Още 15 млн. лв. са необходими за Югоизточния обход на Пловдив | Завършват новия жп надлез от пътен възел "Скобелева майка" до края на есента

Още 15 млн. лв. са необходими за ...

Публикувано на: 2011-04-25 04:22:00

Още 15 млн. лв. са необходими за Югоизточния обход на Пловдив | Завършват новия жп надлез от пътен възел "Скобелева майка" до края на есента


С изграждането на последния 7-километров сегмент от Югоизточния обход ще се затвори околовръстният ринг на Пловдив. Пътният участък обхваща неосъществената част от трасето на републикански път II-56 Брезово - Пловдив, започваща от кръстовището с път I-8 при пв "Скобелева майка" до пресичането с път II-86 Пловдив - Асеновград.

През 2007 г. Областното пътно управление възложи на  "Пътпроект" – София, разработването на технически проект с парцеларен план, който е разделен на два етапа на изпълнение:
- Етап I – Нов пътен възел "Скобелева майка" и участък от път II-56 от км 96+900 до км 98+200 (пресичането с общински път Пловдив - с. Ягодово) с Г 10.5 м
- Етап II – участък от път II-56 от км 98+200 до км 104+033 с Г 10.5 м.

На 31 октомври 2010 г. стартира изграждането на първия етап с направлението Пловдив - Хасково (път I-8) от бъдещия пътен възел и пътния надлез над жп линията Пловдив - Бургас.
Главен изпълнител на този подетап е "Пътища Пловдив" АД. Финансирането, на стойност 8 713 369.86 лв. с ДДС, е по програма "Основен ремонт" на Агенция "Пътна инфраструктура". Строителният надзор е възложен на "Три Ес" ЕООД – София.
Участъкът, представляващ входно-изходната магистрала на Пловдив по път I-8, обхваща пътна отсечка с дължина 1000 м и нов жп надлез с дължина 138 м и две пътни платна с обща ширина 26 м.
Петотворното съоръжение, премостващо жп линиите за Бургас и гара Филипово (бъдещия градски S-бан), се изгражда южно от съществуващия жп мост, който от години е в аварийно състояние и предстои да бъде разрушен. Изпълнението му включва монтаж на 140 носещи греди с дължина 22 метра, направа на 900 м изливни пилоти с диаметър 150 см, полагане на 4600 кв.м хидроизолация и изливане на близо 4000 куб.м бетон. Настилката ще е от пет асфалтови пласта, като най-горния ще е сплит мастик.
Три километра стоманена предпазна ограда ще бъдат монтирани на съоръжението вместо досегашните 600 метра, а 85 пътни знаци и табели ще насочват движението.

До май ще приключи изграждането на южното платно, по което ще бъде пренасочено движението. В момента се изготвя проект, по който ще се извърши разрушаването на стария жп мост, след което строителството ще се прехвърли по северното платно на новото съоръжение, информира директорът на ОПУ – Пловдив инж. Атанас Ташков. Срокът на изпълнение е 18 месеца, но строителите обещават да завършат подобекта за 12 месеца.

Направлението Брезово - Пловдив от първия етап предстои да бъде възложено за изпълнение. То включва изграждане на двете пътни връзки на възела между път I-8 и път II-56, участък от път II-56 (от км 96+900 до км 98+200) и триклонно кръстовище с Ягодовско шосе. Приблизителната стойност на този подобект е 4 000 000 лв. Пътните връзки засягат имоти частна собственост и се налагат отчуждителни процедури.

Вторият етап за изпълнение обхваща участък отпът II-56 с дължина 5.8 км - от Ягодовско шосе до път II-86, където е проектирано кръгово кръстовище на едно ниво.Предвиден е и жп надлез над жп линията Пловдив - Свиленград. Трасето изцяло преминава в земеделски земи, за които предстоят отчуждителни процедури. Ориентировъчната стойност на този втори етап е 11 000 000 лв.

