И Асеновград ще изгражда регионално депо | Обявена е тръжна процедура за избор на изпълнител за първия етап

И Асеновград ще изгражда регионално ...

Публикувано на: 2011-06-13 05:17:00

И Асеновград ще изгражда регионално депо | Обявена е тръжна процедура за избор на изпълнител за първия етап

Регионалният център за обезвреждане на битови отпадъци, който ще се изгражда на територията на община Асеновград, вече е известен като "57-ото депо" в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009 - 2013).
Той ще обслужва още общините Първомай, Садово, Куклен и Лъки. Допълнителното му включване се извърши през 2010 г. с решение на Министерския съвет, след като стана ясно, че Пловдивският завод за преработка на твърди битови отпадъци край с. Шишманци не разполага с капацитет за обезвреждане на отпадъците на тези пет общини. Според кмета на Асеновград д-р Христо Грудев съоръжението в най-голяма степен защитава интересите на региона и е икономически целесъобразно.

Отредената площадка за изграждане на регионалния център е с площ 332 768 кв.м в местността Капсида, на мястото на сега съществуващото сметище, което предстои да бъде закрито. Общият капацитет възлиза на 2 400 000 тона, като дневно ще могат да се депонират 250 000 тона. Предвижда се поетапно изграждане на планираните 7 клетки за неопасни битови отпадъци и 1 клетка за строителни отпадъци, сепарираща и компостираща инсталация. Обектът ще се финансира изцяло от държавния бюджет.

Първият етап, за който вече има обявена открита процедура по ЗОП за изпълнител, е с прогнозна стойност 5.620 млн. лв., от които към момента са осигурени 2 млн. лв. Крайният срок за подаване на оферти е 13 юни, отварянето им е на 14 юни. Възложител е община Асеновград, която е собственик на терена.

Първият етап обхваща изграждане на приемна зона - сгради и съоръжения, външно и вътрешно ел. захранване, ВиК, ограда и озеленяване; депо за твърди битови отпадъци - клетка 1 с площ 113 782 кв.м и ретензионен басейн за инфилтрат (2207 куб.м); депо за строителни отпадъци – клетка 1 с площ 12 265 кв.м и ретензионен басейн за инфилтрат (5000 куб.м).
Изграждането на клетките и ретензионните басейни ще се извърши, след като частта от площадката, в която ще бъдат разположени, се почисти от отпадъци и се изпълни уплътнен насип. Оформянето им става посредством ограждащи диги с определени откоси.

Срокът за изпълнение на поръчката е в рамките на 6 месеца от датата на откриване на строителната площадка. От кандидатите за изпълнители на обекта се изисква да имат реализиран общ оборот от СМР за последните три години не по-малък от 5 000 000 лв. годишно, като обемът от изпълнени договори и дейности, свързани с изграждане на депа за ТБО и/или други неопасни отпадъци, да е не по-малък от 5 000 000 лв. за последните пет години.Фирмите задължително трябва да са сертифицирани по ISO 9001:2008 или 2010; ISO 14001:2005 и ISO OHSAS 18001:2007.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Уреди за вграждане
УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ Ако купувате ново жилище, Вие вероятно вече сте избрали уреди за вграждане . Обикновено ...

20

 Календар