Успешен финал на проект финансиран от Европейски Социален Фонд

Успешен финал на проект финансиран ...

Публикувано на: 2011-04-27 08:22:17

Успешен финал на проект финансиран от Европейски Социален Фонд

             

 На 29 април 2011 г. фирма КИРОВ АД oрганизира финална пресконференция след успешния четиримесечен цикъл от обучения и практики по реализиране на проекта „СКОК: Система за Компетентно Обслужване на Клиентите от КИРОВ АД”. На срещата ще се дискутират постигнатите резултати, които са не само в полза на КИРОВ АД, но ще повлияят градивно и на бизнес средата у нас.    

Фирма КИРОВ АД подава документи за кандидатстване по обявената от ЕСФ програма през ноември 2009 г. Проекта печели през май 2010 г. Старт по реализация на проекта е даден на 28 януари 2011 г.   

 

Обща стойност на проекта: 94 250 лв.

Размер на субсидията отпусната от ЕСФ: 65 975 лв.

Участие на КИРОВ АД: 30 % от сумата или – 28 275 лв.  

 

Изпълнител:

След официално открита процедура за определяне на изпълнител и сред общо шест кандидатстващи фирми, за доставчик на образователната услуга беше избран „Рейвън Консултинг Груп ООД”.

Програмата на проекта включи:

В рамките на 64 учебни часа (четири проектомесеца), петъчно-съботно и съботно-неделени курсове, бяха обучени 220 служители на фирма КИРОВ АД в следните ключови компетенции:

1: „Ефективни продажби и преговори” като част от ключова компетентност „Общуване на роден език”.

2: „Комуникация и фирмена култура” като част от ключова компетентност „Инициативност и предприемачество”.

3: Мениджърски умения за планиране анализиране, контролиране и делегиране ” като част от ключова компетентност „Инициативност и предприемачество”.

4: „Управление на конфликти и кризисни ситуации като част от ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности”.

Резултати:

 Познаване и прилагане на новите ефективни методи в работата в днешната динамична среда, придобиване на практически умения за намиране на правилните решения в работата и справяне с конфликтни ситуации, повишаване на производителността и адаптивността на служителите, също и нивото на комуникацията между слжутели – доставчици, клиенти. Усъвършенстване на комуникативните умения и превръщане на служителят в бизнес лидер. Обогатяване на биснес етикета в общуването, също и при срещите с чужденци и бизнес пътуванията и др.

 

Мнения:

 

Коста Басев, Изпълнителен директор на КИРОВ АД: В условия на криза всяко дружество трябва да предприеме различни ходове, за да се задържи на пазара като например оптимизиране и повишаване на ефективността на персонала. За това и обучението на служителите в дружеството ни беше една от основните цели, която успяхме да реализираме благодарение на ЕСФ и програмата „Развитие на Човешките Ресурси”. 

 

Борислав Игов, Управител на  Рейвън Консултинг  Груп ООД: Трябва да осъзнаем, че Мениджмънт и Лидерство са начин на мислене и поведение, а не само набор от професионални умения. Бизнесът е динамична, ежедневно променяща се система. За да отговорим успешно на тези промени, трябва да  обучаваме и развиваме хората, да инвестираме в тях. В противен случай ще изостанем фатално от другите. Организациите, които имат ясно разбиране, че в условията на изравнени технологични възможности  единственото конкурентно предимсто е човешкият фактор, инвестират между 4 и 6 % от фонд „Работна заплата” в развитието на персонала. Това ще бъдат и Компаниите, които ще оцелеят и ще  са успешни в дългосрочен план.

Ден: петък, 29 април, 2011-04-26, 10:00 ч., бул. Царица Йоана 49, офис КИРОВ АД, ет 2. учебна зала.

 

За повече информация:

Деница Соколова

0886 199 402

deni@casbg.com


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.casbg.com/


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Декоративни мазилки - видове
Декоративните мазилки са важни за топлоизолацията на сградата. Външните мазилки защитават фасадата от промените ...

26

 Календар