Усвоени са 1.126 млн.евро от средствата по Кохезионния фонд

Усвоени са 1.126 млн.евро от средствата ...

Публикувано на: 2011-07-01 12:57:00

Усвоени са 1.126 млн.евро от средствата по Кохезионния фонд


Усвоени са около 83% от договорените средства, които представляват около 1 126 млн.евро или 68% от договорената сума за България за целия период.

От общо 40 финансови меморандума, съфинансирани по Кохезионен фонд за изпълнение на проекти за транспортна и екологична инфраструктура, до момента напълно са приключили 6 проекта, за 2 от финансовите меморандуми се очаква окончателно плащане от Европейската комисия.

Към момента е стартирала и процедура за изготвяне на окончателни искания за плащане за 31 от общо 32 действащи проекта. Българската страна е подала 14 искания за приключване на меморандумите, от които за 12 е поискано удължение до края на 2011 г., за проекта за изграждане на нов мост на р. Дунав - удължение до края на 2012 г.

На 28-29 юни 2011 г. в резиденция "Бояна" се проведе деветото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на помощта, предоставяна на България от Кохезионния фонд по Регламент на ЕС 1164/94. По регламента се финансира строителството и подготовката на проекти в сектори "околна среда" и "транспорт" в периода 2000-2010 г.

От страна на ЕК беше подчертан постигнатият значителен физически и финансов напредък в изпълнението на цялата програма, успешното завършване на част от проектите, които в периода 2008-2009 година бяха определени от ЕК като високорискови от неспазване на срока на валидност на разходите. Управляващите органи на помощта декларираха своята готовност за приключване на неизпълнените компоненти по проектите със средства по ОП "Околна среда" и "Транспорт".

Организатор на заседанието на комитета е Централното координационно звено към Министерския съвет, участваха представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, управляващите органи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Междинното звено в агенция "Пътна инфраструктура", Разплащателният и Одитният органи към Министерство на финансите, представители на крайните бенефициенти - ДП "НК "Железопътна инфраструктура", общини, ВиК дружества.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сглобяеми къщи, сглобяеми дървени къщи
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ КЪЩИ  Според сегашните европейски стандарти под наименованието „Сглобяема сграда” ...

20

 Календар