С изграждането на целия югоизточен обход ще се осигури най-кратка комуникационна връзка с международния път Е-80 и автомагистрала "Тракия" и ще се даде възможност за обслужване на индустриалните зони около Пловдив и за извеждане на транзитния автомобилен трафик извън урбанизираната територия на общината.

Инж. Атанас Ташков – директор на Областно пътно управление – Пловдив:

Предстои възлагане на проект за удвояване на Южната дъга на Околовръстния път

 Инж. Ташков, ускорено върви изграждането на първия подетап от Югоизточния обход. Кога ще стартират и останалите участъци?  
-Това зависи от отчуждителните процедури, които предстои да се извършат на териториите на общините Пловдив и Родопи. В момента тече съгласуването на парцеларните планове и след тяхното одобрение от Национален експертен съвет на МРРБ ще се пристъпи към отчуждаване на засегнатите земеделски земи. Ще бъдат обявени отделни тръжни процедури за изпълнител и надзор за пътните връзки на п.в. Скобелева майка и отсечката до Ягодовското шосе (втори подетап на етап I) и за 5.8-километровия участък до Асеновградско шосе (етап II). Надяваме се при осигурено финансиране и финализирани отчуждителни процедури през следващата година да стартира доизграждането на първия етап.
 
 Наскоро премиерът обяви че са осигурени 300 000 лв. за проектиране на разширението на Южната дъга на Околовръстния път на Пловдив. Кога се очаква да бъде обявена обществената поръчка за избор на проектант? 
- Южната дъга представлява участък от път II-86 – от км 00+000 до км 14+000. Това е най-натоварената част от околовръстния път с 12 500 автомобила на денонощие. Започва от кръговото кръстовище на "Пазарджишко шосе" до "Асеновградско шосе", където с новопроектираното кръгово кръстовище ще се осъществява връзката с Югоизточния обход и с пътя Пловдив - Асеновград, чието разширение също предстои. Плановото задание е съгласувано с АПИ през 2008 г., но сега се преработва с цел оптимизиране на трасето и предвиждане на улично осветление по настояване на областния управител инж. Иван Тотев. Предвижда се пътят да е с две платна с общ габарит 20 м, с изграждане на кръгови кръстовища при отбивките за с. Първенец и за с. Марково. Проектът ще включва и удвояване на моста над р. Марица след "Пазарджишко шосе" и на надлеза над жп линията Пловдив - София. На мястото на сега съществуващия надлез към Пещерско шосе, който е с малка височина, се предвижда ново съоръжение. Около една година може би ще трае изготвянето на технически проект и парцеларен план, като се надяваме успоредно да проведем и някои от съгласувателните процедури. След геодезическото заснемане проектантът ще трябва да предложи вариантни решения за бъдещото разширение на Южната дъга. И в зависимост от това в каква степен и какви комуникации се засягат ще изберем най-подходящото трасе.
 
Кога ще започне изграждането на разрушения от наводненията през 2007 г. мост над р. Стряма на път ІІ-56 Брезово - Пловдив, осигуряващ директна връзка към индустриална зона "Раковски"?  
- Предприели сме действия по разваляне на сключените преди две години договори за строителство и надзор заради някои некоректни клаузи в тях, и вървим към провеждане на нови обществени поръчки. Всички отчуждения за изграждане на пътната варианта от двете страни на моста са извършени, остава да се финализира преписката за изключване на малък горски фонд от земеделското министерство и извършване на смяна на предназначението с издаване на акт за държавна собственост от областния управител. 
Строителството ще се извърши по изготвен през януари 2008 г. технически проект. Новият мост е стоманобетонов, със 7 отвора с обща дължина 150 м и пилотно фундиране. Проектът включва и изграждането на пътна варианта с дължина 1.5 км и малък монолитен плочест водосток с дължина 4 м в обхвата на вариантата.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

На вашия етаж
Компанията ТРЕЗ ЕООД пуска на пазара нов модел домашен асансьор - TREZ HOME. Това е поредният ...

27

 Календар