Новата пречиствателна станция в Хасково ще намали замърсяването на р. Марица | В модерното съоръжение са инвестирани 30 783 500 лева, осигурени с държавен заем от ЕИБ

Новата пречиствателна станция ...

Публикувано на: 2011-06-27 01:34:00

Новата пречиствателна станция в Хасково ще намали замърсяването на р. Марица | В модерното съоръжение са инвестирани 30 783 500 лева, осигурени с държавен заем от ЕИБ


На 22 юни официално заработи новата пречист­вателна станция за отпадъчни води на град Хасково. Лентата на модерното съоръжение беше прерязана от премиера Бойко Борисов, строителния министър Росен Плевнелиев и управителя на фирмата изпълнител "Строително–предприемачески холдинг" Георги Георгиев.
На церемонията присъстваха и областният управител на област Хасково Ирена Узунова, кметът на община Хасково Георги Иванов и други официални лица.

Проектът за изграждането на ПСОВ - Хасково, е на стойност 30 783 500 лева, осигурени с държавен инвестиционен заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Възложител е  МРРБ, дирекция "Европейски инфраструктурни проекти" - управляващ орган по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94). Обектът е част от изпълнението на цялостния проект "Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица" на обща стойност 61 млн. евро, финансирани с грант от ИСПА, заем от ЕИБ и от държавния бюджет. Първата копка е направена през 2005 г.

Проектният капацитет на ПСОВ - Хасково, е 100 000 еквивалент жители. Със строителството й се постига пречистване на отпадъчните води от всички канализирани квартали и индустриални зони на града, при което драстично ще се намали замърсяването на река Марица и нейните притоци и ще се подобри качеството на водата в Егейско море.
ПСОВ - Хасково, е изградена според най-съвременните изисквания за пречистване на отпадъчни води, съгласно европейската Директива 91/271 EEC.

Избраната технология за пречистване предвижда преминаване на каналните води през съоръжения за задържане на нефтопродукти, механично и биологично пречистване и обеззаразяване. Благодарение на т.нар. удължена аерация нивата на азот и фосфор ще бъдат намалени с около 80%. ПСОВ - Хасково, може да се използва и за дезинфекция при епидемии. Почти всички процеси са автоматизирани и съоръжението се обслужва от минимален брой служители.

Станцията се намира във водосборната зона в землището на с. Стамболийски, община Хасково, и е разположена на площ 52 декара. Капацитетът й позволява пречистване на 29 733 куб.м вода в денонощие.

Изпълнител на договора за строителство е консорциум "Байуотър" (Англия) - "Строително предприемачески холдинг" (България), който има лидерска роля в проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на станцията.

Това е четвъртият успешно приключен проект за строителство на пречиствателна станция от СПХ, което му отрежда най-голям пазарен дял сред българските фирми, изпълнявали подобни обекти. Благодарение на десетки успешни проекти в областта на водното инфраструктурно строителство, сред които и пречиствателните станции на София, Пазарджик, Равда и Хасково с общ капацитет над 1 600 000 екв. жители, СПХ се утвърди като лидер в областта на екологичната инфраструктура и е единственото дружество в България и редица страни в региона, което отговаря на изискванията на ЕС за самостоятелен изпълнител на пречиствателни станции за отпадни води. "Като водещи в този сегмент ние се гордеем както с успешното завършване на станцията, така и с високата оценка, която получихме от специална комисия на ЕИБ – заяви по време на официалната церемония управителят на СПХ Георги Георгиев. Днес ние за пореден път доказваме своята експертиза и капацитет в изпълнението на големи екологични проекти и факта, че по нищо не отстъпваме на утвърдените западни компании в бранша. Не случайно към момента ние ги конкурираме в процедури в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания, Румъния и Ирак, а предстои да участваме в процедури в Турция, Македония, Черна гора и Молдова." 

Строителните работи на ПСОВ - Хасково, приключиха в края на 2010 г. На 25 март 2011 г. завършиха успешно 72-часовите проби с условно чиста вода на всички съоръжения. На 4 април 2011 г. бе подписан сертификат за приемане (Taking-Over certificate), а на 5 април 2011 г. - протокол 15. От 26 април се проведоха 72-часовите проби в експлоатационни условия на всички съоръжения на ПСОВ. На 9 юни Държавна приемателна комисия подписа протокол образец 16.

Със спестените средства от държавния инвестиционен заем от ЕИБ в края на 2010 г. като допълнителен компонент по проект "Марица" беше включена и реконструкция и модернизация на водоснабдителна система "Ябълково" за град Хасково, за която в момента се финализира процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

За изпълнителя
"Строително-предприемачески холдинг'' ЕООД (СПХ) е основан през 2002 г. със 100% частен капитал. През годините холдингът се утвърди като една от най-големите строителни компании в България и като лидер в инфраструктурното и по-специално във водното строителство. От май 2004 г. дружеството е редовен член на Камарата на стрoителите в България, а от 2010 г. е и редовен член на Българската асоциация по водите (БАВ). През годините на своето съществуване "Строително–предприемачески холдинг" ЕООД реализира някои от най-значимите водни проекти в страната. Пример за възможностите на холдинга в тази област са: разширението и цялостната рехабилитация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - Кубратово, която е най-голямата на Балканския полуостров, строителството на ПСОВ - Пазарджик, с капацитет близо 160 000 екв. жители, ПСОВ - Равда, "Интегриран воден проект за гр. Русе" и други. Компанията има най-голям пазарен дял сред българските фирми, изпълнявали подобни проекти. Холдингът участва в търгове за строителство на водна инфраструктура в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания, Румъния и Ирак. Предстои участие в процедури в Турция, Македония, Черна гора и Молдова. Холдингът е сертифициран и за работа с класифицирана информация и има даден допуск за работа по обекти на НАТО с ниво на достъп NATO Secret.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Информация за "машините под наем" ?
Криза в бизнеса със строителни машини или просто липса на достатъчно информация за "машините под наем" ...

19

 Календар