Предизвикателство е да се гради носеща конструкция на пътно платно и да се пазят археологически находки | Очакваният срок за завършване на първия етап от проекта е октомври 2011 г.

Предизвикателство е да се гради ...

Публикувано на: 2011-09-05 05:47:00

Предизвикателство е да се гради носеща конструкция на пътно платно и да се пазят археологически находки | Очакваният срок за завършване на първия етап от проекта е октомври 2011 г.

"Главболгарстрой" АД в качеството си на страна по договора изгражда обект "Подземно археологично ниво на площад "Независимост"", което включва строителството по следните части:

Конструкции
Изградената конструкция за новото археологично ниво е съобразена както с вече съществуващите подлези (пред "Народното събрание", президентството и хотел "Шератон"), така и с новото транспортно-комуникационно решение на централната градска част. По същество новото подземно ниво на пл. "Независимост" представлява връзка между двата налични подлеза, като пешеходният достъп до него става основно чрез техните стълбища. Предвидено е и ново стълбище от южната страна (на югозападния ъгъл на хотел "Шератон"), където се разполага и асансьор за инвалиди. Конструкцията представлява монолитно стоманобетоново съоръжение на едно ниво, разделено на 4 блока. Общата дължина е 142.60 м, застроената площ - 5422 кв.м. С цел ненатоварване на метротунелите от първи метродиаметър фундирането е решено с фундаментни пилоти и ростверги. Връхната конструкция е по същество стоманобетонова рамка, оразмерена за поемане на всички натоварвания от трафика.

Водопровод
Изградена е нова връзка от мрежата между "Шератон" и ЦУМ от ф300 чугунен тръбопровод, заедно с необходимите – въздушник, шахта изпускател, и водовземни скоби за водопроводни отклонения в подлеза при църквата "Св. Петка".

Канализация и отводняване
"Главболгарстрой" АД е изградила в южната половина част от смесената канализация от бившия Партиен дом до кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза" и отводнителната мрежа на площад "Независимост" за новоизграденото платно на движение. В северната зона между ЦУМ и Министерския съвет е изпълнена нова външна канализация от PVC – ф300 тръби заедно с предвидените ревизионни шахти. Този клон ще служи и за повърхностно отводняване на бъдещата пешеходна зона от север между ЦУМ и Министерския съвет.
Изградена е и вътрешната канализационна мрежа в подземното археологическо ниво под дъното на конструкцията за отвеждане на водите от подземната улица, както и зауствания на санитарните помещения.
Отводнен е и тротоарът при подлеза на "Шератон" с три отводнителни решетки на различни нива.
Обхватът на проекта в пътната част включва два отделни участъка.

Пътни работи по бул. "Тодор Александров"
Изградено е уширение на булеварда в южното платно с цел запазване габарита му и пропускателната му способност. Извършено е изместване на северното платно на булеварда и е изградена нова разделителна ивица между двете платна на движение. При тези работи бяха изпълнени нови парапети, нови тротоари и нови пътни бордюри в обхвата на корекцията на бул. "Тодор Александров".

Пътни работи на площад "Независимост"
"Главболгарстрой" АД изгради нова пътна и тротоарна конструкция в обхвата на Ларгото от Народното събрание до кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза". Върху изпълнената стоманобетонна конструкция на подземната улица изградихме новата пътна настилка, която завършва с така характерните за Стара София жълти павета. Освен че запазихме духа на центъра на столицата, създадохме широка и с голяма пропускателна способност артерия в най-забележителната част на центъра. От северната страна изпълнихме отводнителни бордюри с цел повърхностно оттичане на дъждовната вода и премахване нуждата от нови оттоци, а от южната запазихме класическото отводняване, но с по-модерни отводнителни оттоци. Изградихме южната линия с гранитни профилирани бордюри, които са в тон с жълтия паваж и новия тротоар.
Голямо предизвикателство за нас бе и изпълнението на южния тротоар в зона Ларгото между президентството до "Шератон". В 1/3 от новоизградения участък запазихме германската технология с масивни плочи 60/40 см, за да съхраним облика на целия площад около фонтана пред президентството. В останалите 2/3 от участъка изградихме стоманобетонна настилка, върху която положихме нови плочи 30/40 см от естествен термолющен гранит. Ширината на тротоара достига до 15 м, което създава простор за пешеходците и туристите, посетители на Ларгото.

Електро- и комуникации
В участъка на изместеното трасе на бул. "Тодор Александров" "Главболгарстрой" АД изгради нови връзки и пресичания на БТК ("Виваком") и оптични кабели и ново улично осветление в средната разделителна ивица между двете платна. Допълнително изпълнихме и нова тръбна мрежа за светофарната уредба на кръстовището, която частично променихме с допълнителни нови стълбове, конзоли и подобрен режим на работа. Подменени са светофарните секции с нов тип лед осветители – които са ярки и по-икономични. Изпълнихме и временната светофарна уредба в обхвата на временно изместения участък на бул. "Кн. Мария Луиза" до ЦУМ.
В участъка на площад "Независимост" изградихме ново кръстовище пред Народното събрание на бул. "Дондуков" и бул. "Цар Освободител". Направени са два нови острова и нова светофарна уредба за регулиране на едно от най-проблемните кръстовища в София. В настоящия момент организацията на движение е във временно положение поради продължаващото строителство на подземната улица пред Министерския съвет. Окончателно ще го изпълним с уширение откъм север, за да се получат 2х2 ленти за движение в посоките "Дондуков" – пл. "Независимост". Светофарната уредба ще претърпи леки промени до окончателното си положение. "Главболгарстрой" монтира и ново луксозно симетрично улично осветление в зоната на площада, като южната половина е завършена и гражданите могат да се радват на модерно и ярко, а в същото време много икономично осветление в центъра на столицата.

Предизвикателства
Да се изгради носещата конструкция на новото пътно платно е предизвикателството, което стои на първо място пред фирма "Главболгарстрой" АД единствено с цел запазване в максимално автентична форма на археологическите находки и ценности.
Особеностите при този вид конструкция се състоят в изграждането на подземни укрепени тунели изцяло в зоната на блок 4, където се намират новооткритите археологически ценности.
Поради малките размери на тунелния пробив изкопните работи се извършват на ръка при тежки условия.
Такива тунели на обекта, специално в зоната на блок 4 са изпълнени от "Главболгарстрой" АД - около 180 линейни метра. Изпълнените по този начин тунели дават възможност за направа на армировъчни и бетонови работи с цел изграждане на бетонови фундаменти, без да се нарушава целостта на археологическите находки.
Очакваният срок за завършване на първия етап от проекта е октомври 2011 г.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Отопление с пелети
Отоплението с пелети е един добър алтернативен, икономичен и чист вариант. Можете да избирате межу пелетни печки ...

13

 Календар