Тунелното строителство при изграждане на техническата инфраструктура в България

Тунелното строителство при ...

Публикувано на: 2011-05-25 05:01:00

Тунелното строителство при изграждане на техническата инфраструктура в България


Изграждането на тунели, строителство познато от древни времена, става масова практика през XX век, преди всичко в страните от Западна и Централна Европа, Далечния изток, Америка и Австралия.
Необходимостта от тунели - пътни, железопътни, хидротехнически, специални и други, съществува както в урбанизирани райони, градове и селищни агломерации, така и извън населени места.
В нашата страна, въпреки че има практика и са изградени доста тунели,

в последните десетилетия тунелно строителство фактически нямаше
Основните причини за това са освен икономическите обстоятелства също и:
- изоставане на подготовката  на специалисти в областта на тунелното строителство
- слабо познаване на съвременните технологии
- слабо познаване на съвременните технически възможности и оборудване за изграждане на тунели
- непълна информация по отношение на строителната химия
- и особено създаденото впечатление, че тунелът се изгражда бавно и скъпо, което не е вярно.
Като изключим проектите, при които е невъзможно изграждане на друго съоръжение (мост, обиколни маршрути и т.н.), тунелът не е често прилагано решение у нас.
Без да правя анализ на тунелното строителство в България, свидетели сме, че през последните няколко години преди всичко във връзка със софийското метро се завършват около 10км тунели, което доказва необходимостта от този вид строителство.  
Изборът да се използват тунели е еднакво актуален както в градовете - метро, подземни жп връзки, преминаване под сложни кръстовища и натоварени градски артерии, за хидротехнически съоръжения - водопроводи, канали, топлопроводи, различни комуникации, и за магистрали, пътища, жп линии, газопроводи, нефтопроводи и т.н.
Всяко приложение на тунелно съоръжение трябва да бъде разглеждано в много аспекти, обединени в може би две главни направления – ефективност и екология, които обаче би трябвало да се разглеждат винаги свързани.

Предимства и ефективност
Какво представлява техническата ефективност?  
- единствено възможно решение
- не се нарушават действащите технически съоръжения – пътища, инсталации и т.н.
- оптимално използване на надземните и подземните пространства 
-лесни връзки с наземната комуникация
-едновременно изграждане и на други видове техническа инфраструктура при прокарване на тунелите.

Икономическата ефективност
показва, че на фона на общия план
- тунелът е значително по-евтин от други подобни свързващи съоръжения
- разходите по строителството са сравними
- разходите за отчуждаване на терени са минимални. Това е често най-скъпата част на всеки инфраструктурен проект, особено линейните обекти. Почти никъде няма механизъм, който справедливо да е решил този проблем – почти 100% от споровете минават по 2-3 съдебни инстанции. За държавата и общините е скъпо, собствениците са недоволни. Софийската община има богат негативен опит в това отношение с околовръстния път и метрото
- разходите при последваща експлоатация са ниски. Съоръжението е независимо от климатични условия. Например мостовото съоръжение става опасно при 0°С, пътят става особено опасен при - 5°С, докато за тунела снеговалежите и минусовите температури не са от значение. Големите температурни амплитуди са от голямо значение и за железопътния транспорт, което при тунелите е без значение  
- разходите, свързани с безопасността на движението, са минимални.

Социалната ефективност
осигурява:
- Комфорт в градска среда – облекчаване на трафика (снимки от бул. "Малинов", при "Хемус", бул. "Мария Луиза"), липса на задръствания, планиране на времето на придвижване от пункт А до пункт Б, възможност за решаване на паркирането и снабдяването, не се създават конфликти, включително социално напрежение по време на строителството на тунел.
- Извънградска среда се опазва – запазват се обработваеми земи, гори, подобряват се условията за увеличаване на скоростта на движение и преноса на стоки.     
- По отношение на защитата от природни бедствия тунелът е едно от сеизмично най-устойчивите съоръжения и затова при преминаването през сеизмични зони е абсолютно задължителен. 
- Запазват се и археологическите находки (снимка ЦУМ).

