Продължава модернизацията на летища Варна и Бургас | През следващите три години концесионерът ще вложи в развитието на двете летища над 170 млн. лв.

Продължава модернизацията на ...

Публикувано на: 2011-06-27 02:42:00

Продължава модернизацията на летища Варна и Бургас | През следващите три години концесионерът ще вложи в развитието на двете летища над 170 млн. лв.


Над 105 млн. лева е инвестирал в развитието на летище Варна и летище Бургас концесионерът на двата порта "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" АД.
Компанията  пое управлението на двете летища в края на 2006 г. въз основа на концесионен договор. Германско-българският консорциум е съставен от известия световен летищен оператор "Фрапорт" АГ и българската компания "Еърпорт сървисиз" ЕООД. Срокът на концесията е 35 години.

Концесионният договор
беше подписан на 10 септември 2006 г. Според него концесионерът се задължава да плати три млн. евро еднократно концесионно възнаграждение, да представи гаранция за изпълнение в размер на 15 млн. евро за първата година от срока на концесията. Предвидената  инвестиция за развитие и модернизиране на двете летища за целия срок е 403 млн. евро. От тях 215 млн. евро са за летище Бургас, а 188 млн. евро - за летище Варна.  Концесионерът ще плаща годишно концесионно възнаграждение от по 19.2% от по-високата сума на два показателя - общите приходи от дейности на летищата или общите приходи от такси на аеропортовете и дейността на техния оператор. Срещу тези ангажименти освен двете летища концесионерът получи лицензи за летищен оператор и за оператор по наземно обслужване за всяко от тях, както и разрешение за концентрация на стопанска дейност от Комисията за защита на конкуренцията.

Управлението и развитието на двете летища през последните години са пример за успешното публично–частно партньорство.
Веднага след стъпването си на летищата концесионерът стартира програма с незабавни мерки за подобряване обслужването на пътниците и въздухоплавателните средства на двете морски летища.
Първите стъпки бяха насочени към увеличаване капацитета за обслужване на пътници на двете летища чрез изграждането на допълнителни терминални площи, обновяване и модернизиране на техниката, подмяна на оборудването и системите, подобряване на условията и модернизиране на съществуващите терминали, осигуряване езикови и професионални обучения за работещите в дружеството и подобряване на условията на работа.
Капацитетът за обслужване на пътниците бе увеличен чрез изграждане и оборудване на допълнителни терминални площи във Варна (Терминал 3 с прилежащите подходи и инфраструктура) и Бургас (D3).

В резултат на непрекъснатите инвестиции в обновяване и модернизиране
на техниката в момента двете летища разполагат с най-съвременната техника за наземно обслужване у нас.
Оборудването и системите в съществуващите терминални сгради бяха подменени и модернизирани, а всички търговски обекти изцяло преобразени.
На двете летища бяха изградени обваловки (бетонни вани) около резервоарите с гориво в  службите ГСМ, система за мониторинг на шума, модерни електро-енергийни системи замениха старото оборудване (от миналия век). На летище Варна бе изградена и втора, независима, водна връзка.
Инвестиции са насочени и към програми за езиково и професионално обучение на всички работници и служители, подобряване условията на труд. На двете летища бяха изградени центрове за обучение. Работи и уникална за бранша стажантска програма, която дава възможност на млади хора да натрупат практически опит и знания в международна компания.
През 2010 г. завърши работата по изработването и съгласуването на

генералните планове за развитието на двете летища.
Утвърждаването на подробните устройствени планове през миналата година даде възможност на "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" АД да стартира редица големи инфраструктурни проекти, голяма част от които вече са завършени и пуснати в експлоатация. На летище Бургас е завършено разширението на самолетните стоянки на перона, изградена е нова административна сграда и карго терминал. Предстои да бъде завършена и новата сграда на пожарната служба.
Проектите на новите пътнически терминали, дело на световноизвестните проектанти от "Халкроу груп", "Паскал и Уотсън" и българските им партньори "СавантEлбул", вече са готови. Поетапно се извършва разчистването на терените за строителството им.
В момента дружеството провежда заключителния етап на процедурата за избор на изпълнител за строителството на новите летищни терминали на двете морски летища, планирано да започне в края на тази година.
През следващите три години концесионерът ще вложи в развитието на летища Варна и Бургас над 170 млн. лв.
 
Летище Варна и летище Бургас бяха първи готови в страната да поемат изпълнението на допълнителни функции по отношение на авиационната сигурност съгласно промените в Закона за гражданското въздухоплаване. Подготовката на "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" АД по приемането на новите дейности продължи няколко месеца за гарантиране на гладкото трансфериране на процеса. През това време концесионерът инвестира в закупуване на нова и модерна техника, благодарение на която летищата напълно покриват нормативните изисквания за осъществяване на тази дейност, назначи и обучи допълнително служителите, които да поемат новите функции.
Направени бяха всички необходими промени, свързани с изискванията за присъединяване на България към шенгенското пространство.
Ръст на пътници и полети за 2010 година

- 3 121 551 е общият брой на пътниците, обслужени от двете летища през годината
- 28 414 са обслужените полети
- 5731.12 метрични тона е обработеното карго
- Данните показват раздвижване на авиационния и туристическия пазар след трудната 2009
- Ключови пазари за морските летища, обслужващи основно туристическите чартъри от и за българското Черноморие, остават Германия, Русия и Великобритания.
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сайдинг
Сайдингът замества стандартните строителни мазилки и външни изолации като се използва не само при новите сгради, ...

15

 Календар