Размразяват строежа на "Пловдивци", "Нейковци" и "Луда Яна" до края на 2012 г. | За доизграждане на язовирите предстоят международни търгове по правилата на Световната банка

Размразяват строежа на "Пловдивци", ...

Публикувано на: 2011-05-16 10:37:00

Размразяват строежа на "Пловдивци", "Нейковци" и "Луда Яна" до края на 2012 г. | За доизграждане на язовирите предстоят международни търгове по правилата на Световната банка


До края на 2012 г. ще бъде подновено започналото преди около 20 години изграждане на язовирите "Пловдивци", "Нейковци" и "Луда Яна" и ще се даде старт на рехабилитацията на "Студена", който е в експлоатация повече от 60 години.
С тяхната реализация до 2015 г. ще се осигури качествено водоснабдяване на 141 000 жители от Мадан, Рудозем, Трявна, Панагюрище, Перник и производството на 14 млн. kWh/г. от мини ВЕЦ.

Четирите язовира са основен компонент на Проекта за развитие на общинската инфраструктура, осъществяван със заем от Световната банка в размер на 81 млн. евро, и национално съфинансиране 20 199 375 евро.
За тяхното доизграждане и рехабилитация, включително и строеж на пречиствателни станции за питейни води, са предвидени 75 млн. евро, а за проектна подготовка (прединвестиционни проучвания, актуализация на работни проекти, ПУП, строителен надзор, одити и консултантски услуги) – 5.12 млн. евро. Останалите 21 млн. евро са предназначени за изготвяне на 48 регионални и 40 градски генерални планове за развитие на водоснабдяването и канализацията в цялата страна.

Съгласно заемното споразумение между българското правителство и Световната банка, подписано на 1.02.2010 г. и ратифицирано от Народното събрание на 16.04.2010 г., проектът ще се изпълнява в периода 2010-2015 г., а погасяването на заема ще става между 2017 г. и 2028 г.
Проектът за развитие на общинската инфраструктура се радва на огромен интерес от потенциални изпълнители както на мастерплановете на ВиК, така и по отношение на проектирането и изграждането на язовирите, съобщиха от специалното звено за проекта към МРРБ. Всички поръчки се извършват по правилата на Световната банка.

В момента по график стартират процедури с предварителен подбор на основата на QCBS (Quality Control Based Selection) за подготовка на прединвестиционни проучвания, работни проекти и тръжни документи за четирите язовира. В най-напреднала фаза е язовир "Пловдивци", където оценителна комисия проучва вече заявения интерес и определя т.нар. предквалификационна листа от 6 проектантски фирми, които ще получат право да продължат участие в тръжната процедура. Предвижда се до септември-октомври да се сключат договорите за проектиране и за четирите язовира, като срокът за подготовка е 8-9 месеца.

Предстои да бъде избран и консултант по реализацията на проекта (Project Implementation Support Assistance). В средата на годината ще бъдат обявени и процедури за строителен надзор.
След одобрението на работните проекти и тръжните документи през 2012 г. ще бъдат обявени международни конкурентни търгове (ICB) за доизграждане на язовирите "Пловдивци", "Нейковци" и "Луда Яна" с пречиствателни станции за питейни води, както и за рехабилитация на стената на язовир "Студена". Обявените през 2009 г. от МРРБ покани за предварителна квалификация за строителството на "Пловдивци" и "Луда Яна" са прекратени. До всички участници са изпратени съобщения за канцелиране на процедурата и че ще бъдат поканени отново да участват в момента, в който се отвори новия търг.

Проект за развитие на общинската инфраструктура

Обща стойност - 101 199 375 евро: 81 млн. евро заем от Световната банка, 20 199 375 евро – национално съфинансиране
Компоненти на проекта:
1. Консултантски услуги за подготовка на проекта – 5.12 млн. евро
 - прединвестиционни проучвания, работни проекти, тръжни документи
 - изготвяне на ПУП
 - строителен надзор
 - консултант по управление на проекта
 - одитиране  
2. Подготовка на 48 регионални и 40 градски генерални планове за развитие на ВиК в цялата страна – 21 млн. евро
3. Доизграждане и рехабилитация на язовири – 75 млн. евро
- доизграждане на яз. "Нейковци" и ПСПВ за ТРЯВНА
- доизграждане на яз. "Пловдивци" и ПСПВ за Мадан, Рудозем и села
- доизграждане на яз. "Луда Яна" и ПСПВ за Панагюрище
- реконструкция на яз. "Студена" за Перник


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Спортни настилки - видове
Видове спортни настилки             Спортните настилки се делят на няколко вида ...

27

 Календар