Ловеч най-сетне с модерно регионално депо | Предстои рекултивация на старото сметище

Ловеч най-сетне с модерно регионално ...

Публикувано на: 2011-06-13 06:09:00

Ловеч най-сетне с модерно регионално депо | Предстои рекултивация на старото сметище

Новото регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин заработи в средата на миналия месец. Депото е на площ от 127.56 дка и включва стопански двор с административна сграда, площадка за депониране на три експлоатационни участъка, дренажна, оросителна и отводнителна система, експлоатационен и контролен път. Изградената инфраструктура включва пътна връзка 1908 м, външно водоснабдяване 1810 м, външно електрозахранване 1200 м.

Изпълнител е "Събев 2002" - Пирдоп. Проектът е на "Баугрунд институт Книрим" ЕООД - София, а консултант по време на строителството е "Агроводинвест".

Общата стойност на обекта е 16 108 689 лв., от които 12 261 709 лв. са от държавния бюджет, 3 819 980 лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 27 000 лв. от община Ловеч. Общата площ за депониране е 82 000 кв.м,общият обем за депониране – 1 125 051 куб.м, общо време за експлоатация – 51.7 години. Площадката за депониране е разделена посредством преградни диги на три експлоатационни участъка съответно 32 100 кв.м за 10.4 години, 23 900 кв.м за 15.1 години и 26 000 кв.м за 26.2 години. С реализацията на проекта се осигурява екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините, включени в обхвата на депото, и изпълнение на ангажиментите на страната по европейската директива за депониране на отпадъците.

С въвеждането на обекта се преустановява използването на старото сметище, което не може да бъде приведено в съответствие с нормативните изисквания на екологичното законодателство. Предстои неговата рекултивация с цел преустановяване замърсяването на околната среда в района.

Хронология на реализацията
 
1992 г    Предпроектни проучвания
1999 г.   Инвестиционен проект
2001 г., м. май     Обществена поръчка
2002 г., м. юни    Начало на СМР
Края на 2008 г.   Край на СМР
Инж. Николай Стоянов, инвеститорски контрол на обекта, община Ловеч:
Имахме доста проблеми по строителството


С какви трудности се сблъскахте в хода на реализация на изграждане на депото в Ловеч? Строителството се проточи доста време през годините, кои бяха причините за това?
- По време на строителството сме имали доста проблеми. Първият бих го определил като проблем с финансирането, което се проточи девет години почти. В тази връзка искам да уточня, че то беше от различни източници. Не е ясно на какъв принцип се определя финансирането за всяка една година. Имали сме години, които са с недостатъчно финансиране, имали сме години без никакво финансиране, което води до замразяване на обекта. Едно замразяване и размразяване води до допълнително оскъпяване. Всъщност имали сме само една година, в която финансирането беше съвсем нормално.
От заложени две години за строителство периодът се увеличава на девет, през които настъпват промени в нормативната уредба относно изграждане на депата, които включително налагат промени в проекта. Те на свой ред водят съответно до промени в договора с избрания изпълнител.
Друг проблем е свързан със Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - след провеждане на процедурата имахме обжалване на решението, една година се загуби по съдебните инстанции, което доведе до загуба на целеви средства за обекта. Не беше ясен един член на закона, става дума за закона от 2002 г., който се промени доста, касаещ промяна в договора с изпълнител.
Бих искал да отбележа също и не дотам доброто проектиране, като резултат от промените в нормативната уредба относно изискванията при проектиране на такъв вид обекти.
В самото начало обектът беше Депо за ТБО на община Ловеч. Съгласно Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, представена пред Европейската комисия в Брюксел в хода на преговорите по Глава 22 "Околна среда", депото стана Регионално депо за трите общини Ловеч, Летница и Угърчин. Това също води до конфликти по отношение на строителни книжа и т. н.
 
Как се строи по-безпрепятствено  - с държавни или с европейски средства?
- Според мен още не сме се научили как се строи с европейски средства. Ръководил съм проект, финансиран със средства от Европейския съюз и в рамките на две години - периодът, в който реализирахме проекта, приложенията за отчитане на средствата бяха сменени многократно. При европейското финансиране възложителят трява да разполага с оборотни средства за финансиране, които след това  си възстановява. Там е ясно, че средствата ги има и ако изпълнението е нормално и в срок, те ще бъдат изплатени, докато финансирането от държавата става по малко в годините, което удължава срока на изпълнение и това е много лошо. В строителството като се започне нещо трябва да бъде завършено.
 
Как оценявате процедурите по усвояване на европеските фондове, финансиращи подобни обекти в момента?
- Без европейски средства България няма да може да отговори на изискванията по отношение на околна среда, регионално развитие, транспорт и т. н. Мисля, че усвояването може да бъде по-добро и по-лесно.
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

За нас
Zonacomfort.eu e специализиран интернет портал . Порталът предоставя изчерпателна и актуална информация за всички ...

18

 Календар