нуждае от хармонизирана методология и количествени измерители за оценяване на енергийните характеристики на сградите, а за това огромна роля имат стандартите. България е на опашката по отношение на енергийната ефективност. Това са някои от изводите на кръгла маса "Външни топлоизолационни комбинирани системи – средство за постигане на енергийна ефективност на сгради", организирана от в Пловдив от Българския институт за стандартизация (БИС) по проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България" по програма "Конкурентоспособност". "Българският бизнес няма готовност за изпълнение на европейските изисквания по СЕ маркировката на продуктите, управлението на качеството, защитата на околната среда и безопасността на труда. За тази цел фирмите трябва да приведат дейността си в съответствие с европейските стандарти", посочи инж. Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС и експерт в строителството.

Процесът на енергийно саниране на сградния фонд
и изпълнението на нови сгради с гарантирани енергийни показатели трябва да се осъществява чрез прилагане на европейски нормативни стандарти и технически одобрения. Свидетели сме на лоши практики - да е евтино, но без дълготраен ефект, заяви проф. Димитър Назърски, член на УС на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС). Няма нормативни документи, с които държавните органи, пряко отговорни за енергийното саниране на сградния фонд – дирекция "Жилищна политика" в МРРБ, дирекция "Енергийна ефективност" в министерството на икономиката, и Агенцията по енергийна ефективност, даосъществяват контрол върху обществените поръчки и качеството на топлоизолациите.
Потенциалът занамаляване на изразходваната енергия в сградите чрез топлоизолиране се оценява на 50%. С програмата 20/20/20 на ЕС, която изисква до 2020 г. страните членки да постигнат 20% увеличаване на енергийната ефективност и 20% намаляване на емисиите на СО2, нараства необходимостта от по-добро топлоизолиране, подчерта доц. Росица Хайверова от кат. "Строителни материали и изолации" на УАСГ.
Особено ефективни са

външните топлоизолационни комбинирани системи (ETICS),
произведени в заводски условия, доставени от производителя като комплект продукти. Те са предназначени за външна изолация на сгради от зидария или бетон при ново строителство и при реконструкция. Основната нормативна пречка е, че действащият български стандарт БДС EN 13499:2004 не е хармонизиран с ETAG 004, изтъкна доц. Хайверова. Сертифицираните по българския стандарт топлоизолационни системи не могат да слагат СЕ маркировка и да се предлагат на европейския пазар. Най-новият документ за системите е Мандат M/489 към CEN ETICS, 2011, който ще послужи за основа за разработването на хармонизиран европейски стандарт, какъвто досега няма. Оценяването на съответствието на ETICS се извършва по т.нар. система 1. Задълженията на производителя са осъществяване на производствен контрол и изпитване на пробни образци. Лицата за оценяване на съответствието извършват сертификация въз основа на първоначално изпитване, проверка на производствения контрол, периодичен надзор, оценка и одобряване на производствения контрол.
За качествено изпълнение на външна комбинирана система на нови сгради или при саниране трябва да се спазват основни принципи, които да залегнат като изискване при обществените поръчки, посочи проф. Назърски:
- съпротивлението на топлопреминаване на фасадните стени на сградата (заедно с това на ETICS) трябва да бъде не по-малко от нормираното в Наредба №7 на МРРБ от 2004 г. - 0.041W/mK
- независимо от това какъв е материалът на топлоизолационния слой на системата (EPS – пенополистирол или плочи от минерална вата) основните технически показатели трябва да бъдат в съответствие с нормираните в БДС EN 13494 до въвеждане на хармонизиран европейски стандарт
- всички продукти за изпълнение на компонентите на системата да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти
- фирмените външни комбинирани топлоизолационни системи, базирани на Европейското техническо одобрение или на национално техническо одобрение, да имат гарантирани технически показатели за ефективност, експлотационна надеждност и дълготрайност.

За енергоикономичност на една сграда е необходимо още на идеен проект
да бъдат изяснени основните топлоизолационни системи на фасадни стени, покриви, прозорци, подове над неотопляемите помещения. На технически проект част "архитектура" трябва да бъдат прецизирани решенията и да бъдат уточнени материалите. Работният проект дава конкретни решения на база фирмени материали и изделия. За съжаление архитектите, които са водещи проектанти на сградите, нямат необходимите познания затова, тъй като в обучението им не е въведена дисциплина "изолации в строителството", заяви проф. Назърски.
Съществен момент за енергоефективни сгради е ДНСК и строителният надзор да спомагат за стриктното реализиране на възприетите в проекта решения на топлоизолационните системи.
Надяваме се като резултат от европейската схема за саниране да бъде променен начина на мислене на българските потребители. Собствениците на жилища се опитват да решават проблемите на парче като слагат най-евтината изолация, без да се съобразяват с нейната енергийна ефективност, коментира Борис Радулов, председател на БАИС. Масово строителните фирми не спазват технологичните изисквания за изпълнение на системите и поевтиняват обекта чрез по-малки дебелини и плътност.
Според Николай Бъчваров, управител на "Баумит България", процесът на усвояване на европейските средства за енергийно обновяване на сградния фонд е поставен върху глинена основа, водещ критерий при избора на изпълнители е ниската цена, а не качеството на материалите и технологията. Не се мисли вложените материали да бъдат в системни решения, терминът интегрирана топлоизолационна система е опорочен. Затова в скоро време ще санираме вече "санирани" сгради, смята Николай Бъчваров.


Решения за подобряване на топлоизолационните характеристики на сградите:
- Въвеждане на хармонизиран европейски стандарт
-Изработване на технически правила и норми за контрол при изпълнение и приемане на топлоизолации в строителството
-Изучаване на дисциплина "Изолации" от студентите по архитектура
-Строг контрол от дирекция "Надзор на пазара" върху съответствието на продуктите със съдържанието на етикетите и декларациите за съответствие
-Отделяне на строителният надзор от инвеститора и даване на възможност за ефективен контрол

-Единни критерии при изработване на заданията за обществени поръчки за енергийно саниране  .Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Капково напояване
Отдавна се гордеете с градината, в която всяко лято отглеждате прекрасен зеленчук за себе си и близките си. ...

21

 Календар