Варненският свободен университет въвежда нова архитектурна специалност - "Териториално и ландшафтно устройство"

Варненският свободен университет ...

Публикувано на: 2011-06-17 10:12:53

Варненският свободен университет въвежда нова архитектурна специалност - "Териториално и ландшафтно устройство"

През учебната 2011/2012 година Aрхитектурният факултет на Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" въвежда новата специалност "Териториално и ландшафтно устройство".

Новата специалност, съответстваща на нарастващите нужди от специалисти, които активно да участват в политиката за охрана на природната среда, екологията, регионалното развитие, управлението на градовете и качеството на градската среда, проектирането и изграждането на откритите пространства – ландшафт, извънселищни и селищни паркове, улици, площади и други, бе представена в Дома на архитекта във Варна от проф. д-р арх. Тодор Булев, доц. д-р арх. Александър Слаев, инж. Милена Петрова и арх. Станчо Веков.

Арх. Булев изтъкна, че това са дейности, които придобиват все по-голямо значение в европейски и световен мащаб, а това рефлектира и върху протичащите у нас процеси на евроинтеграция, работата по европейски програми, усвояването на еврофондове, в общинската политика и различните сфери на публично-частно партньорство.

Доц. д-р арх. Слаев и арх. Веков обърнаха внимание върху извеждането на обучението по архитектура на едно ново и качествено по-високо ниво, което предвижда разширяване на кръгозора на студентите и обхващането на всички аспекти при оформянето на териториите като комплексни културни пейзажи, които гарантират устойчивото развитие и отговарят на най-високите изисквания на съвременната урбанистика.

Обучението ще се провежда в 2 степени. След придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация ландшафтен архитект се предвижда обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация архитект-урбанист в 2 профила - ландшафтно и урбанистично-пространствено планиране.
Завършилите специалността ще могат да се реализират като проектанти в архитектурното, урбанистичното и регионалното проектиране и планиране чрез участие в общински, областни и държавни управленски практики, чрез експертна и консултантска дейност и други.

За специалността ТЛУ се кандидатства с оценката от положен държавен зрелостен изпит по математика (или оценката по математика от дипломата за завършено средно образование) и портфолио от творби на кандидата с 5 графични и 5 живописни творби с размер до 35/50 см и техника по избор.

Балът за класиране се образува от сбора на оценката от положен държавен зрелостен изпит по математика (или оценката по математика от дипломата за завършено средно образование), оценката на портфолиото и оценката от събеседването с кандидата. Завършилите гимназии по строителство, горско стопанство и дървообработване, икономически и хуманитарни гимназии получават 1 единица бонификация. Зачитат се оценки от конкурсни изпити, положени във ВСУ и други ВУЗ-ве по специалността архитектура.

В рамките на пресконференцията арх. Булев представи организирания за трети път от Архитектурния факултет при ВСУ "Черноризец Храбър" Национален студентски конкурс за най-добър ландшафтен проект, който е адресиран към студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, дизайн, пластични изкуства и други, обединени в интердисциплинарен екип.
Плановото задание включва историческия парк "Джанавара", Морска гара Варна – крайбрежната ивица и прилежащите територии при "Топлата вода" и кк "Св. Св, Константин и Елена" – алеята при гранд-хотел "Варна", водеща към морския бряг.
Повече информация за конкурса и уъркшопа, както и всички съпътстващи и необходими материали, ще бъдат публикувани в интернет: www.vfu.bg и www.vfu-architect.com.


Инж. Милена Петрова запозна присъстващитена презентацията с националния форум "България – непозната земя – традиции и ценности", зад който освен ВСУ "Черноризец Храбър" застават фондацията за научни изследвания "Бенетон" от Тревизо, Италия и община Варна.
Целта на форума е да фокусира общественото внимание върху въпроси, свързани с опазване и насърчаване на местната култура, наследство и ландшафт. Форумът ще отрази традиционното участие на студентите по архитектура на ВСУ в живота на града и региона, като насърчава инициативи на международно и местно равнище за опазване и регенерация на местното природно и културно наследство, както и за повишаване на осведомеността на обществото в тези области.
Стремежът е да се открият и популяризират по-слабо познати и непознати пространства, сгради, паметници на културата и други обекти, характерни за местната идентичност, да се изведе спецификата на ландшафта и селищата - предмет на бъдещи проекти за ревитализация и устройване, както и за разработване на нови туристически обекти, местни опознавателни маршрути и други.
Първият етап на "България – непозната земя – традиции и ценности" ще обхване областите Варна, Шумен, Добрич и Велико Търново, а на следващите етапи ще се включат и други региони. Предвижда се участието на представители от различни поколения, социални и културни слоеве на обществото, сред които студенти, изследователи, сдружения, асоциации, областни и общински администрации, туристически дружества, агенции, граждани. Преоткритите пространства и забележителни места ще бъдат публикувани в сайта на ВСУ и ще влязат в национален каталог.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Видове фиксатори и параметри
Кръглите фиксатори са най-широко използваните за монолитен бетон и бетон за сглобяеми конструкции. Отворът, ...

15

 Календар