Англо-американското училище в София: Предварителна LEED сертификация

Англо-американското училище ...

Публикувано на: 2011-09-28 11:12:53

Англо-американското училище в София: Предварителна LEED сертификация


Повторното сертифициране на сградата на Англо-американското училище по стандарта LEED предстои догодина. В момента се прави разширение с нова учебна сграда със спортна част (корпуси F и G) и допълващо застрояване - сгради за персонал и КПП.

Усилията на възложители, проектанти и изпълнители са фокусирани в достигането на високи стандарти, определени с американската система за оценка на въздействие върху околната среда и комфорта на обитаване LEED. Завършването на сградата е предвидено за август 2012 г.
При строителството на такъв вид сгради има много изисквания, които не са свързани буквално със зеленото по сградите. Строителство по стандарта LEED е цялостна концепция за създаване на сгради, които по минимален начин вредят на околната среда. Дори количеството на паркингите, на улиците е ограничено, така че да няма големи площи без озеленяване, за да не се получава нагряване на асфалта например. Вода, енергийна ефективност, зелени площи, качество на обитаване са основните позиции,  по които се работи и са силно засегнати в проекта.

Новото училище ще произвежда електроенергия
чрез фотоволтаични панели, ще използва слънчева енергия за затопляне на водата, ще филтрира отпадните води, а пречистената вода ще се използва за напоителни цели. Ще бъде изградена и специална стая за рециклиране и други екологични проекти на учениците. Покривът на сградата ще е от естествена трева. По този начин училището ще  подобри изолацията и ще намали топлинния ефект върху сградата през лятото. Специален акустичен дизайн на класните стаи и коридорите ще намали шума до минимум, за да се улесни концентрацията на учениците. В класните стаи ще се използва предимно дневна светлина. Светлинни сензори ще измерват осветеността и ще включват или изключват осветлението при необходимост. Ще има и сензори за измерване на интензитета на въглеродния двуокис и при определени нива на СО2 прозорците ще се отварят автоматично за да предоставят допълнително чист въздух. Стелажи за велосипеди в близост до съблекалните ще насърчават и учениците и персонала да идват на училище и работа с колело.Инвестицията в най-новото напълно екологично училище ще достигне 12 млн. лв. Това ще е най-екологичното училище в Централна и Източна Европа. Възвращаемостта на вложението се оценява в дългосрочен план от обитателите на сградата, които ще са и ползватели на комфорта на обитаване.  Това е нещо ново за България и все още няма нужната култура и желанието да се правят подобни сгради, категорични са от "Иво Петров архитекти".

Стандартът LEED и етапите
Допълнителните изисквания към сградата са доста. Използва се американска точкова система. За да се постигне някакво ниво на сертифициране, трябва да се съберат определен брой кредити, а за да се съберат, сградата трябва да отговаря на точно определени изисквания. Сертифицирането се прави на няколко пъти – по време на проектната фаза, когато се предава работният проект. В него се съдържа необходимата информация, за да могат да се направят тези енергийни модели. След реализация на сградата обикновено има промени, които са настъпили по време на строителството. Тогава на базата на екзекутивните проекти се прави повторно сертифициране, за да се провери дали някъде по време на строителството не са изпълнени предварително зададените изисквания. Тогава сградата се сертифицира отново. Три години след приключване на строителството има още едно допълнително сертифициране, което има за цел да докаже, че заложените по проекта неща работят. То обследва дали сградата е построена при тези условия на употреба и използване и продължава да отговаря на тези изисквания, които са заложени в работния проект.

Трудностите/несъответствията
Това не са толкова трудности, а  по-скоро несъответствия в българската нормативна уредба като цяло и изискванията, които имат съответните органи, извършващи сертификацията по LEED, споделиха пред в. "Строителство Градът" от архитектурно бюро "Иво Петров архитекти".
Първата трудност е свързана с несъответствието между това, което се иска в сертификата, и изискванията на българските нормативни разпоредби, свързано с броя на паркоместата. В LEED се казва, че такъв тип сграда трябва така да се ситуира и по такъв начин да се обвърже с транспортните възли в населеното място, че да не се налага бъдещите й обитатели да ползват личните си автомобили, т.е. да има градски транспорт наблизо, придвижването до нея да става с велосипеди, училищни автобуси и т.н., а това означава намален брой паркоместа.
Ако за тази сграда са необходими 100 паркоместа по българското законодателство, за да се изпълнят изискванията по LEED, броят им трябва да се намали с 20%, т. е. трябва да станат 80, за да се покрие този кредит. Трудността, с която се сблъскват проектантите, е да се направи така, че едновременно да се отговори на стандарта LEED и на законодателните норми. Това налага маневриране в законовите разпоредби.

