Сиенит холдинг АД изплати 5-годишния си облигационен заем

Сиенит холдинг АД изплати 5-годишния ...

Публикувано на: 2011-08-02 10:30:51

Сиенит холдинг АД изплати 5-годишния си облигационен заем

На 27 юли "Сиенит холдинг" АД изплати и последната вноска (главница 481 250 евро  и лихви 12 608,75 евро) по 5-годишния си облигационен заем, съобщиха от ръководството на компанията.
Плащането е извършено в рамките на 30 дни от датата на падежа, съгласно клаузата в предложението за пласиране на емисията.

"Сиенит Холдинг" АД издаде първата си емисия корпоративни, обезпечени облигации - 3850 броя, на 29 юни 2006 г. Заемът е на стойност 3 850 000 евро с краен падеж 29 юни 2011 г. Обслужването на облигационната емисия е по график, съобразно първоначалния погасителен план – плащане на 8 равни погасителни вноски на всеки 6 месеца.
За 5 години емитентът освен главницата е платил и лихва в размер на 938 545.90 евро.

Погасяването в срок на облигационния заем и то във време на икономическа криза, която засегна най-много строителния сектор, е изключително позитивен знак, че добрите български компании успяват да се справят с трудностите.

Облигационерите по 5-годишния заем, най-големите сред които са "Райфайзенбанк" (България) ЕАД, "Юробанк И Еф Джи България" АД, пенсионен фонд "ДСК Родина" АД, "Българска агенция за експортно застраховане" EАД и др. вече получиха парите си, съобщиха от "Райфайзенбанк" (България) ЕАД, инвестиционен посредник на емисията.
Оттам обясниха, че първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане. Ценните книжа са обезпечени с ипотека върху имоти на "Сиенит", учредена в полза на банката довереник - "Райфайзенбанк".

През 2010 г. емисията е вписана в регистъра на публичните емисии и с регистрация за вторична търговия на "Българска фондова борса – София" АД. Изпълнявайки всички допълнителни задължения по публичната емисия облигации "Сиенит холдинг" АД доказа, че отговаря на изискванията на Закона за ценните книжа, фондови борси и инвестиционни дружества, и показа, че отговаря на изискванията за "публична компания".

Целта на емисията облигации е била да осигури ресурс за финансиране на нови инвестиционни проекти на дружеството, според проспекта за предлагане на ценни книжа.
"Сиенит Холдинг" АД е водещ строителен предприемач и ключов изпълнител на българския строителен пазар. Дейността на пловдивската компания обхваща цялостния процес на строителния инженеринг - от проектирането до завършване на обектите и реализацията им.

"Сиенит Холдинг" АД специализира в изграждането на промишлени, търговски, обществени и жилищни сгради, в производството на бетонови и стоманобетонови изделия и в реализиране на големи инвестиционни проекти.
Дружеството е пионер в създаването и развитието на индустриални зони в България - Индустриална зона Раковски, Индустриална зона Марица, Промишлено-търговска зона Куклен.

Създава и собствени логистични центрове или по-конкретно предлагане на готови за експлоатация модерни складови и производствени площи под наем – Логистика Марица и др. Сегмент от дейността е и изграждането на бетонови фундаменти за ветрогенератори.
Фирма от холдинговото дружество изпълнява част от строително–монтажните работи на софийското метро. Групата на "Сиенит холдинг" започва да изгражда инфраструктурата на новия жилищен квартал "Отдих и култура" в Пловдив. До края на 2012 година компанията ще въведе в експлоатация 6 жилищни комплекса в гр. Пловдив, на които е инвеститор и изпълнител.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Мебелите в нашият живот!
МЕБЕЛИТЕ в нашият живот! Мебелите като най-важни предмети на интериора представляват съществен цветен фактор. ...

20

 Календар