Екология
След влизането на България в Европейския съюз ние приехме правила и поехме ангажименти за спазване на европейското законодателство. У нас бяха определени защитени зони, в които е забранено всяко наземно строителство.
Неспазването на задълженията, свързани с екологията, вече се третира като престъпление и това трябва да е приоритет при планиране, проектиране и вземане на управленски решения за изграждане на линейните обекти – решението е тунел.
Нещо, което години наред, да не кажа никога, не се вземаше предвид при изграждане на подобни обекти. Така че от балканската Швейцария България остана само балканска.
Погледнато от сателит, се вижда, че няма пътна артерия, която да не е нанесла огромни видими щети – срутища, свлачища, огромни ерозирали откоси (Хаинбоаз, "Люлин", "Цанков камък" и т.н.).
Тунелното преминаване през планински или защитени територии е абсолютно задължително, защото:
-щади природата
-няма нужда от последваща рекултивация
-не нарушава флората
-не смущава фауната.
Списъкът може да бъде много дълъг. Оставям на специалистите да направят сравнение между изграждане на 6-7 км тунел, който можеше да бъде изграден под Витиня, вместо над 30 км път плюс най-големите виадукти и мостове на Балканите.
България е планинска страна. Тунелът трябва да бъде приоритет при проектиране на транспортните комуникации.
В този смисъл още веднъж подчертавам, че всички ние трябва да преосмислим значението на тунелите в аспекта на казаното по-горе.
Преминаването през българските планини – Стара планина (Петрохан, Шипка, Емине, Дюлино), Пирин (автомагистрала "Струма") и т.н., трябва да става изключително чрез тунели.
Равнинна Германия изгражда тунели, включително по открит способ, за сваляне на транспорта под земята (предимно жп) не само заради опазване на плодородни земи, а и поради шума от аутобани, скоростни влакове, които са бъдещето на сухопътния транспорт(например тунел "Идщайн" + снимка). Без шумозащитно съоръжение в Европа не може да се построи никаква транспортна комуникация.
Опитвам се да си спомня дали в България има такъв случай, включващ шумозащита. Може би само защитният вал от 80-те години при Семинарията заради къщата на Добри Джуров – бул. "Вапцаров", и в последните години шумозащитната ограда на надлеза за летището, някои не особено сполучливи от архитектурно-естетична гледна точка решения на софийското метро и магистрала "Люлин".

Неусвоените подземни пространства при изграждане на компактния град
Изграждането на компактния град - енергоспестяващ и екологичен, изисква преосмисляне на безкрайното разширяване на градовете за сметка на усвояване на пространствата под земята:
- всички основни комуникации да слязат долу
- да се скъсят транспортните и инфраструктурните комуникации, конфликтните кръстовища, преноса на енергия
- да се решат проблемите с паркиране, снабдяване и т.н.

Оставям темата отворена, тъй като тя трябва да бъде предмет на перманентна дискусия от всички специалисти - архитекти, инженери, общественици, политици.

Българската асоциация по геотехника и тунелно строителство
Българската асоциация по геотехника и тунелно строителство е създадена през 2010 г. с главната цел да обедини потенциала на специалистите в тази област и да оказва методическа и практическа помощ на държавните, общинските и частните структури, нуждаещи се от компетентно становище. 
Членовете на асоциацията – университети, строителни фирми, фирми производители на строителни материали, лаборатории, както и индивидуални членове от научните среди, общественици, специалисти и други, са в състояние и имат призванието да съдействат за вземане на най–правилните решения по проблемите, свързани с изграждане на инфраструктурата и въобще строителството в България. В този смисъл асоциацията призовава държавните и общинските органи да използват максимално нейния потенциал.
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Отопление с електролитни котли
            Отоплението на жилища с електролитни котли все още не е толкова популярно ...

15

 Календар