15 оферти за рехабилитацията на водопровода на Враца

15 оферти за рехабилитацията ...

Публикувано на: 2011-08-24 08:25:15

15 оферти за рехабилитацията на водопровода на Враца


Петнайсет оферти от фирми и консорциуми, някои от които с чуждестранно участие, са подадени по обществената поръчка за реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на Враца.

Това стана ясно миналата седмица на заседанието на комисията за избор на изпълнител по проекта "Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап І" в рамките на Интегрирания проект за водния цикъл на града.

Комисията отвори и разгледа по реда на тяхното постъпване подадените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Предстои да се извърши подбор на участниците въз основа на представените съгласно обявлението документи, уточняват от пресцентъра на община Враца.

Обществената поръчка за реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на Враца бе обявена през юли. Прогнозната стойност e 32 045 200 лв. (без ДДС).
Обектът е част от интегрирания проект за водния цикъл на Враца, който е най-големият в България, финансиран по оперативна програма "Околна среда".

Интегрираният проект за водния цикъл на град Враца има за цел подобряване на управлението на пълния воден цикъл на агломерация Враца. Общата стойност на целия проект е 136 373 288.07 лв., от които съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС в размер на 98 818 893. 59 лв., 24 704 722.42 лв. се осигуряват от държавния бюджет и 12 849 672.06 лв. – от община Враца.
Договорът за неговото изпълнение бе подписан през декември 2009 г. Асоцииран партньор по проекта е "Водоснабдяване и канализация" ООД, Враца.

През юли приключи подаването на оферти по първия търг за строителство от ингегрирания проект за водния цикъл на Враца - 12 оферти бяха подадени в търга за инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Обхватът на работа включва всички елементи на проектирането и строителството, включително и обучение на персонала, наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на изградените елементи на ПСОВ.
Прогнозната стойност на поръчката без ДДС е 17 602 470 лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

През месец юни общината подписа първия договор за възлагане на дейности по интегрирания проект с предмет "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК". Контрагент по него е "Консулгал БГ партнърс" ООД – консорциум от три фирми, две от които български и една португалска.
Това е една от най-важните дейности, гарантираща качественото изпълнение на проекта и контролираща изпълнението на договорите за строителство по проекта, поясниха от община Враца.

През юли беше подписан втори договор от проекта "Техническа помощ за Звеното за изпълнение на проекта" със "Сдружение Проджект-Консултинг Враца" ООД.

Финализирани са три търга за избор на изпълнители на дейностите: "Изпълнение на мерки за информация и публичност", "Проучване и проектиране на захранващ водопровод от язовир "Среченска бара" до Враца" и "Одит по проекта".
За тях в момента текат сроковете за обжалване, след което ще бъдат подписани договори за изпълнение.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Климатици - видове, предимства
                       Видове климатици – предимства            ...

19

 Календар