Дванайсет наддават за реконструкция на пречиствателната станция във Враца | Обявиха търга и за изпълнител на ВиК в града

Дванайсет наддават за реконструкция ...

Публикувано на: 2011-07-18 03:54:00

Дванайсет наддават за реконструкция на пречиствателната станция във Враца | Обявиха търга и за изпълнител на ВиК в града

Дванайсет оферти бяха подадени в търга "Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води Враца" в удължения с месец поради сложността на обекта, срок 11 юли.  

Това е първият търг за строителство от интегрирания проект за водния цикъл на Враца - най-големият в България, финансиран по "Околна среда". Всички участници са обединения от по няколко фирми в сдружения и консорциуми, стана ясно при отварянето на офертите на 12 юли.
Единадесет от участниците са с чуждестранно участие. Вземайки предвид сложността на поръчката, възложителят е приел критерий за оценка икономически най-изгодната оферта.

Обхватът на работа включва всички елементи на проектирането и строителството, включително и обучение на персонала, наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на изградените елементи на ПСОВ. Прогнозната стойност на поръчката без ДДС е 17 602 470 лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Интегрираният проект за водния цикъл на град Враца има за цел подобряване на управлението на пълния воден цикъл на агломерация Враца. Общата стойност на целия проект е 136 373 288.07 лв., от които съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС в размер на98 818 893. 59 лв., 24 704 722.42 лв. се осигуряват от държавния бюджет и 12 849 672.06 лв. – от община Враца.
Договорът за неговото изпълнение бе подписан през декември 2009 г. Асоцииран партньор по проекта е "Водоснабдяване и канализация" ООД, Враца.

През миналия месец общината подписа първия договор за възлагане на дейности по интегрирания проект с предмет "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК". Контрагент по него е "Консулгал БГ партнърс" ООД – консорциум от три фирми, две от които български и една португалска. Това е една от най-важните дейности, гарантираща качественото изпълнение на проекта и контролираща изпълнението на договорите за строителство по проекта, поясниха от община Враца.

През юли беше подписан втори договор от проекта "Техническа помощ за Звеното за изпълнение на проекта" със "Сдружение Проджект-Консултинг Враца" ООД.
Финализирани са три търга за избор на изпълнители на дейностите: "Изпълнение на мерки за информация и публичност", "Проучване и проектиране на захранващ водопровод от язовир "Среченска бара" до Враца" и "Одит по проекта". За тях в момента текат сроковете за обжалване, след което ще бъдат подписани договори за изпълнение.

На 13 юли бе обявена обществена поръчка с предмет "Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - Етап I". Прогнозната стойност без ДДСe 32 045 200 лв. Срокът за получаване на документацията е 8 август, за подаване на оферти – 18 август. Отварянето на офертите е на 19 август в община Враца.

Подадени оферти

1. "ВМЗ" ДЗЗД - София
2. "Пътинженеринг-М-КПРИА"
3. Консорциум "Сидеридраулик систем България" АД
4. "ПБГ-Хидробудова 9-Динатстрой-Хидрострой"
5. Консорциум "ПОНС-Арема-Еко Враца 2011"
6."ГБС- Биогест-Геза"
7. Консорциум "Ай Джи Ви 2011", Враца
8."Строително-предприемачески холдинг" ЕООД
9. Обединение "Био инженеринг" ДЗЗД
10. "СИЕС Инфраструктурас" АД - "Хидро-П-Враца"
11. "Алпине Бау" ГМБХ
12. "Еко ПСОВ" - ВрацаОбратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сухо строителство - облицовки, тавани. Предимства.
Отдавна никой не оспорва предимствата на сухото строителство, но тепърва специалистите се убеждават във възможностите, ...

21

 Календар