Догодина се очаква пускът на първия етап от завода за отпадъци в Монтана

Догодина се очаква пускът на ...

Публикувано на: 2011-06-13 10:28:00

Догодина се очаква пускът на първия етап от завода за отпадъци в Монтана

През 2012 г. се очаква да бъде финализиран първият етап от строителството на завода за сепариране и компостиране на битови отпадъци в Монтана. 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани до края на тази година, през миналата година бяха усвоени 1.5 млн. лв., цялостната стойност на обекта е 9 млн. лв., каза за "Строителство Градът" главният инженер в отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности" на община Монтана Камен Каменов.

Годишната субсидия се осигурява от републиканския бюджет със Закона за държавния бюджет за изграждане на екологични обекти. Обектът е инженерингов и включва проектиране и строителство на Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци - Монтана.

Изпълнител е сдружение "ПСТ-МУТ-МОНТАНА 2010", включващо фирмите "Пътностроителна техника" - дъщерно дружество на "Холдинг Пътища" АД, и МУТ - Унгария, която е специализирана по преработващи отпадъците инсталации. Възложител е община Монтана. Строителният надзор се изпълнява от "Интер консулт" – гр. Монтана.

Строителството стартира в края на месец септември миналата година. Изпълнението е разделено на два етапа. По груби сметки около 5 млн. лв. е стойността на оборудването, което представлява приблизително 50-55% от общата стойност на обекта, останалите средства са за строително-монтажни работи.
Към момента се изграждат главното хале – халето за сепариране с площ 2700 кв.м, помощно складово помещение за депониране на отпадъците, подлежащи на рециклиране. Основното хале е с метална конструкция с ограждащи стени от термопанели и метален покрив. Успоредно се работи по изграждане на водопровод, канализационна мрежа с необходимия водоем за осигуряване на вода за промишлени и битови нужди, помпена станция за отпадни води предвид това, че се налага припомпване на канализационните води, за да бъдат включени в съществуваща локална пречиствателна станция на територията на изграденото депо за твърди битови отпадъци.

Според направените разчети до края на тази година ще бъдат завършени като строителна част всички подобекти, по които се работи в момента, заедно с цялостната вертикална планировка на обекта, всички технологични пътища, пешеходни пространства. Към обекта ще бъде изградено електрозахранване със самостоятелен трафопост.

Самото оборудване ще бъде произведено, доставено и монтирано от унгарската фирма МУТ. В първия етап са включени всички заложени за тази година строителни дейности заедно с монтажа на инсталацията за сепариране, който ще остане за догодина. Реално първият етап може да се финализира при осигурено финансиране през 2012 г.

Вторият етап включва доставка и монтаж на инсталация за компостиране, известна като тунел за компостиране, доизграждането на склада за готов компост и строителство на малка административна сграда, предвидена към завода, с площ от 90 кв.м.

Като финансови параметри първият етап е от порядъка на около 6 млн. лв., останалите 3 млн. лв. са за втория етап, като основната сума тук е за инсталацията за компостиране.
Заводът е ситуиран в парцел от близо 3.5 дка. Той е разположен в рамките на депото и е предвиден като ситуация още при изграждането на депото, с което е взаимно свързан, уточни главният инженер.

Депото и заводът са разположени извън гр. Монтана, в землището на селата Николово и Крапчене, на 8 км от гр. Монтана в посока гр. Враца. 
Обектът ще обслужва региона на Монтана и Криводол от област Враца. Според статистиката от последните години се очаква годишно новият завод да преработва ориентировъчно отпадъци от порядъка на 150 – 160 хил. тона.

В края на 2011 г. ще имаме яснота за субсидията за следващата година
Пускането на завода е функция на възможностите за субсидиране от републиканския бюджет. За тази година са осигурени 2 млн. лв., за миналата имахме 1.5 млн. лв., което сумарно е 3.5 млн. лв. Изграждането на завода ще продължи и през 2012 г., като засега не мога да кажа какъв ще бъде размерът на субсидията за следващата година.
В момента по искане на МОСВ подготвяме информация за необходимите средства и за това какво е извършено и се очаква да бъде извършено до края на 2011 г. В края на годината очакваме да разберем каква ще бъде субсидията за следващата година.
Остава открит въпросът с технологичното оборудване, т.е. самата инсталация за сепариране, която трябва да бъде монтирана впоследствие в основното хале, и някои довършителни работи, които касаят административната сграда и склад за готовия вече компост, тъй като инсталацията е за сепариране и компостиране.

Обект    Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци в Монтана
Възложител        Община Монтана
Проект и изпълнение      "ПСТ-МУТ-МОНТАНА 2010", сдружение на "Пътностроителна техника" и МУТ – Унгария
Консултант         "Интер консулт" – гр. Монтана
Стойност   9 млн. лв.
Начало на строителството           м. септември 2010 г.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Уреди за вграждане
УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ Ако купувате ново жилище, Вие вероятно вече сте избрали уреди за вграждане . Обикновено ...

27

 Календар