Окончателният план на община Велико Търново влиза за одобрение в общинския съвет

Окончателният план на община ...

Публикувано на: 2011-04-04 10:07:00

Окончателният план на община Велико Търново влиза за одобрение в общинския съвет


Окончателният проект за общ устройствен план ОУП на Велико Търново влиза за одобрение от общинския съвет в старата столица през втората половина на този месец. До две седмици се очакват още финалните становищата на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и на ИА "Пътна инфраструктура". След като решението бъде обнародвано в Държавен вестник, още от май общината може да има действащ нов ОУП, съобщи и.д. гл. архитект на Велико Търново Николай Малаков.

Велико Търново е между първите общини, които си възложиха самостоятелно ОУП на цялата община. Работата стартира още през 2006 г. с първите работни срещи по повод подготовката на заданието. Автор на стратегическата устройствена разработка е колектив на "Булплан" с ръководител арх. Александър Петрович.

В окончателния проект са внесени корекции и допълнения в изпълнение на препоръките на експертните съвети, обществените обсъждания и становищата на централни и териториални администрации към предварителния проект от 2008 г. Окончателният проект е съобразен с новия Закон за културното наследство и с изменения на други документи. Предварителният проект бе одобрен на общински експертен съвет през  април 2009 г. В окончателния план е прецизиран обхватът за включване в териториите за урбанизиране по плана на стари селищни територии на основание конкретни данни, предоставени от кметовете на гр. Дебелец и селата Шемшево, Присово и Беляковец.

Разширен е териториалният обхват на производствената зона в границите на село Ново село, северно от пътя І-4 и на терена на бившата овцеферма северно от селото е определена устройствена зона във връзка със заявление на кмета. По предложение на областната колегия на КАБ е изпълнено проучване на по-близки обходни трасета, като е проучено и отразено по-близко проектно трасе на източния обход в участъка Церова кория – пътен възел Дебелец и е отразено проектно трасе Картала - Северна бензиностанция Велико Търново. 
По искане на общинската организация на Съюза на инвалидите в България проектните решения, отнасящи се за благоустрояването на озеленените площи на територията община Велико Търново, да бъдат съобразени с нормативните изисквания за достъпна среда. Село Хотница с попадащите в землището природни ресурси е включено сред териториите и обектите за туристическа дейност с надлокално значение.

В изпълнение на препоръките на НИПК в окончателния проект са отразени границите на охранителните зони на историческите селища Велико Търново и Арбанаси и охранителни зони на манастирските комплекси. По отношение устройството на териториите в обхвата на охранителните зони Охранителната зона на Групова недвижима културна ценност (ГНКЦ) "Историческо селище Арбанаси", отпадат специфичните рекреационни зони, разположени южно и западно от селото и съвпадащи със защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Територията, прилежаща на селото от изток, се отрежда за извънселищен парк, като източната й граница минава по продължението в северна посока на източната граница на изградения парк "Арбанашки паркове Лакото".

Всички територии със земи от горския фонд, както и земеделски земи, попадащи в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, се включват в устройствена зона "Горски парк в територии с особена териториално-устройствена защита", в която не се допуска промяна на предназначението на земите от горския фонд.

В материалите към плана за охранителната зона на ГНКЦ "Историческо селище Велико Търново – паметник на урбанизма и културния пейзаж", и в тези за археологическа зона "Момина крепост" е описано съвместяването на режимите за културно-историческа и природозащитав разглеждания териториален обхват. Същият се включва в устройствена зона "Горски парк в територии с особена териториалноустройствена защита". В горските паркове от тази разновидност не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти, допуска се само изграждане на туристическа инфраструктура - пътеки, информационни и образователни съоръжения, места за почивка.

В обхвата на археологическата зона е допустимо също осъществяване на специализирани проучвателни и консервационно-реставрационни работи по археологическите структури,  благоустрояване с парков характер във връзка с тяхната социализация, както и лесоустройствени мероприятия на основание специализирани проекти, съгласувани с компетентния орган по Закона за културното наследство.

Община Велико Търново се простира на площ 885 406 дка, обхваща три града - Велико Търново, Килифарево и Дебелец. В нея влиза и курортно селище Вонеща вода, както и голям брой населени места като Самоводене, Ресен и други, много махали в Килифаревския край. На територията на Великотърновска община са разположени 34 землища на общо 86 населени места.

 Проектант:
"Булплан" ООД с ръководител арх. Александър Петрович

арх. Стефан Стайнов – методически подход

арх. Димитър Костов – градоустройство и културно-историческо наследство

арх. Иван Делчев – информационни технологии

инж. Анна Владова – техническа инфраструктура и цифров модел

инж. Людмила Урукова – комуникации и транспорт

инж. Тома Йоцов – жп инфраструктура

инж. Дойно Дойнов – екология

инж. Михаил Михов – водоснабдяване и канализация, газоснабдяване

инж. Василка Станкова – електроснабдяване

ик. Илия Копралев – икономика, демография, социална инфраструктура
 


Обратно към новините в ZonaComfort

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

Бюлетин

www.zonacomfort.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail:

 Статии

Порцеланът – декоративен, уютен, практичен
И най-изящният порцелан е всъщност керамика. Изработва се от бяла глина (каолин) с добавка на кварц и фелдшпат. Според ...

20

 Календар