Търсят изпълнител на пътя с. Горна Арда – гръцка граница | Ускореното му изграждане ще активизира туризма в Родопския регион

Търсят изпълнител на пътя с. ...

Публикувано на: 2011-04-11 10:16:00

Търсят изпълнител на пътя с. Горна Арда – гръцка граница | Ускореното му изграждане ще активизира туризма в Родопския регион


Община Смолян стартира конкурсна процедура по Закона за обществените поръчки за изпълнител на българския участък от бъдещия трансграничен пункт Горна Арда – Паранести.
Пътят е от стратегическо значение за засилване на туристопотока към Пампорово и Бяло море. Очаква се в най-скоро време Гърция да ратифицира предложеното от българското правителство споразумение за отваряне на новата транспортна връзка Смолян - Горна Арда - Паранести - Драма - Кавала.

За доизграждане на 1.884-километровата отсечка с. Горна Арда (III-8683) - гръцка граница са разчетени 4.3 млн. лв. и 1 година срок за изпълнение. За осигуряване на финансовия ресурс община Смолян очаква подкрепа от държавния бюджет и по линия на оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013". От местния бюджет са заделени 25 000 лв. за старта на строителството. Очаква се тръжна процедура да бъде обявена и за гръцкия участък на прехода.

Предвидената за строителство пътна отсечка е част от общинската пътна мрежа – продължение на път ІІІ-8683 от км 29+697 до км 31+581, свързващ населените места по поречието на р. Арда с община Смолян. Близо двукилометровото трасе представлява черен път с ширина около 2-4 м, почти непроходим в зимни условия. Намира се в планински терен и попада изцяло в землището на с. Горна Арда. При км 29+740 пътят пресича р. Арда по стар сводов мост, а на още няколко места преминава през дерета с тръбни водостоци и достига кота 1171 при граничната бразда. Техническият проект за обекта е изготвен от проектантско бюро "Илия Бурда" – София, и въз основа на него е издадено разрешение за строеж от община Смолян.        

Пътят е проектиран с параметри на трети клас и проектна скорост 50 км/ч. Предвид тежкия планински терен и близостта на реката отляво е предвиден габарит Г 9 – 6.5 м настилка и 2х1.75 м банкети. Ще бъдат изградени 5 нови тръбни водостоци ф 1000 мм и мост на км 29+740 от правоъгълни елементи (кахони) с дължина 23 м. Съоръжението представлява правоъгълен водосток от два броя батерии с размери 3.00/2.5 м. Пътното платно е с широчина 6.5 м. С оглед безопасността на движение се предвиждат стоманени огради.

Кандидатите за изпълнение на обекта могат да закупят тръжна документация за участие до 29 април, а до 11 май да подадат своите предложения. Отварянето на офертите ще се състои на 12 май в община Смолян.

Набират се нови проекти по програмата "Европейско териториално сътрудничество"
На 23 март 2011 г. стартира Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.
Стратегическите цели на програмата са засилване на привлекателността на пограничните региони чрез повишаване на качеството на живот и подобряване на достъпността, увеличаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачеството, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси.
Бенефициенти са общински и държавни администрации, академични и научноизследователски институти, еврорегиони и бизнес съюзи или организации с нестопанска цел от области Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали.
Общият бюджет на поканата е 44 млн. евро (от които 37.4 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие). Подадените проектни предложения трябва да са с бюджет от 200 хил. евро до 2 млн. евро за приоритетни оси "Качество на живот" и "Конкурентоспособност и човешки ресурси" и над 2 млн. евро за приоритетна ос "Достъпност". Максималният брой на партньорите в едно проектно предложение е 10.
Проектни предложения могат да се подават до 10 юни 2011 г. на адреса на Съвместния технически секретариат на програмата в Солун.


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Сайдинг
  Изолация, комбинирана със сайдинг, има невероятен шумоизолационен ефект и намалява загубите на топлина ...

18

 Календар