Новият общ устройствен план на Бургас очаква одобрението на общинския съвет

Новият общ устройствен план ...

Публикувано на: 2011-05-05 15:20:31

Новият общ устройствен план на Бургас очаква одобрението на общинския съвет

Бургас има реални шансове да стане вторият град в България след София, с приет Общ устройствен план (ОУП).
Окончателният проект на плана е готов, приключва и процедурата по неговото съгласуване, съобщиха от община Бургас.

Общият устройствен план на Бургас е изготвен от Гражданско обединение "Гео Щрих". Основните цели, които си поставя екипът, са да изведе транзитния трафик от града, да осигури открит достъп на жителите му до морето и езерата, а промишлеността да отстъпи на запад.

Окончателната схема по част "Транспорт" е внесена за съгласуване в Агенция "Пътна инфраструктура" още през февруари тази година.
След дебати и обсъждане на различни варианти за обходни транспортни трасета, проектантският екип защити своите предложения и заложи алтернативни варианти за обходи на града. Така ще бъде разтоварен трафикът в централните му части и в жилищните райони, ще се намали замърсяването на въздуха, ще се подобрят условията за живот.
Доброто организиране на транспорта е условие и за подходяща урбанизация на територията. Изграждането на нови пътища, нови улици и велоалеи ще стимулират и развитието на бизнеса. Новата транспортна схема е изцяло съобразена с проекта за интегриран градски транспорт, подчертават от община Бургас.

В плана е предвидено максимално използване на туристическия потенциал на Бургас, включително и чрез развитие на културния туризъм.
За да изготви схемата на културно-историческото наследство към ОУП, екип на "Гео Щрих", със съдействието на Националния институт за недвижимо и културно наследство (НИНКН) и на експерти археолози, е събрал архивни данни и сведения за археологическите паметници в района на града.

След препоръки от НИНКН схемата е допълнена и коригирана и до дни ще бъде внесена за окончателно съгласуване от Министъра на културата. Културното наследство на Бургас ще бъде включено в туристическите маршрути по земя и вода.
Традиционните пешеходни зони и музеите се обвързват чрез допълнителни връзки по суша и море с отдалечени паметници на остров Света Анастасия, кв. "Сарафово" и вилна зона "Минерални бани".

Културните и историческите паметници са притегателен център за урбанизиране на териториите около тях. Планът обаче предвижда пълното им опазване и експониране. Той дава възможности за развитие на града в нова посока – като туристически и културен център. Обследвани са нови културни маршрути, обвързани с елементите на зелената система, природните забележителности и биоразнообразието.

ОУП ще осигури функционирането на градската агломерация като един цялостен организъм с взаимно допълване на неговите основни елементи.

Неразделна част от проекта са специфичните правила и норми за неговото прилагане, които подлежат на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Те са финализирани и подлежат в най-кратки срокове на одобрение от ведомството. Правилата и нормите осигуряват спазване на ограниченията и съхраняване на зоните с режим на опазване.

Припомняме, в края на 2010 г. бе изготвена и одобрена екологичната оценка на ОУП. Според експертния съвет на Регионалната инспекция по околна среда и води прилагането на плана ще бъде в съгласие с всички екологични норми за здравето на хората, няма да има отрицателно въздействие върху защитените зони по Натура 2000 и ще отговаря на всички европейски екологични изисквания.

Главният архитект на Бургас Веселина Илиева коментира, че благодарение на доброто сътрудничество между "Гео Щрих" и експертите на община Бургас, планът е изготвен само за две години, като през това време е извършено и мащабно проучване на общественото мнение, задълбочено са разглеждани препоръките на експерти, организации и ведомства.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Озеленяване на площи с екстензивна поддръжка
В много случаи се налага да се озеленяват площи, които ще се поддържат с минимални грижи, като се набляга на тяхната ...

20

 Календар