Международните капитали търсят зелени проекти

Международните капитали търсят зелени проекти

Публикувано на: 2011-04-18 09:33:15

Международните капитали търсят зелени проекти

Секторът ще расте благодарение на благоприятното отношение на инвеститорите, показа форум в София.

 От Западна Европа се надига вълна от капитали, насочени към зеления енергиен сектор, които ще търсят мястото си в иновативни решения за постигане на енергийна ефективност и внедряване на алтернативни източници на енергия.
Цялостната тенденция в устойчивите и отговорни инвестиции, каквито са и тези в сектора за енергийната ефективност и възобновяемите източници, е положителна: през 2010 те не само са нараснали спрямо предходните години, а дори са надминати резултатите отпреди финансовата криза.
Данните бяха представени на конференцията "Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ" от направено проучване на Европейския форум за устойчиви инвестиции - Eurosif, Франция.

Устойчивите инвестиции се базират на съчетаването на критерии
по отношение на околна среда, обществена дейност и корпоративно управление. Растежът им дори в контекста на финансовата криза от 2008 се дължи на по-доброто финансово представяне на този тип инвестиции в сравнение с традиционните.
Участниците впроучването казват, че финансовата криза им е показала, че трябва да се замислят повече за рисковете, свързани с фактори като околна среда, обществена дейност, корпоративно управление, от гледна точка на търсенето и увеличаването на предлагането на по-прозрачни финансови продукти.
Философията на устойчивите и отговорни инвестиции, дава възможност именно за подобен интегриран подход, както и за предвидимост на рисковете при дългосрочните капиталовложения. От своя страна екологичните и социалните кризи също играят роля на тревожен сигнал за много инвеститори.
Рисковете и пасивите от нефтения разлив в Мексиканския залив, а към днешна дата и ядрената криза в Япония илюстрират как екологичните и социалните рискове имат дългосрочни и съществени финансови последствия. В този смисъл устойчивите и отговорни инвестиции в зелените сектори ще продължават да заемат значително място на международните пазари, дори в сравнение със ситуацията преди финансовата криза. 

В момента по данни на Eurosif
пазарът на устойчивите и отговорни инвестиции се диктува основно от институционалните инвеститори,
които представляват 92% от общите управлявани активи. Такива са обществените пенсионни фондове, резервните фондове, университетските фондове и застрахователните компании. От друга страна, значително е нараснал делът на малките и средните инвеститори, достигайки останалите 8%, особено в Германия, Австрия, Белгия и Франция.
Мястото на България по отношение на устойчивите инвестиции се определя от това доколко в страната се гарантират прозрачност и достъп до информация за реализиране на печелившо капиталовложение. Проучванията относно пазара на устойчивите и отговорни инвестиции в Централна и Югоизточна Европа показват, че  темповете на развитие настигат тези на западноевропейския регион. Предвиждат се по-подробни проучвания на пазара в източния регион, в т.ч. и България, но като цяло инвеститорите виждат възможност за изнасяне на добрите си практики в секторите от устойчивата и екологичната индустрия, в т.ч. секторите ЕЕ и ВЕИ.
Публично-частното партньорство също предлага възможност на инвеститорите за реализиране на устойчиво и отговорно инвестиционно намерение, каквото е капиталовложението в зелените енергийни сектори. Моделите на този тип съфинансиране дават възможност на компаниите да осъществят инвестициите си при облекчен режим на кредитиране. Заемните средства за осъществяване на проекти за ЕЕ и ВЕИ могат да се получат по линия на публично-частни фондове, чийто целеви регион е именно Югоизточна Европа.
Към момента в България основен инструмент за финансиране на проекти от ЕЕ и ВЕИ са европейските оперативни програми "Регионално развитие 2007 - 2013" и "Развитие на селските райони", съответно към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и храните.Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Напоителни системи
Каква е ползата от напоителните системи? Видове напоителни системи. Основната цел на напоителните системи ...

19

 Календар