Подземната инфраструктура в Добрич вече ще се управлява чрез ГИС | Добрич е първата българска община с интегрирано управление на подземния кадастър

Подземната инфраструктура в ...

Публикувано на: 2011-05-02 20:03:07

Подземната инфраструктура в Добрич вече ще се управлява чрез ГИС | Добрич е първата българска община с интегрирано управление на подземния кадастър

Община град Добрич е първата българска община с разработена  Географска информационна система (ГИС) на подземните проводи и съоръжения към тях. Тя е и единствената община, която ще може вече интегрирано да управлява водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационна и газопреносната мрежа на територията на целия град.

Географската информационна система е разработена по проект "План "Бъдеще" - подобряване на капацитета на човешките ресурси в община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие". Проектът е на стойност 302 000 евро и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньори по него са експлоатационни дружества - Е.оН АД, Добрич, ВиК ЕООД, Добрич, "Алкател Лусент България" ЕООД и "Черноморска технологична компания" АД.

Географската информационна система на община Добрич е базирана на реални данни, получени чрез геодезично заснемане на територията на целия град с площ 1401 хектара, включваща две промишлени зони - "Север" и "Запад", както и 16 жилищни района. Заснети са над 250 броя точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжения, включващи водопроводна, канализационна, слаботокова, силнотокова и газопроводна мрежи, улично осветление и тролейбусна мрежа. Данните са дигитализирани и обработени с цел изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжения към тях. Разработената географска информационна система дава възможност да се извеждат справки, скици и да се извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни управленски решения и предоставянето на информация на граждани и инвеститори.
Ще се прекрати и с порочната практика да се копае без необходимата информация за наличната подземна инфраструктура.

В резултат на проекта община Добрич в партньорство с експлоатационните дружества - ВиК, Е.оН, ЧТК и "Алкател Лусент България" ЕООД, ще постигне синхрон в действията при управление на територията. Проектът ще позволи и разширяване обема на електронните услуги, предоставяни на гражданите и по-конкретно на услугите, свързани с кадастъра. Устойчивостта на проекта ще се гарантира с поддържане и актуализиране на новоизградената система от обучени за целта 30 експерти от общинската администрация и експлоатационните дружества.
Община Добрич планира да надгради и разшири обхвата на ГИС с разработването на интегриран модул за устройство на територията - ТСУ, с което ще се постигат няколко цели. На първо място се улеснява поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и устройството на територията. Разширяването на ГИС на подземни проводи и съоръжения към тях по отношение обслужване на дейностите по ТСУ ще допринесе за автоматизиране на дейностите по създаване, поддръжка и експлоатация на цифровия модел на територията на град Добрич и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове. Внедрената централизирана геобаза данни ще поддържа интегрирано необходимата информация за кадастъра и устройството на територията.

Предвижда се и възможност за ползване на системата онлайн от потребителите.

През ноември миналата година община Добрич по случай световния "ГИС ден 2010" бе удостоена с приз "Изграждане на корпоративна общинска ГИС за интегрирано управление на инженерната инфраструктура" за приноса й в разработване и прилагане на ГИС в местната администрация.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Приложение на арматурната заготовка в строителството
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА АРМАТУРНАТА ЗАГОТОВКА В СТРОИТЕЛСТВОТО     Арматурните заготовки ...

23

 Календар