240 млн. лв. за подобряване на градската среда се вливат в общините

240 млн. лв. за подобряване на ...

Публикувано на: 2011-07-04 10:33:19

240 млн. лв. за подобряване на градската среда се вливат в общините

Финансов ресурс от 240 млн. лв. по програма "Регионално развитие" се инвестира в подобряване на градската среда в 39 общини. В ход са проекти за възстановяване и изграждане на зони за обществен отдих като централни паркове и градини, детски площадки и междублокови пространства, рехабилитация на улици, площади и зелени площи и енергоспестяващо осветление. Крайната цел е постигане на устойчиво развитие на публичните територии чрез трайно подобряване на тяхното екологично, физическо и социално състояние.

Първите 18 договора бяха подписани на 21 октомври 2009 г.
по схемата "Подкрепа за подобряване на градската среда" на обща стойност 133 млн. лв. Най-голямо финансиране получиха проектите на Русе – 10.1 млн. лв., Хасково – 9.7 млн. лв., Пазарджик – 9.5 млн. лв., Ловеч – 9.3 млн. лв., Попово – 9 млн. лв., и Кърджали – 8.7 млн. лв., където се изгражда уникалният парк "Арпезос" в коритото на р. Арда. Напълно завършени са обектите в Благоевград и Белослав, поетапно се финализира проектът в Русе. Заради закъснение в обявяването на обществените поръчки и обжалване на различни фази са проектите в останалите 15 общини - Столичната община, Пловдив, Кърджали, Разград, Лом, Горна Оряховица и др.  
Срокът за изпълнение на договорите е 24 месеца и трябва да приключи до края на октомври 2011 г.

Още 106.3 млн. лв. поеха към други 21 общини през юли 2010 г.
Потенциални бенефициенти по схема "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда" бяха всички общини в обхвата на градските агломерационни ареали без одобрените по първата схема.
Първенец и по мащабност на инвестицията – 10.3 млн. лв., и в успешната реализация е Бургас.
Останалите три големи града – Плевен, Стара Загора и Варна, все още не са започнали строителни дейности. В изпълнение са проектите за подобряване на градската среда в Троян, Габрово, Дупница, Раковски и Добрич. Все още се набират кандидат-изпълнители в Плевен, Балчик, Севлиево, Карнобат. Срокът за изпълнение на проектите от втората схема е до юли 2012 г.
Основен принцип на проектите във втората схема е прилагане на интегриран териториален подход. Интервенциите включват взаимно обвързани дейности и мерки, чиято синергия води до значително по-голям ефект в благоустрояването на градските територии.

Основните дейности са:
-Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане
- Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, включително поставяне на указателни знаци и др.
- Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици.
-Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността като осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.
- Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Напоителни системи
Каква е ползата от напоителните системи? Видове напоителни системи. Основната цел на напоителните системи ...

21

 Календар