Изпълнявайки друго изискване за сертифициране, проектантите се сблъскват с друго препятствие в сферата на икономическата и социалната реалност в България, предвид че нито един от влаганите строителни материали не трябва да е произведен на повече от 500 мили от обекта. Това предполага, че материалите няма да се доставят от далечен Китай например.

Определен процент от строителните материали, които се влагат при строителството трябва да са рециклирани, тоест да са от друг строеж. В случая оградата е втора употреба, взета е и е адаптирана от друг обект, което също носи определен брой точки.

Строителната площадка
По време на строителството се отделя особено внимание на чистотата на строителната площадка. По време на строителния процес чрез иновативните и природосъобразни дейности ААУ ще намали отпадъците от строителните работи с 50 процента, има определени места за пушене на работниците, докато строят обекта, и всичко това трябва да се спазва, за да се спази стандартът.
Сред специфичните изисквания за извършване на строителни дейности по време на учебната година, които са част от процеса на сертифициране, е и шумът от строежа, който трябва да е под определени децибели, така че да няма замърсяване на шумовата среда сред учениците, докато се извършва строителството. 

Детайлите в проекта
ВОДА
До минимум е намалено разточителството на вода. Без питейната вода за повечето от битовите дейности се ползва дъждовна вода. Проектиран е специален 100-кубиков резервоар, който събира дъждовната вода, която се използва в тоалетните, откъдето отива в пречиствателна станция и след пречистването и част от същата тази вода се използва за напояване на зелените площи и стадиона. Направени са детайлни изчисления за приблизителните количества на вода при обилни валежи и при летни засушавания и на тази база се планира какъв обем резервна вода трябва да има. Малкото езеро в двора освен чисто декоративна има и изцяло практична функция. Водата в него едновременно изпълнява функцията и на резервоар на пожарогасителната инсталация (езерото е 500 куб.м, от тях 300 куб.м трябва непрекъснато да са там за пожарогасене, останалите 200 куб.м се използват за поливане и т.н.)
Цялостното потребление на вода е сметнато, сметнато е количеството на вода от валежи и в случай че се окаже, че разходът на вода е по-голям, отколкото прихода от атмосферни води, тогава има сондаж, който попива водата от подпочвените води в района. 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Смисълът на самото понятие по стандарта LEED доста се различава от това, което се асоциира с него в България (не се възприема точно енергийната ефективност, която имаме предвид у нас). В случая става дума за сложен компютърен модел, в който се поставя цялата сграда. В този модел нареждат всички обекти с електрическа консумация и излъчват съответно топлина вследствие на електроконсумация – от компютри и лаптопи, лампи до чилъри, климатични инсталации, котелни помещения и т.н. На тази база се прави енергиен модел на сградата, който трябва да отговаря на точно определени показатели. Това се прави от лица, които могат да извършват такъв тип моделиране, тъй като то е доста различно и подробно.
Обхванати са дограми, прозорци, отваряемост на прозорци – всичко влиза в общ енергиен модел, който трябва да отговаря на точно определени изисквания и в случай че не отговаря, се търсят оперативни решения. В същото време се следи за енергийната консумация на съответните инсталации (ОВК, ВиК и т.н.) да не е над определени стойности.  

ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ
По-специфично нещо тук е, че озеленяването се извършва с растения, които са характерни в диапазон от 20 американски мили. Ландшафтното оформление и зелените площи се изграждат с типично местни растения. 

КАЧЕСТВО НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА
Прави се серия от специфични изчисления, с които да се докаже, че предвидените прозорци като отваряемост, климатични инсталации и т.н. могат да осигурят необходимия комфорт на обитаване, както и когато на места няма отопление и вентилация, да се докаже, че естествената е достатъчна. Това е свързано с доста прецизни изчисления.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Пелети
ПЕЛЕТИ Дървените пелети са вид дървено гориво, призведено от дървени стърготини като вторичен продукт ...

07

 Календар