До седмици очакваме одобрение на първата фаза на проекта за столичните отпадъци

До седмици очакваме одобрение ...

Публикувано на: 2011-06-13 09:20:37

До седмици очакваме одобрение на първата фаза на проекта за столичните отпадъци


Мария Бояджийска, заместник-кмет по направления "Зелена система, екология и земеползване" и "Финанси и стопанска дейност" на Столичната община:Г-жо Бояджийска, предстои да започне строителството на завода за преработка на отпадъци в София. Какво предвижда проектът?
- Проектът за изграждане на завод да преработка на отпадъци е проект за цялостна интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. Интегрираната система включва изграждането на завод за механично–биологично третиране на отпадъци на площадка Садината, с. Яна, депо за неопасни отпадъци на същата площадка, инсталация за третиране на разделно събрани  биологични отпадъци на площадка Хан Богров, инсталация за третиране на разделно събрани градински отпадъци на площадка Хан Богров, довеждаща инфраструктура за двете площадки,пилотен проект за разделно събиране на отпадъци на територията на два от 24-те района на Софийската община – "Овча купел" и "Кремиковци", и техническа помощ за подготовка на проекта. Общата стойност на проекта е около 183 млн. евро.
 
Какви са основните проблеми при реализацията на такъв тип проекти и с какво са свързани?
- Основните проблеми и рискове при реализацията на проекти от този тип са свързани с процедурите по придобиване и отреждане на терени, провеждане на процедури за ОВОС и осигуряване на финансиране.
 
Всеки момент се очаква одобрението на Европейската комисия на първата фаза на проекта. Какво предвижда тя?
- В първата фаза на проекта се предвижда изграждането на депото за неопасни отпадъци "Садината" – първа и втора клетка, инсталациите за третиране на разделно събрани биологични отпадъци и разделно събрани градински отпадъци на площадка Хан Богров, довеждащата инфраструктура до двете площадки и техническата помощ и изготвяне на предпроектните проучвания. В рамките на първата фаза ще бъде изпълнен и пилотният проект за разделно събиране на отпадъци в район "Овча купел" и Кремиковци.
 
Какви ще бъдат етапите на реализацията като срокове, избор на изпълнители, старт на строителството, стойност и финансиране?
- Етапите на реализация на проекта са два. Първият е предвидено да стартира след одобрение на ЕК в средата на 2011 г. и да бъде завършен през 2013 г. Стойността му е 69 млн. евро, като финансирането е от "Околна среда", заем от ЕИБ , местно и национално финансиране.
За депото за неопасни отпадъци "Садината" е проведена обществената поръчка и има избран изпълнител за строителство на съоръжението. В момента процедурата е обжалвана пред ВАС и след решението на съда и одобрение на финансирането от ЕК ще бъде възложено изпълнението. Съгласно тръжната процедура срокът е 18 месеца – 16 месеца за строителство и два месеца за издаването на Акт образец 16 и въвеждане в експлоатация.
При инсталациите за третиране на зелените и биоотпадъците общината е в процес на подготовка на нова тръжна процедура за проектиране и строителство на съоръжението по договорните условия на Жълт Фидик. Очаква се обществената поръчка за избор на изпълнител за този компонент да бъде обявена в края на юни.Договор с избрания изпълнител би могъл да се сключи в началото на февруари 2012 г. Очакваната дата за пускане на инсталацията в експлоатация е 30 юни 2013 г. Предварителната оценка за стойността на този компонент е около 40 млн. лева без ДДС.
 
Какво включва втората фаза на проекта? Кога очаквате да бъде одобрена и какви ще бъдат етапите на реализацията й?
- Във връзка с промяната в обстоятелствата, свързани със собствеността на "Топлофикация - София" ЕАД, се наложи да бъдат извършени допълнителни проучвания с цел оценка на възможностите за оползотворяване на RDF горивото, произведено в завода за механично и биологично третиране на отпадъци на отпадъци, в една от инсталациите на топлофикационното дружество. Изготвянето на проучването е възложено на консултант, избран от ЕИБ.
Резултатите от проучването ще бъдат използвани при подготовката на допълнение към апликационната форма за финансиране на втората фаза на проекта.
 
Какъв е очакваният ефект от реализацията на проекта?
- Ползите и ефектът за обществото от реализацията на този проект е осигуряването на дългосрочно и екологосъобразно третиране и обезвреждане на отпадъците, генерирани от софиянци, опазване околната среда и здравето на населението. Ще бъде подобрено качеството на живот, ще бъдат намалени емисии въглероден двуокис. При използване на RDFгоривото в "Тополфикация - София" ЕАД  ще се намалят разходите на дружеството за природен газ  и съответно цената на топлата вода и парното.

 Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Саморазливни подове. Видове и предимства.
Когато говорим за строителна химия, добре е да обърнем специално внимание на саморазливните подове. Макар ...

12

 Календар