Трети опит за цялостен обход на Враца | Вторият етап на околовръстното е с дължина 6.3 км. Пресичането на пътя с железницата води до интересни решения

Трети опит за цялостен обход ...

Публикувано на: 2011-04-27 08:46:30

Трети опит за цялостен обход на Враца | Вторият етап на околовръстното е с дължина 6.3 км. Пресичането на пътя с железницата води до интересни решения


Проектът за обходния път на Враца - път І-1 (Е-79), се реализира от северната страна на града. Такова е предписанието по задание. Участъкът е втори етап от цялостния обход на града с начало от път І-1 до път ІІ-15 с условен километраж от км 141+300 до км 147+600 и приблизителна дължина 6.3 км.
Проектант на участъка е обединение "Трафикконсулт БГ - Илия Бурда", като предложената от тях през 2007 г. обща стойност на договора е 237 639.68 евро. Проектът окончателно е предаден и всички плащания по него са извършени към края на месец декември 2010 г.

По думите на инж. Илия Бурда, управител на едноименната фирма, разработването на обходане е било съпроводено с изненади или особености (тежка геология, неотразена подземна инфраструктура и т.н.), които да изискват по-специфично и нетрадиционно проектно решение. Участъкът, в който се реализира обиколният маршрут, не преминава през територии на "Натура 2000" и в тази връзка не е направена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в пълен обем. Представена е само екологична информация, която представлява занижен ОВОС.

Близък или далечен обход
В хода на проектирането първоначално предложените варианти не са приети, което налага разработването на друг вариант. Всички преработки са направени без допълнително възлагане и заплащане от страна на възложителя Агенция "Пътна инфраструктура". Впоследната разработка са предоставени подобрени и актуализирани варианти, които концептуално се придържат към по-старите проектни решения. В процеса на съгласуване тези вариантни решения не са приети от експертния съвет, тъй като в този етап е възприета тенденция за по-отдалечен обход.Близкото разположение на околовръстното до града би го превърнало в краен булевард. След дебати се приема далечният обход, върху който е разработен и техническият проект.
При първоначално предложения вариант всички

пресичания на обходния път с останалите пътища
(път II-15 Враца – Оряхово, път III-101Враца – Криводол и жп път Враца – Монтана) са решени на различни нива. Впоследствие за пресичането с път II-15 е прието решение с кръгово кръстовище на ниво сголям диаметър, а не първоначално предвидения пътен възел тип "Пълна детелина". Подобно и път III-101Враца – Криводол е решен с кръстовище на ниво. По-интересен е случаят с пресичането на трасето с жп линията. По време на проектирането на обхода на Враца за жп линията вечеса направени предварителни проучвания. В жп проекта линията се повдига с 4 м точно на мястото, където проектантите на обходния път решават да стане пресичането. Инж. Илия Бурда посочи, че взетото тогава решение е трасето на обхода да мине с вкопаване от 3 м под железницатаВраца – Монтана, а включването в пътя за Монтана да се реализира с пътен възел на две нива тип "Тромпет". Поради неяснотите в бъдеще време, т.е. кое от двете пресичащи се трасета ще се реализира първо – това на обхода или на жп линията, в окончателно предадения проект като едно етапно, временно решение пресичането става с прелез на ниво. 
Направена е пълна икономическа обосновка за доказване целесъобразността и нуждата от изграждането на продължението на обхода. След анализите проектантите предлагат

тази част от обхода да бъде с габарит Г 10.50 м,
а не както първоначално е планирано, Г 20. Причината е, че големият габарит не може да се докаже – автомобилният трафик в участъка е малък и този габарит става неефективен. Тъй като вече изградената част от цялостния обход също е Г 10.50, предложението за по-малкия габарит е прието, като при необходимост се запазва възможността да се преработи на Г 20.
Това е третият опит да се реализира цялостният обходен път на града. Първата разработка е правена през 1986 година от държавната по това време проектантска организация "Пътпроект". През 2006 г. приблизително по същите варианти, предложени от "Пътпроект", е изработен и проект от "Трафикконсулт БГ" като възможност за търсене на европейско финансиране за доизграждане на цялостния обход. Последната разработка е по програма ИСПА и обхваща участъка от IIетап на цялостния обход. Първият етап от обхода в участък от път ІІ-15 Враца – Оряхово до път І-1 страна Ботевград е изграден, а през 2005 г. дори е рехабилитиран.
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Вътрешна топлоизолация
Предимства и недостатъци на вътрешната топлоизолация              Поставянето ...

23

 Календар