В подхода към българския град липсва стратегическо мислене

В подхода към българския град ...

Публикувано на: 2011-05-23 01:03:00

В подхода към българския град липсва стратегическо мислене

"Две десетилетия български постсоциалистически градове - а утре накъде", попита доц. д-р арх. Елена Димитрова с акцент върху градските трансформации след 1990 г. и промените  при постсоциалистическия град, оттеглянето на планирането като публична дейност, нуждата да е координиранo и управляванo.
"Стремим се към настигане на Европа и света, ние не сме периферия, земята е кръгла, ето защо всяка точка може да е център." Така доц. Димитрова изобрази променените подходи на градско планиране. Тя отбеляза какво все още липсва в подхода ни към българския град - стратегическо мислене, интегрираност на потребности, ресурси, конфликти и приоритети, и изтъкна, че градът е динамичен процес, а не статичен факт. 

Проф. д-р арх. Стефчо Димитров представи провокиращата тема "Патология на прехода в региона, града и архитектурата", в която той изрази личното си възмущение от превръщането на българските планини в "туристически гета", от правото на строеж в земеделските земи и липсата на регионални планове.
"Ежедневно прокламираната тема за устойчиво развитие се превръща в клише. Свидетели сме на енергиен дисбаланс, пазарна несигурност, ресурсна зависимост, блокова затвореност и т.н." Проф. Димитров призова извеждане на приоритети в бъдещото развитие на регионите, а именно гъвкава икономика, фермерство, екологично земеделие, трансгранично сътрудничество с българските съседки Гърция, Румъния, Сърбия и Македония, както и рационално използване на ресурсите.

На свой ред арх. Светлана Александрова разгледа основните проблеми на преструктурирането на жилищните комплекси, необходимостта от функционално обогатяване, благоустрояване, поддръжка и допълване на озеленяването: "Жилищните комплекси са "градове-спални", "резервати от социализма" и е необходимо разрушаване на тяхната монофункционалност." 

Чл.16 от ЗУТ регламентира градската комасация, т.е. oтчуждаване на неурегулирани поземлени имоти и територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план за изграждане на обекти на социалната инфраструктура. Според главния архитект на Смолян Антоанета Топалова балансиране интересите на всички е "мисия почти невъзможна", а чл.16 от ЗУТ е много тежка дейност.

Арх. Яни Вълканов и арх. Жоржета Рафаилова от "Софпроект" представиха проекта за Стратегическа рамка за развитие на еврорегион Евробалкани (България - Сърбия - Македония) с ръководител за България проф. д-р арх. Веселина Троева. Трансграничното сътрудничество е под мотото "преоткрити връзки" между трите държави. Проектът цели превръщането на трите региона от съответните държави от "задни дворове" в интерфейс на страните. Досега е систематизирана информацията от трите страни в общ ГИС модел и са идентифицирани основните зони с потенциал за взаимодействие. Обсъдени са възможностите за бъдещо сътрудничество и финансиране. В процес е и изготвянето на сайт на проекта – платформа за обмен на информация между гражданите и бизнеса.

На конференцията бяха разгледани и някои актуални комуникационно-транспортни проблеми в България и София (арх. Димитър Димитров), константите в градското пространство (арх. Христо Генчев), темата за урбанизма като изкуство. Накрая срещата премина в дискусия с право на всеки да изкаже мнение. 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Фасада
Дизайнерски фасади REYNOBOND от композитни алуминиеви панели Материалът Reynobond е композитен алуминиев панел ...

20

 Календар