БМФ взе на концесия терминал 2 А на пристанище Бургас | Планирани са 100 млн. евро инвестиции за следващите 35 години

БМФ взе на концесия терминал ...

Публикувано на: 2011-06-27 02:41:00

БМФ взе на концесия терминал 2 А на пристанище Бургас | Планирани са 100 млн. евро инвестиции за следващите 35 години


"Параходство Български морски флот" АД бе определен за концесионер на "Пристанищен терминал Бургас изток–2", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Концесията е за срок от 35 години.

Новият Терминал 2А е построен по проекта за разширение на пристанище Бургас. Изграден е със заем от Японската банка за международно сътрудничество в размер на 268 млн. лева. Съоръжението е предназначено за обработка основно на насипни товари - въглища, кокс, руди и рудни концентрати, клинкер и др. Терминалът е съоръжен с най-модерна претоварна техника, позволяваща висока производителност.

Концесионерът планира да инвестира в развитието на терминала 100.3 млн. евро за целия срок на концесията, като през първите седем години те са 54.7 млн. евро. Минимално изискваният размер инвестиции съгласно документацията за участие за първите седем години e в размер на 12 460 000 евро.

Според договора
БМФ се задължава да извърши допълнително вложения в терминала в размер на 13.9 млн. евро. През първите седем години те трябва да са минимум 4.4 млн. евро. В ангажиментите на концесионера са увеличаване на товарооборота, запазване на работните места, които са 288 в момента.
Концесионерът се задължава да заплаща 80 на сто от размера на погасителните вноски по заема на България към Японската банка за международно сътрудничество за част "Оборудване" (главница  и лихва), дължими от датата на влизане в сила на концесионния договор, до 2028 г., включително.
Общата стойност на заема за изграждането на инфраструктура, оборудване на терминала и консултантските услуги възлиза на 268 141 624 лв. Погасителният план предвижда изплащане на частта от заема за инфраструктурата и оборудването да приключи до 2028 г., а за консултантските услуги - до 2038 г., като размерът на погасителните вноски намалява всяка година. 
След 2028 г. годишното фиксираното концесионно плащане ще е 1.1 млн. евро без ДДС независимо от постигнатите от концесионера финансови резултати през съответната година.
"Параходство Български морски флот" АД бе приватизирано през август 2008 г. Германско – българският консорциум "Кей Джи Маритайм шипинг" купи 70% от компанията за 440 млн. лв. Дял от 30% в консорциума има "Адванс пропъртис". Останалите 70% са на "Кей Джи маритайм партнерс", собственост на Маrtrade Shipping + Transport". Част от приватизационния договор е изискването в БМФ да бъдат вложени 779.8 млн. лв. за 10 години. През 2009 г. дружеството поиска и получи от правителството отлагане на инвестициите в БМФ за 1 година.

Бъдещи концесии
Министерството на транспорта планира да предостави на концесия още 11 пристанищни терминали и съоръжения. Министерството подготвя за предоставяне на концесия пристанищни терминали на Варна-запад и фериботен комплекс "Варна", части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, пристанищен терминал Русе-запад, пристанищен терминал Видин-юг, пристанищен терминал Несебър, пристанищен терминал Лом, пристанищен терминал Видин-център, пристанищен терминал Никопол, пристанищен терминал Тутракан, пристанищен терминал Русе-център и пристанищен терминал Бургас-запад. До края на годината трябва да стартира процедурата за концесия на пристанище Варна, планират от министерството. Интерес към порта проявяват две големи европейски пристанища.

17 млн. лв. приходи от концесии на пристанища и летища през 2008 г
Концесионни възнаграждения в размер на 17 671 485 лв. са получени през 2008 г. в резултат на отдаването на концесия на пристанищни терминали и граждански летища за обществено ползване, сочат годишните доклади на междуведомствените комисии за контрол по изпълнението на концесионните договори. Те се отнасят за пристанищния терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, сключен на 8 юни 2005 г.; пристанищния терминал Балчик – териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, сключен на 14 декември 2005 г.; Фериботен терминал Силистра – териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, сключен на 3 февруари 2006 г.; гражданското летище за обществено ползване Бургас и гражданското летище за обществено ползване Варна, сключен на 10 септември 2006 г.; пристанищния терминал Свищов, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, сключен на 15 февруари 2007 г., и пристанищния терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом, сключен на 4 юли 2007 г.
Общият преглед по изпълнение на задълженията през 2008 г. по тези договори показва, че определените условия за осъществяване на концесиите и основните задължения на концесионерите се изпълняват. Подобрени са качеството и обемите на предоставяните услуги и извършваните дейности. През годината концесионерите са направили инвестиции в размер на 5 259 296.51 лв. От тях 4 120 964.32 лв. са по договорени направления в инвестиционни програми и 1 138 332.19 лв. – предсрочно извършени по договорени инвестиционни програми за следващи договорни години и извън инвестиционните програми.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Фасада
Дизайнерски фасади REYNOBOND от композитни алуминиеви панели Материалът Reynobond е композитен алуминиев панел ...

07

 Календар