Приключи проектът за рехабилитация и разширение на пречиствателна станция "Кубратово"

Приключи проектът за рехабилитация ...

Публикувано на: 2011-05-14 06:58:03

Приключи проектът за рехабилитация и разширение на пречиствателна станция "Кубратово"


Общо 70% е изпълнението на обектите по програма ИСПА в София. Това каза вчера кметът на София Йорданка Фандъкова, която присъства на официалното откриване на канализационната помпена станция и тласкател в район Нови Искър, финансиран по програма ИСПА.

На церемонията присъстваха министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът по европейските въпроси и международното сътрудничество на Кралство Холандия Бен Кнапен, както и посланикът на Холандия Карел ван Кестерен, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, заместник-кметът на Столична община Ирина Савина и кметът на район Нови Искър Валентин Котов, представители на консорциум "Кубратово" и "Софийска вода" АД.

Новоизградената канализационна помпена станция "Нови Искър" с тласкател за отвеждане на отпадъчните води в СПСОВ "Кубратово" е на стойност 6.334 млн. евро, като по финансов меморандум 75% се осигуряват от програма ИСПА, 15% от Европейска инвестиционна банка и 10% от републиканския бюджет.

В рамките на проекта бяха извършени две основни групи дейности.
Първата обхващаше работите по рехабилитацията и разширението на СПСОВ Кубратово. За да се постигне крайната цел – отпадните води на София да се пречистват по най-високите европейски стандартиq беше извършено мащабно проектиране за увеличаване на капацитета на станцията от сегашните 360 000 куб. м отпадни води до 480 000 куб. м. Това се равнява на 1 313 000 еквивалент жители (е.ж.), което е с 342 000 е.ж. повече от досегашния капацитет на съоръжението.

За постигането на тази цел беше извършена рехабилитация и реконструкция на 4 първични утаителя, 6 биобасейна, 6 вторични утаителя и на калови шахти и шахти за плаващи вещества. Бяха изградени и два нови вторични утаителя, помпена станция за рециркулация на активна утайка, резервоар за калови води, реагентно стопанство и трафопост.
Освен това изпълнителят на проекта изгради и допълнителна подземна инфраструктура с дължина над 4 км, която включва тръбопроводи за технологични води с диаметри от DN 300 до DN 1 800.

В СПСОВ Кубратово беше въведена трета степен на пречистване на отпадните води, с което се постига отстраняване на азот и фосфор.
Това отговаря изискванията на Директивата на ЕС за градски отпадни води и на националните наредби за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти от т.нар. "чувствителни зони".

Втората група дейности обхващаше доизграждането на КПС Нови Искър и рехабилитацията на канализационните колектори в района. След приключването на предвидените строително–монтажни работи капацитетът на станцията беше увеличен до максимален поток при дъжд от 844 литра в секунда.
Бяха рехабилитирани и 5 км канализационни колектори в Нови Искър и беше изграден напорен тръбопровод от стъклопластови тръби DN 600 с обща дължина 5,6 км.

Проектът има за цел подобряване на интегрирания воден цикъл на град София и изпълнението му ще има позитивно въздействие върху начина на живот на приблизително 13 500 жители.

Проектът в район Нови Искър е част от по-големия Интегриран проект за водния сектор на град София, финансиран по Програма ИСПА, който е на обща стойност около 30 млн. лв.

Изпълнител на строителните работи е Консорциум "Кубратово", в който влизат "Строително–предприемачески холдинг" и "ИСА 2000".
Дейностите по рехабилитацията и разширението СПСОВ Кубратово и изграждането на КПС Нови Искър стартираха на 30 март 2009 г. и бяха приключени в предвидения срок от 20 месеца.

СПСОВ Кубратово е най-голямото подобно съоръжение на Балканския полуостров. Тя е разположена на площ от 600 декара. Проектирането й е започнало през 1973 г., а е въведена в експлоатация през 1984 г.
След успешното завършване на проекта за рехабилитация и разширяване, станцията отговаря на най-строгите изисквания за пречистване на отпадни води и ще допринесе за подобряването на околната среда в района на гр. София.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Отопление с пелети
Отоплението с пелети е един добър алтернативен, икономичен и чист вариант. Можете да избирате межу пелетни печки ...

20

 Календар